Skole er indoktrinering

Skole er indoktrinering

kategori: frihet

Vi går stadig lengre på tvungen skole

Hvis man regner barnehagen for skole, vil mange av oss ha brukt mer enn 20 år i skolesystemet. I Norge har staten monopol på skole og hva vi skal lære, og kan til og med tvinge eller straffe foreldre og barn som ikke deltar. Pensum er hellig. Nå står også tvungen barnehage på agendaen.

Vi får stadig høre at vi trenger "bedre skole", men ingen sier hva de mener med det. Dagens skole er ikke styrt av elevenes behov, og det vi lærer er tilpasset behovene til de som styrer oss sine ønsker for ferdigprodusert menneskemateriale som kan føre samfunnet videre.

Les mer: Samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet og livsglede.

Fadervår ber man visst ikke lenger når man samler seg, men det er vanskelig å få helt slutt på ritualer som påske, jul og mer. Livssyn javel, men det har ikke noe på skolen å gjøre, det kan du velge selv.

Pensumet

Skolen har et pensum, en samling bøker som tilfredsstiller målene i læreplanen, som er de tingene vi skal lære. Disse bøkene er skrevet av godkjente forfattere spesielt utvalgt for sine meninger og er underlagt streng sensur. Det er rimelig å anta at de som styrer oss velger bort informasjon som skader dem og de vil ha folk som følger ordre, er lette å manipulere, usikre på seg selv, følger lovene og ute av stand til å ta vare på seg selv. Overprøving av påstander i pensum og motforestillinger er ikke populært. Det er i dag et fåtall mennesker som kan si med hånden på hjertet at de er helt uavhengige av andre.

Les mer: Vi trenger ikke tvungen enhetsskole.

Disiplinærregler og oppførselsstyring

Utenom at du må gjennom pensum, har skolen et sett med regler. Du har oppmøteplikt, du skal ikke komme for sent, du skal rekke opp hånden, du skal gjøre leksene, du skal være stille, du skal stille opp, du skal svare til opprop, du skal følge klokka når den ringer, husk at læreren alltid har rett, osv. Gjennom disse reglene skal de som styrer oss sikre seg at du blir lydig, autoritetstro og føler deg som en i mengden. Samtidig har du uskrevne regler som blir opprettholdt av det sosiale.

De som sitter her med slik myndighet kan finne på hva som helst, og vil ha sterkere statlig styring, mer måling, normering, mer tid, og sitter du ikke stille få du en diagnose og må spise tanke- og aktivitetsdempende piller.

Press

Venner og uvenner lærer deg hvordan det er å bli mobbet, slåss, bli banket opp, røyke, drikke, sladre, hvilke klær du skal gå med, hva som er kult og ikke kult, hva du skal interessere deg for, og mange strever med å få innpass, utfoldelse og god selvfølelse. Foreldrene har ikke tid til å følge med, for de er jo på jobben eller er opptatt med andre ting. De aller fleste stoler blindt på at de som styrer skolene er velmenende og tar godt vare på barna, uten at de kjenner lærerne eller de som administrerer utdanningen.

Foreldrenes tanker, oppførsel og væremåte former også barna. Alt som foreldre, venner og folk man ser gjør blir normalt, uansett hvor destruktivt det egentlig måtte være.

Systematisk gjennomført påvirkning: Dyp og bred nasjonalisme er altfor sterk, og tilslører hva det dreier seg om: mangel på frihet. Du er fri og grunnloven fra 1814 fører illusjon og maktkamp videre.

Uniform tanke, uniforme mennesker

Det høres rettferdig ut at alle får muligheten til å gå på skole, men det som skjer når alle lærer det samme er bare negativt. Vi får alle de samme meningene om ting, lyst til å gjøre det samme, vi blir vant til det samme og tror at det samme er det riktige. Vi blir like, både fysisk og psykisk. Dette er selve definisjonen på indoktrinering og kan ikke forveksles med noe annet.

Vi gir andre mennesker hjernen vår de 20 første årene av våre liv, og de former den i sitt bilde. Vi får lyst på jobb og ting. Kreativitet og kritisk tenkning blir fullstending visket ut, og vi blir overfladiske og ufølsomme. Vi føler oss maktesløse overfor autoritetene. Menneskelig nysgjerrighet forsvinner totalt hos stadig yngre barn og å være skeptisk til nye ting, det som ikke er normalt, blir mer og mer vanlig.

Etter 20 år i skolen vet man ikke engang hvordan man lager klær, dyrker mat eller bygger hus. Dette er gjort per design for å holde oss tilbake så lenge som mulig, for det tar ikke så lang tid som nå å lære oss det vi trenger.

Metoden

Slik fungerer skolen:

  1. Du blir fortalt hva som er riktig av skolen.
  2. Du blir belønnet etter hvor nøyaktig du greier å gjenta det de sier.
  3. Høy nøyaktighet gir lettere en jobb, mer i lønn, mer viktighet og mer status.
  4. Lav nøyaktighet, lav interesse eller uenighet, straffes ved at du ikke får fortsette, lav lønn eller lav status.

At jorda er en ball er pensum, selv om det beviselig er feil. Jorda er flat - det er ingen kurve. Er det greit for deg at barna dine lærer ting som ikke er sant når de går på skolen?

Nye alternativ

Fler og fler får øynene opp for hjemmeundervisning, men da må man også ha økonomien i orden. Organisering og hva vi skal lære er fundamentet og det finnes hjelp å få fra de som allerede er i gang.

Les mer: Hjemmeskole opplæring for livet

Byer er kanskje dårlige miljø for læring, men de har også sine sterke sider i mangfold og tilgang på ressurser som er nyttige for barn under læring. Vi kan frigjøre egen tid så vi kan undervise våre egne barn og oss selv, og nettet er fullt av alternativ, bare ta noen søk.

Husk at når man sender barna sine på skolen, så sender man dem inn i en form, og de kommer ut på andre siden som andre mennesker. Man kan være sikker på at det er de som styrer som bestemmer hva vi skal lære. Vil man ha noe annet så gjør det selv. Det er du og barna dine som bestemmer hva pensum skal være.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Stolte moderne barn: Utfordre barna dine til å utvikle seg selv

Norsk Hjemmeskoleforbund

Blogg om hjemmeskole: Skole bra, men hjemme best

Les også: