Samme samme menneskeheten sløves gradvis ned

Samme samme menneskeheten sløves gradvis ned

kategori: frihet

Se deg rundt i verden og du ser det samme

Se de store mulige forskjellene på alt i verden - det er en rik fargepalett å velge i, og du kan få den fargen du vil. Men det gjør du ikke, det er nesten ingen som gjør det.

Det er en klare tendenser under utvikling i verden og vi lar oss villig rive med i det materielle jaget. Alle produkter er innovative, glitrende, billige og vil snart være tilgjengelig i hvert hjørne i verden. All informasjon er lett tilgjengelig og den samme alle steder og for alle. Men medaljen har en bakside, og den begynner å bli tydelig for stadig flere. Vi blir mer og mer bundet opp av et stort system, vår personlige integritet svekkes, de få som driver dette fram blir stadig mer tydelige og det går opp for flere og flere at egen selvstendighet i dypeste forstand som er det beste av alt vil forsvinne.

Samme samme samme

Alle skal ha NIKE-sko, alle skal ha Mac Burger, Starbucks er overalt, alle skal gå med Levis jeans, alle skal lese de amerikanske bestsellerne, alle skal høre på de 10-20 mest hypa internasjonale popsangerne, alle ser på TV med det samme innholdet hver dag, skolen i alle land er den samme med det samme pensum og skolesystem, amerikansk filmindustri dominerer totalt, Subways mat er for alle, Cola drikker får du over hele kloden i enhver avkrok, klærne dine er laget av multinasjonale kjeder med produksjon i de billigste land.

H&M og andre

Kjedevekst er kjedelig men skremmende effektiv og når absolutt alle

H&M har bare vel 2500 butikker, de er nummer to etter Zara og Gap, de sprer seg, samme eier har nye merker, og Zara eier Massimo Dutti, Pull and Bear, Uterqüe, Stradivarius and Bershka, de skal overkjøre de andre, fritidsklær fra North Face finnes overalt og det skal bli mer, globale merker styrker seg kontinuerlig og voldsomt, og... Listen kan fortsettes, men likheten som bygges opp nå er fenomenal.

Konsentrasjon innen mat og drikke, etterhvert alt annet også

Kaffe shops er allerede på god vei mot en ensretting med store kjeder globalt og nasjonalt som presser de enkeltstående lokale enheter ut og bort. Starbucks er stjerne-eksempelet på denne prosessen. Brød er det samme med sterk sentralisering. Brusdrikker er allerede globalisert med kjente amerikanske merker av colatypen som nesten det eneste du kan få de fleste steder. Omsetning av landbruksvarer er i Norge allerede monopolisert, og dagligvareomsetningen styres ensidig av 4 store grupper med total styring på produktutvalg og prising. Det samme er tilfelle i de fleste andre land, med noen få dominante grupper og begynnende internasjonalisering. Det er nok å nevne Wal-Mart og Carrefour som noen av de store som nå sprer seg.

Walmart kommer snart til deg også med Black Friday.

Går du inn i en bar hvor som helst i verden er det akkurat det samme de har i hyllene sine. De få har overtatt all omsetning i et glitrende eksempel på samarbeide mellom statene og forretningslivet. Lokale leverandører lever på nåde og vil gradvis dø ut.

Idrettsarenaer over hele kloden er en eneste stor distraksjon for å holde oss opptatt, tenke lite og gjøre mindre. Det samme er konsertarrangementer hvor titusener strømmmer til. Lokale utøvere og ikke-profesjonelle utøvere skvises gradvis ut i mørket. Egen aktivitet i lokale og nære miljøer er ikke lenger vanlig, ingen har det som en hobby en gang. Oppmerksomheten skal holdes unna deg selv, dine nærmeste og ditt indre arbeid.

Vekstdrevet modell

Du kan lett se hvordan det skal bli. Forretningsmodeller med sentralisert verdensdekkende styring, finansiering, design, produksjon, distribusjon, markedsføring, informasjonsoppbygging og lokale franchiser. Modellen skal gjøres global, antallet steder skal økes kontinuerlig, og vekst i sentrale parametre som fortjeneste og markedsandel er et krav.

Det er det samme apparatet over hele verden, og alle ser det samme.

Magiske kjøpesentere som menneskemagnet

Over hele verden bygges det opp kjedebaserte kjøpesentere som suger til seg handelen fra de gamle bystrøkene og legger øde det lokale næringsliv. Store shoppingmalls har vært trenden i USA lenge, bysentrene forvitrer og lokalt eierskap forsvinner, kjedene er et verktøy for utbygging, effektivisering og bedre fortjeneste. De største lager til og med sine egne malls eller sentere, som IKEA som nå har over 330 anlegg over hele kloden, og Wal-Mart med sine kjempebutikker. Et kjøpesenter er sterkt standardisert med de samme store kjedene og navnene på plass, bilbasert og lange åpningstider. Lokal handel over hele kloden lider og dør, det er håpløst å kjempe mot.

Begreper samkjøres over hele verden

Vi har Black Friday eller Viernes Negra i mange land, og farsdag, morsdag, Halloween, summer sale, midseason sale, sesongsalg som julesalg brukes over nå over hele kloden som integrasjons og stimulerende middel. Likheten internasjonalt gjør en enorm effektivisering mulig i vareutvalg, markedsføring, produksjon, distribusjon og mer. Alt blir helt likt i store volumer og gir god fortjeneste.

Meldingene eller nyhetene som det heter verden over er nå de samme. Finanskrisen er verdensdekkende, krigen mot terror er gjelder alle, de samme sportsresultater er for alle over hele verden, nye produktlanseringer er verdensdekkende og filmer og musikk er de samme overalt hvor det bor mennesker.

Lokale småskalaprodusenter dør ut

All produksjon er sterkt drevet av arbeidsdeling, automatisering, industrialisering og massiv finansiering og presset på småskalaleverandører er enormt og i sin natur ødeleggende med dagens metoder. De legges ned en-masse over hele verden med store sosiale og økonomiske konsekvenser når nedleggelsene kommer.

Store integrerte logistikksystemer sørger for distribusjon til alle verdens hjørner av alle typer produkter, de opphever behover for lokale bedrifter og stedsbunden produksjon for alt kan tas med overalt via de store verdensdekkende logistikksystemene.

Dagens barn er med og vet snart ikke hvor de er for de tror de bor i noe som heter verden.

Det sosiale presset

Informasjons og propaganda-apparatet som er under oppbygging i den ensrettede medieverdenen vi nå får skaper oss gradvis om slik at vi aksepterer det som nå kommer. Alle må være med, alle må konsumere massevarene og ikke skille seg ut, alle må mene noe om temaene som legges ut for oss, og alle må følge de nøye konseptualiserte og beskrevne sosiale normene. Du må bli lik de andre og ikke være en sosial avviker. Presset begynner tidlig, begynn i barnehagen, skolen, kle deg, spis og drikk som de andre.

Medienes forvandling

Medienes uavhengighet er en saga blott, og deres selvstendighet er borte. De er idag målstyrte informasjonsmaskiner og propaganda apparater for de styrende interesser, de driver ingen selvstendig og informerende journalistikk og har ingen selvstendige meninger og prisipper og saker de informerer om og kjemper for. De skjuler hendelser og informasjon hvis de får beskjed om det, og de mottar sentralisert og nøye konseptualisert stoff for viderepublisering. Det finnes snev av selvstendighet innen noen emner i noen lokalaviser, men sentralisering og samkjøring vil ventelig snart ødelegge dette. I Norge har vi en kjempesentralisering med Arbeiderpartiet og Schibsted som sentrale aktører, og internasjonalt er det nå snart kun 6 mediegrupper som styrer all publisering i alle kanaler som aviser, TV, bøker, filmer og radio. Det er aktuelt å ta med musikk også.

Finner du deg selv igjen i massen? Svaret er nei for forsvinningen din er snart total.

Verden skal bli en

Grensene er åpnet, de sterkeste vinner overalt og lokalmiljøene er nå satt til side og styrt av store enheter som kan tilby arbeidsplasser til noen så lenge det varer og ødeleggelse for andre når de legger ned. Med moderne storskaladrift er konsekvensene store i begge retninger. Gradvis utvikles denne prosessen mot enorme anlegg, få interessante jobber og enorme sosiale konsekvenser i form av ødelagt kompetanse og deformerte miljøer.

Verdensomfanget skrider fram

Arbeidsdeling, effektivisering, industrialisering, finansiering, vekst og evig innovasjon driver prosessen videre på alle områder. Slik vi gjør det i dag skapes det menneskelig lidelse, men belønningen er stor i form av materielle goder. Vi får de materielle godene hvis vi underkaster oss systemet med all sin tvang og ensrettethet, og det er belønningen for underkastelse.

Hvordan får de det til

Prosessene er åpenbart sterke, kommet for å bli og vil utvikles gradvis til de i dypere og dypere grad angår alle våre liv. Det snakkes om agendaer og konspirasjoner, men virkeligheten taler for seg selv. Dette store bildet dannes nå rett foran øynene våre, og de som vil ut må tre ut nå.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: