Sjamanisme for din hele person kropp og sjel

Sjamanisme for din hele person kropp og sjel

kategori: helse

Sjamaner har kroppslig kunnskap og åndelig kontakt

En sjaman har mulighet for kontakt med ånder, høyere makter, har kunnskap om helbredelse av kropp og sjel og kan finne høyere bevisthetsnivåer. De fungerer som en mellommann/kvinne mellom ånd og sjel og kroppen din. Sjamankunnskap finnes ennå i noen kulturer som tar vare på slik gammel kunnskap og har nytte av det.

I vårt område er samiske noaider kjent, i Sør-Amerika er sjamaner en del av mange kulturer og sangomaer i Sør-Afrika er også fysiske og åndelige helbredere. Alle arbeider for integrasjon mellom sine egne og andre metoder, inklusive våre skolemedisiner.

Les mer: Moder Ayahuasca helbreder hode kropp og sjel.

Moderne mennesker begrenser seg selv

De fleste mennesker lever i den tro at de bare er en fysisk kropp. Gjennom sjamanisme kan man få en mulighet til igjen å oppfatte alle andre skapninger, verden og oss selv i den forente formen mennesket en gang var del av.

Åndens øye i universet kan se alt og kraften bak vil ha balanse i alt som skjer. Du er en del av dens interessesfære og kan ha nytte av nærhet til ånden via et åpent sinn.

Sjamanisme samler kropp og ånd

Den sier at mennesket er et energifelt eller del av en helhet. Det er ikke bare et separat fysisk vesen som har åndelige eller spiritistiske dimensjoner, men er et integrert hele. Begrepet "jeg" finnes ikke for mennesket er en skapning som er integrert i alt.

Vi er alle gjort fremmede fra denne enheten, som sammen med transe og ekstase er gjort til tabuer. Når vi som dette blir adskilt fra alle andre skapninger og fra omgivelsene har vi en tendens til å utnytte våre medmennesker og Jorda.

Les mer: Overvinn frykten for døden ved å tenke på den hver dag.

Alle kan selv jobbe fram sin fysisk åndelige helhet

Dette skillet mellom kropp og ånd/sjel/psyke finnes ikke overalt. I mange andre samfunn er en det slik at mennesket ses som en helhet, og man arbeider for å komme nærmere kunnskapen om hva mennesket egentlig kan være.

Gammel kunnskap finnes for å skape klarhet, alle kan bruke den for deg selv, og det kan bli en givende reise.

Heks eller sjaman eller menneske? Det er ikke forskjell, alle er ett når vi kjenner vår rolle og vet hvem vi er.

Det vi hadde før

Antropologi handler om seder og skikker i gamle eller arkaiske kulturer, og sjamanisme blir nå plassert der. Sjamanisme er derfor i følge vår kultur noe som hører til de primitive kulturer, og dette hindrer oss i å forstå hva sjamanisme er.

Nå kommer sjamanene på banen

Men nå er det også i vår kultur blitt slik at enkeltpersoner i vårt eget samfunn har lært seg sjamanisme og praktiserer det, i alt vesentlig i forhold til seg selv. Vi ser en arkaisk gjenoppvåkning, der sjamanen fungerer som en mellommann mellom det daglige/virkelige og det åndelig/psykiske.

Styres av menneskelige behov

Mange har behov for å forbinde denne fysiske verden med den åndelige verden, men den såkalte "vitenskapen" vil ikke delta i undersøkelsene. De hevder at faktisk kunnskap som alle kan se ikke finnes, og mener den ikke kan måles og bli konkret.

Søk den åndelige verden og bli et helt menneske.

Sjamanenes verktøykasse

Sjamaner praktiserer bruk av transe og ekstase, helbred eller healing, urter, ritualer med musikk og rytmer, de er helbredere og leger, de har naturkunnskap om planter, dyr, himmellegemer, vær og vind og de har åndelige kontakter. De virker for en personligjøring av menneskesjelen, og deres område er vidt: psyke, livspusten, sinnet, tanke, følelse, intuisjon, sansing, følelser, behov, angst, ønsker og psykologi.

De integrerer det hele. Vi trenger en slik integrasjon av kroppslige og åndelige funksjoner i samme person for å bringe oss videre.

Sjamaner kan lede veien til døden og hjelpe sjelen vår til rette i den neste verden som vi alle skal inn i. Les her om at frykten for døden har holdt oss tilbake

Kulturelt arbeid

Andre kulturer bruker yoga for å oppheve og forene skillet mellom materien og sjelen. Veien til samling går igjennom søken etter høyere bevissthet, etikk, disiplin, kroppstilling, kontroll av åndedrett, sanseinntrykk, bevissthet, fordypelse og transe, hypnose, meditasjon, og riktig og kontrollert bruk av psykoaktive stoffer.

Du er ingen ordinær mann for ingen er ordinære

Stort brudd med låste meninger

Det viktigste ved sjamanisme er transe eller sjamanisk tilstand av bevissthet. Denne tilstanden frykter mange. Sjamaner bruker transe til å vandre mellom verdener, få informasjon fra høyere enheter eller fra et eget indre. Sjamaner ser på disse høyere og indre tilstander som en naturlig del av helheten.

Sjamanismen vil føre oss videre

Vi skal bli kjent med disse forskjellige bevissthetstilstandene og bruke dem. Da kan vi bli kjent med andre dimensjoner og bruke dem til å skape helbredende og utviklende forbindelser. Det finnes mange dimensjoner og verdener, og vår separate eller helt utskilte verden er helt ukjent for sjamanene.

Vi vil finne ut hva som finnes

Mange har et medfødt indre ønske om å finne alle mulige verdener gjennom transe og ekstatiske opplevelser. I vårt normerte samfunn finnes ikke teknikker for dette, vi lærer ikke slik praksis, og det er sosialt uakseptabelt. Ofte ser vi i steden bruk av skadelige stoffer og avhengighet.

Stigen opp finnes, sjamanene har funnet den og en dag vil den være alment kjent.

Vi ser oss selv

Gjennom sjamaniske bevissthetstilstander kan vi også se at vår standardiserte verden er falsk og en illusjon. Gjennom sjamanisme kan vi tydelig få sett hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvorfor verden er som den er.

De skapninger vi ser med våre fysiske øyne som vi gir navn og form er trukket ut fra helheten og gjort om til stykker og biter av den. De har ikke forbindelse med noe, for de er skilt fra alt og alle med rom uten energifelt.

Vi er lurt inn i en farlig transe

Vi lever i vår verden i en farlig transe av konvensjoner, tvang og propaganda, og ender opp med å leve i frykt, og der alt er ukjent for oss. Denne transen er farlig for den er ubalansert og vi har ikke selv kontroll over det som skjer.

Utfordringen er at vi alle selv skal kunne balansere disse transe tilstandene. Vi er alltid i en transe, og må ut av den før vi kan komme i en annen transe. Vi kan lære å balansere disse transene. Når tilstanden er falsk eller ubalansert opplever vi smerte, sinne og ubehag. Når vi har balanse og vi selv velger bevisst kan vi velge transer som gir kjærlighet, ekstase, fred og velsignelse for alle.

Utsiktene framover

Vi har akseptert en tvungen transe som har ødelagt forbindelsen mellom alle skapninger, himmelen og jorda.

Ånd kan erfares, men i dag er vi fryktsomme overfor ånd og må lære mer. Det må vi gå inn i med åpent sinn.

Utfordringen nå er å klare å finne plass til transe og ekstatisk opplevelse slik at vi kan finne våre forbindelser og vår sanne indre verden. Alt alle mennesker gjør kommer fra denne vår indre verden og balanseres med informasjon fra våre sanne forbindelser i universet.

Kall det gjerne noe annet enn sjamanisme, men et godt liv der vi selv balanserer livet kan ha bruk for denne åndelige dimensjonen. Selvbestemt ekstase og transe kan igjen bli vanlig, og kanskje for alle om de vil være med.

Les mer: Meningen med livet er forening av indre og ytre liv.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: