Sentral styring av pengesystemet unødvendig

Sentral styring av pengesystemet unødvendig

kategori: økonomi

Det skakkjørte pengesystemet trengs ikke for å leve og produsere normalt

Pengesystemet eies offisielt av staten og alle verdens stater arbeider sammen om dette. Det er blitt en viktig styrende faktor slik det er lagt opp nå, og økonomiske problemer i en del av verden blir alles problemer. Gjeld og renter er byrden som legges på alle i den hensikt å knekke flest mulig.

Det behøver ikke være slik. Lokale penger gir lokal styring av lokal økonomisk aktivitet, og er på vei inn her også. Les om verdien av lokal valuta.

Verden er praktisk talt full av lokale valutaer i mange varianter.

Byen Bristol i England har sine egne penger - se her.

Fundamentale feil i vårt pengesystem

Systemet kritiseres nå voldsomt, det snakkes om intellektuell svikt, nye pengesystemer som digitale litecoin og bitcoin lages og lokale pengesystemer etableres og lever i beste velgående. Les her om hvordan bankene lager penger ut av ingenting.

Se bok People Money, The promise of regional currencies om lokale penger hvor det framgår at lokalsamfunnene er fulle av uutnyttede ressurser og at lokale penger kan bidra til å mobilisere disse ressursene. Lokale bytteringer (LETS) finnes i store antall rundt om i verden, og de fungerer som hjelp for å bytte tjenester og ting.

Les mer: Digital desentralisert kryptert valuta vokser fram.

Lokale valutaer finnes og fungerer for økonomisk aktivitet.

Det nye er på vei inn

Gamle sannheter står for fall. Alle pengesystemer gir muligheter for konsentrasjon av økonomisk makt når de sentraliseres, og det går ut over vår frihet. Sterk sentralisering gir mulighet for stor makt, og en ny pengepolitikk er allerede på vei i mange små miljøer, vil vokse og slå ut unødvendig sentralisering. Her kan du lese mer: Flere pengesystemer styrker lokal aktivitet.

Pengesystemets brutale død og nyoppfinnelse kommer.

Natursamfunn: Å skape en sunn økonomi.

Les også: