Selvforsynt fri naturlig person behov reduseres kraftig

Selvforsynt fri naturlig person behov reduseres kraftig

kategori: frihet

En uavhengig mann greier alt selv

Se filmen Ungrip om en mann Rob Pagé som greier seg helt uten fellesskapets opplegg for energi, vann, avløp, mat, veier og mer. Han sjekker opp hva lover og regler egentlig er, designer veksthus inni veksthus fordi det blir bra, setter seg inn i hvordan man produserer og kobler egen strøm, lærer seg hva offgrid fri fra alle eksterne ressurser virkelig er og mye mer.

Sjekk hjemmesiden til Rob - en mann som virkelig tør å gå egne veier.

Om en manns reise fram mot å bli en naturlig person som greier seg selv.

Facebooksiden hans finner du under ConsciousSelfGovernance.

"Ungrip" er å bli kvitt grepet eller å slippe taket. Det er å bli virkelig fri - bli kvitt det grepet dagens system har, eller slippe taket i dagens system som vokser og vokser og som holder mennesker fast basert på dogmer og konvensjoner, regler, byråkrati, banker, firmaer og mer.

Her kan du lese om:

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: