Den største massehenrettelsen i amerikansk historie vil de helst glemme

Den største massehenrettelsen i amerikansk historie vil de helst glemme

kategori: frihet

Røff justis for de som var der først og hørte til der

Historie fortellingene vi hører er ikke til å stole på. Nå snur historien og de som var de farlige er nå ferd med å bli de som hadde rettighetene. Urfolkene eller de som var først i et område som siden er overtatt av de hvite europeerne kjemper fremdeles for sine retter. Det foregår prosesser mange steder som det kan bli fornuftige framtidsløsninger av. Men overgrepene fra den gang står igjen.

Les mer: Indianernes sterke kultur og deres etiske sjekkliste.

På en dag i desember 1862 nektet president Lincoln å benåde de 38 Santee Sioux menn som var dømt til å henges for å ha beskyttet sitt land under Dakota-krigen i 1862.

Maleri fra kampene i Dakotaområdet som kulminerte i 1862 med fjerning av indianerne.

I begynnelsen av desember ble 303 Sioux fanger anklaget for drap og voldtekt og dømt til døden av militære tribunaler. Noen av sakene varte mindre enn 5 minutter. Ingen forklarte saken for de tiltalte, og heller ikke var de anklagede fra Sioux-stammen representert av forsvarere i retten. President Lincoln personlig gikk inn i rettssakens detaljer for å skille mellom de som hadde vært engasjert i krig mot USA kontra de som hadde begått forbrytelser av typen voldtekt og drap av sivile. Hæren henrettet de 38 gjenværende fangene ved å henge dem den 26. desember 1862 i Mankato, Minnesota. Dette er fortsatt den største massehenrettelsen i amerikansk historie.

Internerte Sioux før de ble fjernet fra området de hørte til i. De ble flyttet fra sted til sted til gruppen var borte - deres skjebne er ukjent.

Det store Sioux opprøret i 1862

Forhistorien er historien om et urfolk som har kjempet for sine rettigheter, om gradvis press og overtakelse, og om at de aldri har gitt opp. De første kontaktene med myndighetene var i 1730-40, og de i 1804-06 ble første offisielle kontaktene med de nye myndighetene opprettet. Det ble inngått avtaler som alle ble krenket, og det hele kulminerte da det ble funnet gull i området og hvite gulljegere strømmet inn.

I 1862 kom det store Sioux opprøret med kolonistene i væpnet engasjement i stor stil. 1700 Sioux ble internert, transportert fra sted til sted, svært mange kvinner, barn og eldre døde. Over 300 ble dømt til døden, og i desember 1862 ble 38 mann henrettet av de militære ved henging. Det er aldri fastslått hva som skjedde de øvrige dømte.

Det er hevdet at dette kan kalles folkemord, og guvernøren Snelling mente at den eneste løsningen på problemet var å utrydde Sioux folket.

Okkupasjon av andres folks område - hva hvis noen kommer hit og vil ha vårt land?

AIM American Indian Movement

AIM har arbeidet med spørsmålet om moderne selvstendighet for Sioux folket og andre grupper siden 1974, 33 traktater undertegnet og krenket, urfolket er tilbudt penger men ikke noe land. Organisasjonen er nå delt, men arbeidet fortsetter.

Også i Canada er arbeidet i gang med flere konkrete saker på gang, og virkelig dyptgående enighet om urfolks rettigheter før kolonisering kan bli mulig.

Den 7. november 2013 var saken mellom William og staten British Columbia oppe. Saken gjelder Tsilhqot’in nasjonens rett til å eie land i hjertet av sitt tradisjonelle land. Canadisk lov er slik at urfolk kan ha rett til å eie land de hadde før koloniseringen, men ingen konkret bekreftelse er kommet ennå. Flere grupper støtter arbeidet, inklusive arbeid for å få dette avklart i større sammenheng. Situasjonen er egentlig bisarr ved at det er overgriperne - okkupantene - som bestemmer.

Moderne indianere er i gang med forhandlinger, la oss håpe de når fram.

Urfolks situasjon uavklart mange steder

Nettstedet First Peoples Organisation holder en løpende oversikt over situasjonen for og arbeidet med urfolks situasjon verden over. Presset på de opprinnelige kulturer er massivt og ødeleggende, og vi har ennå ikke akseptert mangfold og ulikhet som et valg for de som vil det.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Gi dem deres selvfølgelige rett tilbake. Grådighet gjør erobrere voldelige. Folkemord begrepet passer her.

Les også: