Samfunn av frie mennesker fungerer godt

Samfunn av frie mennesker fungerer godt

kategori: frihet

Individuell frihet nærhet frivillighet anarki best

Frihet er det vi alle ønsker, og et samfunn der alle kan gjøre hva de vil hele tiden er ett fritt samfunn. Det må kamp til for å få det slik.

Dagens samfunn er ikke fritt for vi er slaver i samfunnets sterke grep. Her er det ordet anarki kommer inn. Det er et viktig grunnbegrep for frihet for i et anarki kan alle gjøre som de vil. Et anarki gir full frihet for alle, og handler om frivillighet, selvorganisering, direkte demokrati, og gjensidig støtte. Anarki kan brukes på alle livets områder, eksempelvis: Antropologi, skolevesen, økonomi, litteratur, statsvitenskap og fysikk.

Det er et problem som forstyrrer logisk tenking at ordet anarki er et sterkt belastet ord etter lang tids propaganda og løgner. Resultatet er at de fleste helt feilaktig mener at det blir ville tilstander i et anarki. En definisjon på anarki er mangel på styre, eller lovløse samfunnsforhold uten statsstyre. Det presenteres som et angrep på staten, for det vil redusere statens innflytelse eller fjerne staten helt. I dagens situasjon der staten tyner oss og er vokst helt ut av kontroll er anarki et begrep det er klokt å tenke igjennom. Anarki som modell og ideal er verdt et nærmere studium, for det virker faktisk i praksis flere steder i verden.

Les mer: Ikke stem ved noe valg demokratiet er et styrt skuespill. Det "politiske systemet" er utenfor folkets kontroll.

nytt_norge_ Tsimihety folket baserer sitt samfunn på anarki. De er en etnisk gruppe nord på Madagascar i antall omtrent en million. De konfronterer ikke noen og lever basert på konsensus. De har ikke myndigheter og lover.

Anarki passer for alle: det er om frivillighet og realisering av drømmen om frihet

Det skal begynne med barna og innføring i frivillighet som begrep. Det er først når frivillighet er basis for samfunnet vi kan få ekte frihet, og slutte å være slaver. Dagens samfunn er ikke basert på frivillighet. Det er sterkt og konsekvent styrt, og støttet opp med et kraftig statlig apparat for gjennomføring via pålegg, korrektiver, bøter og eventuelt fengsel. Denne beskrivelsen av samfunnet vårt er svært mange enige i, og de vil gjerne ha mer frihet uten statens kalde og harde grep. Dette er per definisjon et anarki. Her slutter oftest enigheten for alle har hørt at et anarki er skummelt og noe vi aldri skal ha.

Anarki er positiv frihet

Anarki er navnet som er gitt til et prinsipp eller en teori om liv og livsførsel som ser for seg et samfunn uten stat eller sentralisert styring. Harmoni i et slikt samfunn oppnås, ikke ved underkastelse under lover eller lydighet overfor en autoritet, men ved frivillige avtaler inngått mellom varierende grupper. Avtalene er territoriale eller profesjonelle, og fritt inngått i forbindelse med produksjon eller forbruk. Hensikten er tilfredstillelse av de uendelig mange og forskjellige behov et sivilisert, kunnskapsrikt og dannet menneske har. Anarkiet gir fullstendig tilfredstillelse av alle behov for alle som vil være med.

Anarki finnes og fungerer og det kan bli mer av det der ingen myndighet trengs

Les mer: Lover ødelegger samfunnet naturretten gir frihet.

Anarki feirer den lokale kunnskapen, fornuften og skaperevnen til vanlige mennesker. I et anarki mener man at kjærlighet, vennskap eller familie er modellen for alle relasjoner, og at direkte handling er det beste for alle mennesker.

Praktisk tenking bak anarki gode samfunn

Det ligger dilemmaer i dette synet på verden, og den amerikanske antropologen og anarkisten David Graeber har fått mye oppmerksomhet for sine undersøkelser om anarki. Han er anerkjent som en faglig sterk antroplog med studier fra Madagascar, der en stamme Tsimihety viste bort all styring fra sentrale myndigheter, organiserte samfunnet sitt etter egalitære prinsipper, og var i stand til å beholde sitt selvstyre og sin kultur helt til i dag. De konfronterte ingen, men trakk seg unna all konfrontasjon. Graeber har publisert bøker om sine feltstudier og om anarki samt at han har fått mye oppmerksomhet som aktivist i Occupy-bevegelsen og deltaker i flere store demonstrasjoner. Han var professor ved Yale universitetet i USA og er nå professor ved London universitetet.

Anarki er frivillighet ærlighet først. Nå betales folkemengder for å lage demonstrasjoner for spesielle interesser.

Gode samfunn uten stat finnes som en realitet

Graeber er opptatt av samfunn som fungerer godt, og hans studier på Madagascar ga ham innsikt i et samfunn som fungerte godt og som ikke hadde noen statlig funksjon. Vi har alle lært at staten er en nødvendighet, men Graeber har med sine studier og sine bøker sådd tvil om dette og skapt debatt om et nytt demokrati der statens rolle er mye mindre enn den vi ser i de fleste samfunn i dag.

Graeber kaller seg anarkist, og har ved flere anledninger hevdet at dagens demokrati ikke er godt og at anarki som prinsipp er et godt grunnlag å diskutere videre utvikling av samfunnet på. Det systemet vi har i dag er ikke mer enn vel 100 år gammelt, og vil forandre seg mye i årene som kommer. Han hevder blant annet at direkte handling og konsensusprinsipper må bli mye mer vanlig enn det vi ser i dag. Han er også tilhenger av globalisering, men en helt annen type globalisering enn den vi har i dag. Han vil ha en globalisering med frie grenser, fri utveksling av ideer og styrking av all lokal innflytelse.

Alle kan bruke magiske sopper som de vil, konflikter løses lokalt, små og store etter samme prinsipp ingen myndighet trengs

Anarki gir fred og frihet

Det forrige århundret var et av de voldeligste i verdens historie med to verdenskriger, Vietnamkrig etc., og som Graeber sier: anarkister går ikke inn i hæren. Anarkister har fått dårlig rykte, men diskusjonen om et framtidig samfunn som fungerer bra for alle inneholder diskusjon om en vesentlig redusert stat eller er fullstendig fritt og fredelig anarki der dannede, siviliserte og kunnskapsrike mennesker kan gjøre hva de vil, selvsagt basert på naturrettens prinsipper.

Med absolutt frihet er det bare ett motto: "Gjør som du vil."

Linker

Vi kjemper for livet - grunnleggende for en anarkist

James Scott: To hurra for anarkiet

David Graeber: Demokratiprosjektet

Fragmenter av en anarkistisk antropologi

Les også: