Skam at vi ikke får integrert behandling i helsevesenet

Skam at vi ikke får integrert behandling i helsevesenet

kategori: helse

Bruk den beste behandling uansett

Helsevesenet er basert på behandling av syke mennesker ved hjelp av industrielle prosesser, noen ganger kalt skolemedisin. Helseindustrien er en kjempesvær forretning, og det er vanskelig å komme noen vei med ny og billig informasjon. Forretningens økonomiske resultat er det viktigste for firmaene som står for leveransene. Det er de kronisk syke pasientene som gir de beste inntektene.

I de fleste land er det strid om hva som er riktig behandling. Det kommersielle aspektet styrer mer enn det erfaringsbaserte. Vi trenger et begrep som helhetlig integrerende behandling HIB og folk som kan HIB. Det har vi ikke og det er en skam.

Les mer: Behandling via inkubasjon, psykedelika og egen psyke er mulig.

nytt_norge_helse_behandling Medisiner virker alltid bare delvis, de har bieffekter, og er oftest symptombehandling.

Tradisjonell kinesisk medisin TKM bruker blant annet urter for å helbrede diabetes, og prinsippet er å lede kroppen tilbake til en riktig funksjon. Det finnes tusenvis av legemidler basert på naturmidler i en medisinsk tradisjon som er utviklet over mange tusen år.

Pasienten skal ha tilgang til alt - inklusive forebygging.

Leger skal helbrede og forebygge

Flinke leger skal forebygge sykdom, og temaet forebygging er satt på dagsorden i forbindelse med helsereformen. Fra gammelt av heter det at en god diett, fysisk aktivitet og stresskontroll eller kontroll av sinnet er sammenhengende elementer som danner grunnlaget for en god helse.

Men fagfolkene som skal gi oss helhetlig integrerende behandling HIB finnes ikke i Norge. Det er strid om kompetanse, fag og autoritet.

En melding fra regjeringen i 1997 sier litt om dette: "Dokumentasjonsunderlaget er ikke alltid like godt i skolemedisinen, og avvik fra kunnskapsbasert medisin forekommer også. Vi vil derfor ikke sette et skarpt skille mellom skolemedisin og alternativ medisin. Det er imidlertid en definitiv forskjell i tyngdepunktet mellom de to ideologier for hvordan erfaringsgrunnlaget bygges opp og virksomheten praktiseres."

Alternativ behandling er populært

De fleste alternative behandlingsmetoder er av typen komplementærbehandling, dvs. at behandlingen gis som tillegg (supplement) til pågående behandling eller etterpå. Det er store regionale forskjeller i valg av metoder. Åndelige metoder (healing, helbredelse ved bønn, o.l.) dominerer i nord og vest, mens injeksjoner, homøopati, etc. dominerer i de øvrige landsdeler.

Det offentlige helsevesen gir ingen hjelp i å sy dette sammen til en helhet - man må greie seg selv fullstendig. Dette er en skam.

nytt_norge_holistisk_helse Holistisk syn på mennesket fremmes her: Holistisk høyskole i Danmark.

Det er mange emner: Ernæring, spiritualitet og meditasjon, spirituell psykologi, sinnets magiske evner, kroppsbevissthet, yoga, badstu, dans, Gospel, setter din fantasi begrensninger i ditt liv, den hellige Gral, engler, musikk- og lydhealing, naturen, åndedrettsterapi, kunst, sport.

Norsk avtale med Kina om TKM

I tradisjonell kinesisk medisin TKM er det lagt vekt på mange tilnærminger til behandling som akupunktur, medikamenter, urter, livstil og diett. Norge har en avtale med Kina om felles utvikling innen TKM. Universitetet i Tromsø UiT har ansvaret for arbeidet via NAFKAM. Her finnes litt om det arbeidet som er gjort "Integrert behandling i helsevesenet"

nytt_norge_helse_helhet Kinesiske medisiner, veies nøye opp, brukes også til selv-helbredelse basert på råd fra legen.

Det er tid for bredere tenking ta alt med

De negative sidene ved vestlig medisin trer stadig klarere fram, og tiden er moden for grep som betyr noe. Vi trenger et bredt samarbeid innen alle helsesystemer, slik at praksis og teori kan integreres til beste for alle mennesker. Å ri gamle kjepphester om at vår metode er mest vitenskapelig er ikke sant. Vitenskap er også realkunnskap.

Vi trenger helhetlig integrerende behandling HIB og folk som kan HIB.

Linker

Legeforeningens tidsskrift: Integrert medisin i London

The Shen Clinic Complementary and Alternative Medicine

Idrett og holistisk tenking i Danmark

Healing i praksis - kan ha god virkning, sjelden bivirkninger

Healere helbreder faktisk også: Det er vanskelig å bedømme hva som skjer, for vi kan ennå ikke alt. Å bygge erfaring er alt - det er nøkkelen til framgang.

Les også: