Skaff deg et lite stykke land lag ditt eget paradis

Skaff deg et lite stykke land lag ditt eget paradis

kategori: økonomi

Nærhet til det som vokser fra jorda er av grunnleggende verdi for livet

Veien tilbake til naturen er begynt for mange. Det dreier seg først om å forstå verdien av et lite stykke jord der man kan dyrke mat, se naturens gang, følge årstidene, utvikle bredere kunnskap og oppfylle mange grunnleggende behov i et menneskes liv.

For mange gir det stor glede å pleie et stykke land der man har oversikt over alt som foregå, der plantene gir mat og man kan være tilstede i den store prosessen som verden er. En hage eller et lite gårdsbruk med forskjellige vekster kan gi stort utbytte rent praktisk og psykisk, Det er verdt innsatsen å skaffe seg et slikt sted. Det kan bli paradis på jord.

Bestem hva som er best for en selv og verden

Noen er så heldige at de har en slik plass allerede, ellers kreves litt hell og litt penger for å få besittelse av land. Det viktige er å bestemme seg for at man vil ha land og bruke det, for det er rikelig med land her omkring oss.

nytt_norge_eget_land_landskap Vi reiser fra småstedene til byene, men småstedene er der og vi kan ta dem tilbake.

Naturlig land ikke maskinelt og kjemisk

Har man sitt eget stykke land bestemmer man alt selv, og ord som naturlig og økologisk kan bli en realitet. Når mange har et stykke land og ser alt i sammenheng, kommer man nærmere den naturlige måten å skaffe mat. Maskinelt utstyr som traktorer, tung redskap samt sprøytemidler og kjemisk gjødsel er forbudt. Alle skapninger som hører naturlig til på en slik eiendom får bli: markmus, meitemark, maur, sommerfugler, insekter, ormer, småfugler og kanskje et ekornpar også.

Livet om sommeren er det store for mat, vinteren er mer tenking, utvikling og vedlikehold. Ugresset skal vokse fritt for det har sin oppgave, og vokser kjempehøyt tidlig på sommeren, og er takknemlig for for mangelen på forstyrrelser.

nytt_norge_ugress_mat Ugress er en definisjonssak - hva er det man ønsker å ha, og tenk på hva "ugresset" gjør før man fjerner det. Kanskje det kan spises, eller humlene trenger det for mat.

Tilbake til naturens storhet i liten skala

Et slikt lite paradis, det kan dreie seg om en 4-5 mål eller kanskje mer eller mindre, det kan man dele med alle som naturlig vil være der. Man kan plante frukt-trær som epler, pærer, plommer, kirsebær, eller til og med et valnøtt-tre - det vokser valnøtt-trær i Østfold. Hassel er en villig vekst, og det er lite kommersiell høsting av hasselnøtter her hos oss. Bær som rips, solbær. bringebær og mer kan man lett få til. En jordbæråker hører med, kanskje 30 planter er nok. Poteter er standard.

nytt_norge_sommerfugler_artsdatabanken_blå Det finnes 900 sorter sommerfugler her i landet, og informasjon kan man finne i Artsdatabanken, se link nederst i artikkelen.

Grønnsaker er grunnlaget for et godt liv

Et grønnsak område som er fritt for ugras kan bli viktig for her er store muligheter for egen dyrking. Enkle ting som urter, belgvekster, poteter, tomater, salater, rotvekster av mange slag - mulighetene er store.

Når frukttrær og bærbusker vokser og utvikler sitt rotsystem blir det mindre vanning, de lager sin egen skygge og arbeidet blir lettere. Beskjæring kreves hver sesong, og å sitte i skyggen av egne trær en sommerdag er velsignet.

En plass for oppbevaring og hvile

Ha minst et skur med plass for redskaper og en benk til å legge seg nedpå når man skal hvile og kanskje ta en overnatting. Dessuten trengs en ovn, et bord for å sitte og kanskje å skrive, noen hyller og litt utstyr. En kan bruke steiner og trær fra tomta, og det er ikke mye som trengs.

Et hus for oppbevaring av redskaper, til forberedelser, hvile og mer - finnes i mange varianter.

Moderne industrialisert jordbruk er uten naturhensyn og naturlig liv

Moderne jordbruk har overtatt og det er storskala i alle forhold. Denne driftsmåten har gradvis presset ut alle de små driftsenhetene, alt det som er naturlig og økologisk. Når de små produksjonsenhetene i landbruket forsvinner blir det mindre og mindre av de små åkrene og gårdene, og bosetting og livet endrer karakter. I nesten alle deler av verden skjer dette, og den gode måten å leve på med intim kontakt med naturen forsvinner for de fleste, og vi har mistet en dimensjon i livene våre.

Men livet er på vei tilbake

Naturlige, og for mennesker naturnære levemåter har fenget ny interesse. I mange land ser man nå at et sted må denne industri-prosessen stoppe. I Russland er nesten 40% av grønnsakene produsert på små enheter. Russerne og tyrkerne har en tradisjon med å dyrke egen mat på landeiendommene sine og selge resten, og det samme finner man i deler av Spania. I Storbritannia er små stykker land til egen mat ganske vanlige. Norsk hyttetradisjon er ikke tung innen egen matdyrking, men det kan være en god ide å gå videre med det. I Hellas vender nå folk tilbake til jorda med sine liv.

nytt_norge_mat_ugraset Sara Backmo ville dyrke mat på ugraset, og det blir frodig.

Jordbruket er i dag kraftig finansiert, og må drives intensivt på heltid for at det skal svare seg. Men ting endrer seg. Mange ser nå mulighetene for et bredere basert liv. og de små stedene våkner igjen. Det er ikke nok med bare snever bedriftsøkonomisk tenking, for de som bor i byene kan komme nær naturen igjen, skaffe egen mat og ha ekstra inntekter i tillegg.

Naturbaserte samfunn gir menneskelige samfunn

Folk vender tilbake til et naturlig liv, det kan hende det strengt tatt er uøkonomisk, men å lære småskala dyrking igjen gir mange muligheter, inklusive et naturlig liv.

Valget står mellom et hektisk pengebasert samfunn eller et mer saktegående og dypere liv med fokus på de opprinnelige verdier.

Naturlige økologiske epler er mulig når en styrer alt selv.

Det går an å leve uten intensiv jobbing med industri som olje, fiskeoppdrett, finans og alle de konjunktur- og konkurranseutsatte jobbene vi har. Det intense samfunnet vi har skapt basert på en økonomisk modell med kontinuerlig vekst og innovasjon kan forlates til fordel for noe som har plass til de menneskelige dimensjonene.

Sin egen plass der det vokser egen mat

Tenk tanken på å få et sted for dyrking av egen mat, finne en plass i naturen, ha tid til et bredt liv og se at trenden mot et byliv for alle ikke er den eneste måten å leve på. Skaffer man seg et stykke land og lager seg en mathage eller matskog med rolig dyrking kan man få et paradis på jord. Mange nye dimensjoner kan legges til livet. Det krever tid og kunnskap, og lønnen er ikke penger, men et mulig bedre liv - ens eget lille paradis.

Det er nok land til alle. Alle kan få sitt paradis. Når alle lever i harmoni med naturen blir Jorda et paradis.

Grønnsak hagen din: Her skjer ting fort, ta unna og pass på.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Les også: