Skaff deg Bitcoin kryptovaluta bidra til øket frihet i verden

Skaff deg Bitcoin kryptovaluta bidra til øket frihet i verden

kategori: økonomi

Bitcoin og andre kryptovalutaer kan endre den etablerte maktbalansen

Bitcoin og de andre nyere kryptovalutaene svinger vilt i verdi, vokser kanskje tusenvis av prosenter, faller tilbake, og sannheten er at de har en stor framtid. Den bør du ta del i, i første omgang med å delta i spekulasjonen vi er vitne til. Det finnes også avanserte finansielle instrumenter på de store børsene for kryptovalutaer.

Det er ennå ikke gått opp for alle at vi kan stå overfor en stor og dramatisk endring i de økonomiske systemer i verden, og de kan gi oss alle mer økonomisk frihet. Delta i veksten av økosystemet til blockchain, for vi går spennende tider i møte etterhvert som vi ser veksten i verdiene, deltakelsen og myndigheters forsøk på å følge med på og styre det som skjer. Dersom mellommennene - bankene - forsvinner har vi en helt ny situasjon.

Les mer: Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort

Alle ønsker frihet

Det er mange som vil gjøre det de ønsker, og de med rikdom greier å gjøre noe av det de vil. Et klart mål må være å få del i denne rikdommen. Gjennom bøker og filmer har vi sett dramatikken og tungheten i å kjempe for ideer mot etablerte krefter. Noen av de såkalt rike har lykkes. De er ofte idealister og støtter saker som etter deres mening er gode. Men i det store og hele er det de etablerte kreftene som styrer og bestemmer hva som skal skje. Det kan endres med kryptovaluta.

Folkeavstemming: Klarer vi å sparke demokratiet igang, kanskje det aldri var i gang.

Her er det dilemmaet oppstår: alle burde ha makt og ressurser til å få gjort det de brenner for. Sagt på en annen måte: Alle burde ha økonomisk frihet. Da snakker vi om å bidra til egen og andres verdiskaping, ha en direkte mulighet til å få gjort det man ønsker. Å forandre verden er ikke nødvendig, men vite at man kan gjøre det man vil, bidra til bevegelser i riktig retning, hindre at noen skader andre, og ha praktisk mulighet til å gjennomføre.

Kryptovaluta er håp, demokratiet er repressivt og gått ut på dato

I virkelighetens verden er etablerte krefter de styrende via massive maktapparater, valgordninger og byråkrati. Å få til aktivitet parallelt med eller mot disse er nær umulig. Sentraliseringen og styringen via etablerte organer er stor. Vi lever i praksis i et slavesamfunn, der samfunnets plikter styrer livet fra begynnelse til slutt. Ønsket er å sette i gang dannelsen av et nytt samfunn, et som verdsetter og gir mulighet for individualisme, entreprenørskap, desentralisering og individuell frihet.

Fremveksten av kryptovaluta presenterer en ny mulighet for alle mennesker til virkelig å få til det de vil. Vi er i starten av en prosess med store muligheter for alle.

Delte vi står i demokratiet. Alle demokratier er splittet - delt. Mange er alltid misfornøyd.

De frihetssøkende og deres Bitcoin

I løpet av de siste årene, og spesielt i løpet av de siste månedene, har mange blitt svært velstående som følge av krypto investeringer. Men det er få som deltar nå. Vi ser imidlertid noe av dyp betydning i denne nyvunne rikdom. Nå er det fokus på spekulantene, og det vil fortsette i flere år ennå. Men om noen år vil vi kunne ha en ny økonomisk situasjon med mange flere deltakere, og der private krypterte person-til-person transaksjoner kan gjennomføres raskt og billig. Alle mellom-menn kan forsvinne.

Kryptovalutaer vokser og vokser

Bitcoin har på omtrent et tiår vokst til å bli et kjent navn, og mange har advart mot den spirende kryptovaluta bevegelsen. Ikke mange har satt seg inn i Bitcoin eller blockchain, men noen er tiltrukket av det tekniske og stadig flere ser at her har man kimen til et nytt økonomisk system.

Det har vært mange uttalelser om at gale politiske aktivister driver fram Bitcoin, man hevder at det er de onde og de kriminelle som står bak. Men sannheten vi skal konsentrere oss om er at offisiell myndighetsbasert pengepolitikk har betydelige svakheter, ikke minst at den er supersentralisert og kan påvirkes meget skjevt til fordel for noen få. Slik råtten pengepolitikk kan til slutt bli felles for hele verden, og da er vi alle fratatt all innflytelse.

Å leve etter egen fri vilje er målet, mange begrensninger finnes nå

Bitcoin betyr mer økonomisk frihet

Bitcoins tilhengere beskyldes for å ville omgå de demokratisk bestemte systemer i samfunnet. De vil snike seg unna de etablerte ordningene, men sannheten er at Bitcoin kan bidra til et bedre og friere økonomisk system.

Mer frihet er bra for alle. Vi trenger en ny maktfordeling, og det kan være sant at en person som sier Norge ut av NATO er en som nettopp har tjent en million på Bitcoin. Ting henger sammen, og det er grunn til optimisme om framtidig økonomi og frihet.

Entusiastene for frihet må skaffe seg penger

Lenge har entusiaster for frihet viet seg til akademia, forfatterskap, liberale tenketanker, grasrotaktivisme eller til journalisme. Hver av disse rollene er viktige for å spre ønsket om frihet, men disse aktivitetene gir ikke vanvittig høye lønninger. Men det er absolutt ingen skam i å velge å forfølge tanker om frihet og samtidig å søke økonomisk gevinst. Nå har vi en ny situasjon via Bitcoin, man kan gjøre begge deler. Alle enkeltpersoner kan få penger.

De eksempler vi kjenner er at noen av de superrike i mange land inklusive Norge bidrar med penger til gode formål. De kan finansiere prosjektene de tror på, og det gir åpninger for desentralisering og i praksis øket frihet. Det har vært forsøkt å lage nye samfunn der frihet er absolutt, uten innblanding fra noen, men ingen har lykkes ennå.

Bitcoin gir deg økonomi, er du klar til å delta?

Hvordan starter man å skaffe penger

Nå gjelder det bare å delta med alt man kan, bruke de spekulative gevinstene positivt og bidra til å skape et kryptovalutabasert samfunn basert på stor økonomisk likhet, desentralisering ut i alle lokalmiljøer og sterkt øket frihet for de fleste.

Man har nå en enestående sjanse til å samle verdier som kan brukes til å øke egen frihet. Bitcoin og alle de andre kryptovalutaene er under utvikling, og Bitcoin, Ethereum, Ripple og mange flere vil øke sin verdi voldsomt i årene som kommer. Dette avhenger av hvor langt miningen er kommet for de forskjellige valutaer. Bitcoin vil i praksis være ferdig minet omtrent i 2032. Siden vil valutaene stabilisere seg, styrt av sine algoritmer og de som deltar i mining og utvikling av valutaen. Finn din egen valuta og sats på den.

Penger gir makt til å forandre sin egen situasjon

Mange idealister ønsker fremst å få full kontroll over sin egen situasjon, de vil være uavhengige, off grid eller i et fritt system. Hvorfor skal noen egentlig bestemme over andre? Men den uheldige realiteten er at mange mangler ressurser for å få til vesentlig endring. Løsningen er å skaffe egne penger, starte sitt eget selskap der man kan spre budskapet om frihet i praksis.

Bitcoin er en ny måte å tenke på som kan gi mer frihet.

Delta, skaff deg selv makt og penger

Ved å bruke sine penger til å omsette sin tro til handling kan man endre sin situasjon. Siden myndighetene har monopol på makt via såkalte demokratiske systemer vil man aldri være i stand til å oppnå suksess gjennom myndighetsbaserte prosesser. Men hver gang en krypto aktivist bruker sine penger til ytterligere desentralisering, vinner friheten noen centimeter. Det ser man på frykten som uttrykkes av mange regulatorer og statiske økonomer hver gang kryptovalutaene bryter gjennom en ny barriere.

Bitcoin og andre krypto eiendeler kan endre den etablerte maktbalansen. Selv om mange ideer demoniserer rikdom, er det lett å se at en verden med jevn fordeling av økonomisk frihet der alle har penger kan brukes til å fremme endring til mer frihet.

Andre tiltak som kan bidra til mer selvstendighet er crowdfunding, peer-to-peer lending og fremvekst av tanker om større felles bruk av alle ressurser (the commons).

Nå er det Bitcoin og kryptovalutaer det dreier seg om, løp og kjøp, selg og ta gevinster, kjøp mer.

Linker

Bitcoin med blockchain på vei til en million dollar

Kryptoanarki manifestet gir deg bakgrunn for meninger

Bitcoin blockchain desentraliserte apper kan sette banker ut av spillet

Les også: