Sammenbruddet er nær vi overtar økonomisk maskin drevet av våre slaver

Sammenbruddet er nær vi overtar økonomisk maskin drevet av våre slaver

kategori: frihet

Uendelig krav om materiell gevinst og vekst drivkraften som skaper sammenbruddet

Pengetreet er symbolet deres der de presser inn mynter for at nye penger skal vokse fram, og det får oss til å smile. Alt i livet deres dreier seg om penger og økonomiske kalkulasjoner, og det er slik vi vil ha det.

Når sammenbruddet er her og vår nye verdensomspennende republikk skal dannes vil den gå gjennom flere stadier.

Les mer: Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort.

I dette siste stadiet skjer styringen via en hemmelig organisasjon uten skrupler som er avhengige av alle slags agenter og bruk av store belønninger for å holde på makten. Det er ideelt for oss.

Alle er i jobb hele livet.

De må jobbe hele livet. Det må de for å oppfylle sine ønsker som vi har forledet dem til å ha. Slik jobber de egentlig for oss.

Vår kraft er unik og uten forpliktelser

En slik usynlig despot kan vi bruke til å overta for det er presis slik vår kraft er. Ordentlige ikke-troende frimurere og lignende organisasjoner har gjort tjeneste som en liksom skjerm foran oss. Våre mål, vår handlingsplan, og hvor vi befinner oss er ukjente, for de kan ikke vite hvem vi er og vi er et totalt ukjent mysterium for dem. Det er heller ikke nødvendig for oss å bruke våre ressurser på å betale og belønne arbeidet deres.

Skaperen har indirekte bestemt at frihet er en flyve-idé

Begrepet frihet er feil og ute for godt for gjennom skapelsen er det godtgjort at frihet ikke finnes. For skaperen står over alt, bestemmer alt og de han bestemmer over de som slik er gjort ufrie. Skapelsen fornekter derfor frihet som prinsipp, og guddommens representanter og utvalgte som er oss står over alle andre. Alle skal derfor være oss underdanige.

Skaperen er guddommen som lager alt.

Skaperen bestemmer hva som blir til og vi er hans utvalgte representanter. Vi bestemmer alt her, og dere er alle våre underdanige.

All tro skal rives ut

Hvis det fantes tro i samfunnet ville en enkel spirituell pastor kunne styre samfunnet basert på meldinger fra guddommen. Det er grunnen til at vi må underminere all tro i samfunnet for å rive ut alle begreper om guddom og ånd og sette i dets sted en kult om godheten i detaljerte regnestykker om økonomi og materiell velstand og et liv lagt opp av alle for å fremme slik velstand.

Alle vil jobbe mye for å nå opp til sine materielle ønsker

For at de ikke skal ha tid til å tenke og forstå hva som foregår må all deres oppmerksomhet vendes mot altoppslukende produksjon og handel dem i mellom.

Vi har fått dem til å lage alt mulig uten tanke på hva de gjør.

De må ha penger så de kan kjøpe velstand til seg og sine, og de kan aldri slutte å jobbe.

Slik skal alle land slukes opp i jakten på gevinst, og i kampen for å vinne i konkurransen som oppstår vil de ikke forstå at de har en felles fiende som er oss.

Spekulasjon er vår styrke og trumfkort

Men for å sikre at all frihet forsvinner for godt må vi basere all produksjon og handel på spekulasjon. Det betyr at all gevinst fra denne aktiviteten basert på land, ressurser og handel skal overføres til institusjoner for spekulasjon som våre klasser av folk styrer helt. De som driver produksjon og handel skal være rike, men de skal ikke ha kontroll over rikdommen.

Spekulasjon er for oss, og vi oppmuntrer til spekulasjon i alt inklusive fotballspillere.

Det økonomiske systemet vi har skapt muliggjør kunstig spekulasjon i all deres økonomiske aktivitet som fotball, ressurser, filmer og alt annet, og vi har fått overført til oss alle muligheter for spekulasjon og gevinst. Vår praksis er god og styrker kontrollen med dem.

Samfunnet blir basert på økonomiske regnestykker og hjerteløst

Striden om herredømme over ressurser og sterke økonomiske kamper og sjokk vil allerede ha skapt kalde og hjerteløse samfunn. Slike samfunn vil ha sterk motvilje mot politikkens topper og mot religion. Deres eneste ledetråd er gevinst og vekst, og deres liv dreier seg bare om gull og gull er basis i deres liv. Denne materielle velstanden vil bli opphøyet til deres sanne kult og guddom fordi den kan gi rike materielle goder.

Hatet vil velle fram for oss

Da vil snart timen komme for forandringen vi har planlagt - ikke fordi de ønsker det gode eller rikdom - men bare av hat mot de priviligerte som de ser gjøre seg selv rike og mektige, og de lavere klasser vil bli med oss og knuse våre eneste rivaler som er deres egne intellektuelle.

Vi har tenkt på alt, og vi vil vinne fram.

Deres egne intellektuelle går på skole universitet og jobb.

De tenker lite på hva som egentlig foregår og vi frykter dem ikke. Det er et godt tegn for oss at de drikker øl og vin nesten hver dag og blir stupfulle hver helg.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: