Smil - du skal totalovervåkes

Smil - du skal totalovervåkes

kategori: frihet

Fryktmarkedet bygges ut styrer samfunnet

De vil ha din hjerne og dine data, og alle må bare ha det: Flere og flere leverandører er i diskusjoner med myndigheter om sikkerhet, og vi har en situasjon der vi ikke klarer å stå imot øket overvåking. Facebook, Apple, Microsoft/Bing og Google hevder sin uskyld og sier de ikke leverer data fra seg, men ikke tro på dem - eller noen av de andre.

Les mer: Overvåking er ikke nytt og vil fortsette.

Fryktmarkedet vokser ekstremt, og vi blir nå overvåket massivt. Det hele er alminneliggjort og banalisert, og alle gjør det. Det dannes massive mengder data som skal håndteres, analyseres og tas stilling til. Vi drukner i data som aldri brukes til noe, og nye data strømmer på. De som styrer alt har har en ide om at overvåking må til for "noen" vil stoppe dem. For tiden skal de visst være islamister, men man kan aldri vite hva som vil skje. Vi har tilbakestående egen etterretning og vet ikke hva PST brukes til.

Les her hva de ønsker: Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort

Vær en av de bevisste som tenker gjennom det som foregår og handler deretter. Eneste sikre løsning er å trekke seg ut.

Fryktmarkedet vokser for frykt kan man tjene penger på

Spørsmålet vi kan stille oss nå er om vi skal le eller gråte over det som skjer. De som har mest glede av denne utviklingen er de som har sine inntekter fra det såkalte fryktmarkedet.

Men bak ligger et ønske om utvikling av et system for kontroll av oss alle, og bitene i et helhetlig overvåkingssystem for konkurransebasert virksomhet viser seg. Det som også trer tydelig fram er mangelen på realisme i et verdensdekkende overvåkingssystem, den uendelige sløsingen med ressurser som kontinuerlig utspiller seg foran våre øyne og som aldri vil føre til noe annet enn individuelt stress og heft for de mange. De mange individene, myndighetene og firmaene som deltar i denne fryktutviklingen kan neppe ha forstått hva de egentlig er med på eller hva det store scenariet er.

Se artikkelen om IBC International Banking Cartel og kampen om verdenshegemoniet

Fryktagenda over hele verden

Bak ligger utviklingen av et verdensdekkende risikobilde som mildt sagt framstår som primitivt og direkte konstruert. De såkalte terroristene blir aldri sett, de framstår alltid i meldinger fra amerikanske myndigheter via de samme mediene, gjentas synkront i alle medier over hele Jorda, ingen ber om håndfaste beviser og rykter om falsk flagg operasjoner kommer fram kontinuerlig.

De ønsker at vi skal leve i en tåke av frykt

Bakom det hele horer vi rykter og beskyldninger om massive konspirasjoner. Det er særlig muslimer som representerer risiko, men individer og organisasjoner fra andre områder trekkes inn i risikovurderingene ved behov. Cyberkrig via datanettene er også svært farlig og må voktes i detalj. Over oss svever helikopterne og passer på hva vi gjør. Fryktagendaen synes å vokse daglig i visse kretser, men alminnelige mennesker er totalt uberørt av alt dette, og undrer seg over hvor all denne påståtte risikoen oppstår.

Er det hele et spill satt i scene for å forsøke å narre og skremme oss, og hvem er det som styrer dette fryktspillet? Risikobildet er det samme over hele verden, de samme aktørene finnes overalt og forsøkes styrket hele tiden via medie-industrien.

Den private sfære er blitt en illusjon. Tidligere fantes bare telefon, nå finnes alt mulig utstyr, og det er i bruk.

Militær økonomisk kontroll

Det ligger et ønske om økonomisk kontroll av alle ressurser og alle mennesker bak fryktbyggingen. Et av verktøyene er utvikling av et verdensomspennende risiko- og fryktbilde. I en verden basert på økonomisk konkurranse over hele Jorda er det viktig å ha bedre risikokontroll og større militære muskler enn de andre aktørene. Det er det samme bilde som dannet seg for eksempel under det ottomanske imperiet der sammenhengen mellom ressurser, militærmakt og inntekter var total.

Utvikling av politi, militærvesen og sikkerhetsindustrien

I ly av Jordas allestedsværende risikobilde hvor alle er truet, utvikles en ny integrert industri. Militærvesenet utvikles nå slik at det kan rettes mot egne innbyggere, politiet blir mer og mer militarisert, den private sikkerhetsindustrien vokser voldsomt, får politilignende myndighet og mer og mer utstyr av alle slag. En fusjon av alle disse tre kan bli en realitet, og begynnelsen på spionasje mot egne innbyggere er i gang.

Det finnes sikkerhets utstyr for alle formål og fryktindustrien er snart en av de største i verden.

CIA modellen er utdatert

Amerikanske CIA Central Intelligence Agency har levd et århundre mellom fiksjon og virkelighet, og historiene om deres aktivitet er mange. USAs imperiebygging forsterkes nå, overvåkingen styrkes, og de har nå fått NSA National Security Agency for å skaffe bedre og mer data. Nye såkalte bilaterale sikkerhetsprogrammer har ført til amerikansk militær tilstedeværelse i hittil 134 land og rundt verden sirkler 6 amerikanske hangarskip i kontinuerlig beredskap. Vi trekkes inn via NATO og skal betale mer for dette.

Les mer:Gi finger for Norge mister sin frihet og underlegges NATO.

Fotoflyene over oss ser alt svært godt

Fly farer over oss og tar bilder, og bildene blir stadig bedre. Bilder fra elver, skogområder, utsatte områder er nyttige og brukes i metereologi, miljø og naturvern. Men i økende grad brukes luftfoto til å finne mineralressurser som kan utnyttes samt overvåking av personer. Alle ressurser kan ha økonomiske betydning og må derfor inn i de militær-økonomiske planer som legges. Individer kan nå overvåkes og kjennes igjen fra luftfoto, og utviklingen går i retning av stadig mer detaljer samt kontinuerlige videobilder.

Utviklingen av droner er det siste tilskuddet til overvåkings og kartleggingsindustrien. De kan fjernstyres, gå inn i detaljene og utstyres med kamera eller våpen.

Fotodroner: Spiller du golf kan dronene følge deg og de har mikrofoner også - de vet alt om deg i overvåkingssamfunnet.

All informasjon om deg er kommersiell informasjon

Alt er kommersialisert og økonomisert i et ekstremt konkurransesamfunn, og forståelsen for de store sammenhenger og at alle data er kommersielle data er økende. Såkalte overvåkingsdata om deg sendes fra de store kommersielle aktørene som Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Yahoo og andre under påskudd om at man søker etter politi- eller militær risikoinformasjon. Disse organisasjonene er imidlertid forløpere for kommende arbeidsplasser, innhold og utforming: Dominante, databaserte, effektive, verdensdekkende og med god fortjeneste. De ansatte er forløpere for framtidas ansatte som sitter foran en skjerm, er lydige databaserte mennesker etter hvert som teknologisamfunnet rulles ut.

Styring av framtidssamfunnet

Teknikker for styring av samfunnet, sosial kontroll er et viktige stikkord og konformitet et annet. Målet for alt er et mønstersamfunn der alt er totalt «managed» inklusive deg, det er full kontroll på alle økonomiske ressurser, alle mennesker og all profitt.

Total kameraovervåking

I mange byer er det nå innført totalovervåking av alle sentrale bydeler, eksempelvis Monte Carlo og London – se deg rundt i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og du vil få en overraskelse – med døgnbemannede videokameraer, mange bedrifter har overvåking av indre lokaler, alle flyplasser er totalovervåket, taxier og busser har kameraer og skoler og universiteter er i økende grad kameraovervåket.

Store svarte biler finnes i mengder - disse folka prøver å skjule seg.

Biometriske kjennetegn

Våre pass er utstyrt med bilder med biometriske kjennetegn, og fingeravtrykkssensorer kryper inn overalt.

Propaganda, informasjon og realitet

Påvirkningsarbeidet for å få oss til å akseptere disse konseptene er massivt, og mediene bombarderer oss kontinuerlig med meldinger om risikoen og farene som finnes. Det hele er del av en PR-kampanje som er skapt av informasjonsbyråene, men risikobildet er konstruert og kan enkelt oversees.

Sett deg inn i hvordan din private informasjon brukes - din private sfære står på spill.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Sikker epost er en illusjon - eller har du ordnet opp for deg selv. Ta en test og se.

Smiler du nå ? Gråter du nå? Stiller du deg helt likegyldig til alt?

Les også: