Solenergi produksjon endelig til Norge

Solenergi produksjon endelig til Norge

kategori: teknologi

Solenergi er den nye vinneren - prisen faller

Solenergien kommer til oss - på vannet også nå. Bruksnytten sprer seg, og det er bra.

Nye energitider er her, og se eksempel: Det amerikanske firmaet SolarCity har lansert planer om en ny kjempesvær solcellepanel fabrikk selv om det for tiden er massiv overproduksjon av paneler. De ønsker å kombinere det som de tror er den beste fotovoltaiske teknologien med massiv storskala produksjon for å få til et gjennombrudd i prisen på solkraft. Bak SolarCity står Elon Musk med Tesla og deres gigafactory for bilbatterier.

Energi praksis inn i ny fase

Vi er i ferd med å få en helt ny energi industri basert på solenergi, og dette krever smertefull omstilling for de gamle etablerte monopol-lignende aktørene vi har i dag, også i Norge. Store solcelleanlegg bygges nå mange steder, kanskje mest sør og øst i landet.

Enkelhet vær så snill

Vi ønsker oss alle et enklere system enn det vi har, tariffer som er til å forstå, leverandører som tenker på kundene og mindre på seg selv, og ikke minst mye mindre statsstyring og sentralisering.

Nå kan vi få det. Det stilles nå spørsmål om store distribuerte nett i smarte grids vil få seg en smell, for de er kanskje ikke framtida. Det vil ta tid, men vi kan tydelig se konturene av det nye nå. Har du tenkt off-grid, utenfor det store nettet?

SolarCity sin nye Gigafabrikk i USA skal få prisene enda lenger ned håper de.

De gamle store vann- og fossilgutta er konger på haugen

Fossil energi i form av olje, kull, gass og vannkraft distribuert via store nett dominerer i verdens energiforbruk i dag, men ting holder på å endre seg – kraftig. Fossil energi er kanskje ikke døende men komplisert og miljøuvennlig, vannkraft er sannsynligvis for dyr og vindkraft er på vei ut med sine betydelige visuelle miljøproblemer, høy naturrisiko og total avhengighet av subsidier. Folk går off-grid og skaffer sin egen energi via solceller og solvarmere i første omgang på egne tak og i egne hager, siden kan det bli lokale kraftlag basert på solvarme og solceller.

Solenergi er her til felles bruk

Solenergien trer fram som den selvsagte løsningen, og vi har 10.0000 ganger mer sollys enn vi trenger for å fylle energibehovet for hele verden. Solenergiens produksjonsyklus følger dagslyset, og det gjør forbruket også. Solenergi må produseres, lagres og distribueres på en annen måte enn det som gjøres i dagens store kraftverk innen kull og oljefyrte dampanlegg og vannkraft.

Produsentene av solenergi er hittil vanligvis mindre, de må kobles sammen og reguleres på andre måter, og strøm må lagres om dagen for bruk om natta. Noen steder har mer sol enn andre, men det viser seg at alle kan ha nytte av den sola de har. Noen solcellepaneler liker simpelthen kulde, for effektiviteten øker med fallende temperatur.

Mini solkraftverk med kapasitet 150Wh, 14,000mAh, vekt 5.4 kg

Personlige kraftstasjoner

Folk vil gå av nettet og skaffe seg egne eller private kraftstasjoner, og de vil være stille, rene, innebygget i kabinett som et kjøleskap, vaskemaskin eller fryseboks, og vil være forbundet med solcellene på bygningen de bor i. Dette kan ta tid - 10-20 år, men det vil komme og du vil da være ute av nettet, frakoblet - offgrid - hvis du ønsker det.

Måten vi skaffer oss strøm på vil forandre seg, strømmen vil vil integrert med andre enheter i heimen, og det blir en interessant utvikling framover. Det beste er at strømmen vil bli vesentlig billigere.

Batterimonitor for solceller inne i huset - ikke vakkert men et tegn på den nye tiden

Vi som bor her har ikke fulgt med i timen

Norske forbrukere og solenergi-industri utmerker seg negativt – vi er ikke med blant de land som har bygget solenergianlegg. Vi er fremdeles en sinke. Grunnene til dette kan være mange: offisiell negativ propaganda fra etablerte selskaper, myndigheter og politikere, vi ligger langt mot nord og det er mørkt her om vinteren, solutbyttet er etter sigende lavt, de statlige støtteordningene favoriserer ikke solenergi, og selv om vi har hatt pionerer innen solcelle-panelproduksjon er det ikke blitt noe særlig ut av det her. Men nå kan det hende ting forandrer seg, og at vi får sol-energiproduksjon for fullt i Norge også.

Solceller i nordområdene er en utfordring. Det forskes på langtidsvirkningen og det reelle utbyttet av solenergi i kalde strøk.

Norsk solenergi og Solenergiforeningen er i medvind

Nå er alle med for nå lukter de penger, gode penger og nye leverandører spretter fram. Solenergiforeningen har som formål å fremme bruken av solenergi i Norge, og de har nå vind i seilene. Det arrangeres nå seminarer, kurs og sammenkomster om solenergi i Norge i stor stil. Se link til Norsk Solenergiforening med mye informasjon om det som nå foregår på solsiden i Norge

Mange land har nå betydelige installasjoner for solenergi

I USA finnes nå store farmer med solceller, Spania har det samme og Tyskland produserte i en 24 timers periode i 2013 33% av all sin energi fra solcelle-installasjoner.

Indias regjering med Narendra Modi har lovet solenergi til alle indiske husstander innen 2019, og man venter at det indiske solenergimarkedet vil eksplodere. Man regner med at dette skal kunne gjøres uten statlige subsidier, og at statsminister Modi er i stand til å levere det han lover.

Beregninger fra USA viser at med slik kraftig utvikling vil uttaket av solbasert energi doble seg om 7 år, og utgjøre over en tredjedel av energiproduksjonen i landet.

Våre naboland er også med, og både Danmark og Sverige har tusenvis av solcelleinstallasjoner, og mange av dem leverer strøm de ikke selv trenger til nettet.

Vi er med nå

Til tross for innvendingene planlegges og bygges det nå flere solcelleanlegg i Norge enn før. Det største anlegget var en gang på Kjørbo i Bærum på taket av en kontorblokk, og flere lignende installasjoner er på vei. Les Teknisk Ukeblad om Norges største plussbygg. Det snakkes om pluss-hus som er selvforsynte med egen strøm fra solenergi og i tillegg leverer strøm til nettet.

I Japan bygges solenergibaserte byer nå, og Ota er selvforsynt med energi.

Nye reguleringsregimer

Det er klart at integrasjon av solkraftverk i nettet ikke er noe problem, og småskalaproduksjon og forbruksvariasjoner kan håndteres. Solceller kan passe godt inn i det norske etablerte, eventuelt reviderte systemet.

Vi bruker mest strøm om dagen og da produserer solcellene strøm, og kapasiteten og solinnstrålingen er høy nok til å drive effektivt. Solcellenes effekt øker med fallende temperatur, omtrent 0,5% per grad Celsius, og den mye omtalte kulden kulden gir ofte klarvær. Energien fra solcellene brukes lokalt til husene vi bor i, og solceller passer bedre her enn i mange andre land, fordi det er et enøktiltak som reduserer bygningenes behov for strøm. Kostnadene kan regnes ut fra at solcellepanelene både er bygningsmateriale og gir strøm til enøktiltak, og når solcellene kan brukes som bygningsmateriale og solcellepaneler på bygg blir det hele svært riktig.

Husk termisk solvarmeanlegg også

Det er også mulig å varme opp vann eller andre væsker direkte med solenergi i anlegg med solvarmere der vannet varmes opp i paneler solen skinner på, og vannet sirkulerer til tank eller basseng, brukes til romoppvarming, varmtvann og kan kombineres med peis eller vedovn med vannkappe. Et firma som leverer slike vannvarme termiske anlegg basert på solvarming og ved i Norge er ASV Solar. Slike anlegg er bemerkelsesverdig lite brukt i Norge, og fortjener langt større utbredelse. En solfanger lager termisk energi til oppvarming av hus, tappevann, basseng m.m. Den er 5 ganger så effektiv som en solcelle som lager strøm,

Kostnader ikke usikre lenger – de faller til en brøkdel av vannkraft og fossilkraft

Det er klart at vi nå har sterkt fallende kostnader for å produsere solenergi. Kostnadstallene faller spektakulært, markedet modner, prisen i framtida blir en brøkdel av det konvensjonell energi koster i dag. Kanskje vi aldri mer vil se de høye strømprisene vi hadde for bare få år siden?

Solen varmer vann i Norge også.

Helt nye aktører innen energi

Nye tanker om "demand side management" DSM med håndtering av kortsiktige og uforutsigbare produksjons- og forbruksendringer kan bli aktuelle, hva skjer med energi du ikke bruker, forholdet mellom storbrukere og forsterket rolle for småforbrukere, og ikke minst hvem skal tjene penger på framtidig energiproduksjon? En ny type forbrukeraktivisme kan komme opp.

De gamle store nettselskapene kan hende forsvinner, vi får et desentralisert nett og mange vil kreve å få melde seg ut av nettsystemet og bli en fri aktør. Her vil det ventelig bli kamp mellom nye og gamle aktører.

Ny energipolitikk, nye forretningsmodeller

Tyskland har endret energipolitikken betydelig, og har nå omtrent 23 % fornybar kraft, og sterkt forbedrede CO2 utslipp fra sin elproduksjon. Vil Norge følge etter eller skal byråkrater og lobbyister få bestemme?

Det kommer nå firmaer med nye forretningsmodeller der du betaler på en kontrakt i 20 år og får lavere pris på strømmen din fra første dag, du eier ikke solcelleanlegget for det tar leverandøren seg av, selv om du kan eie hvis du vil. Se nye innovative forretningsmodeller fra Elon Musks (mannen med elbilen Tesla) firma Solar City i USA

Energiindustrien i støpeskjeen

Barclays Bank i Storbritannia nedgraderer nå tradisjonelle kraftselskaper som investering fordi de mener de vil bli forbikjørt av nye rene solselskaper. Det samme vil ventelig skje i store deler av verden. I Norge med sin store sentralisering og kraftige regulering kan dette bli en langvarig kamp.

Leverer solenergi om natta: Dekker omtrent 800 mål med 2650 paneler, varmer tanker med smeltet salt som lager damp til turbinene. Varme lagret i tankene kan slippes om natta i løpet av 15 timer.

I løpet av få år kan vi nå begynne å diskutere ny nettstruktur med mindre krav til fordeling, mer lokal produksjon, antallet sol-installasjoner koblet til nettet sterkt øket og flere nye emner som i dag er litt uoversiktlige, blant annet hvor mye man tåler av variasjon, hvor mye backup trengs, hvilke energiformer er aktuelle etc.

Vi kan få en situasjon der E-verkene slutter å produsere og blir balanserere, regulerere og vedlikeholdere av infrastrukturen av energisystemet til en brøkdel av historisk kost og der strøm leveres fra alle mulige tak og solfarmer i Norge i stedet for store kraftverk. Mange av de nye solcelleaktørene har globale ambisjoner, og kan få betydning også her i landet.

Husk også jordvarme som er blitt svært populært som enøktiltak i Oslo-området.

Ser du lyset?

Sollyset kommer nå med energi til en billig penge.

Sterk utvikling vil fortsette - ny tid.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

SOLVARME I KOMBINASJON MED ANDRE VARMEKILDER

REC Energizing life together.

India har planer om solenergi til alle innen 2019

Barclays Bank nedgraderer tradisjonelle kraftverksaksjer og oppgraderer solcelle selskaper

Les også: