Rettigheter i en digital verden

Rettigheter i en digital verden

kategori: frihet

Fornuftsbaserte naturlige rettigheter er målet

Det har lenge vært kamp om rettigheter og frihet til bruk: land, luft, vann, ressurser, veier og mer. Da land ble tilhørende de som tok mest, ble samfunnet forandret. Vi fikk eiere og arbeidere, og velstanden ble ulikt fordelt. Digitale rettigheter er essensielt forskjellige, men inneholder noen av de samme prinsippene, og fellesskapet har bidratt mye med å få digitalt innhold fram.

Les mer: Vi har alle like rettigheter i fellesskapet og det er fornuftig å dele alt.

Hvem eier linkene på nettet, er de et felles gode som man kan bruke til nytte for alle? Kan du legge inn linker i mailene dine som du vil? Kan du bruke linker fritt på bloggen din? Det pågår en uavklart ideologisk debatt om linking og bruk av informasjon du finner på nettet. Kan man bruke tekst, informasjon, bilder fra nettet? Pirater kjemper mot påståtte rettighetshavere, jurister og politikere arbeider med saken, og den alminnelige kvinne og mann er i ferd med å komme på banen og et praktisk brukbart opplegg for alle er målet.

Les mer: Internetts egen gutt Aaron Schwartz mente man skulle bruke tiden på noe som betyr noe. Han var programmerer og internett aktivist, og motsatte seg privatisering av kunnskap.

Lag deg en egen mening om dette, og skap en praksis som du kan stå for.

Det viktige i saken er at man skal ikke hindres i å finne sannheten. og nettet er en informasjonskilde på veien mot sannheten. Ingen skal ha rett til alminnelige ideer og alminnelig brukte former og ord.

Les mer: Selvbestemmelse gir frihet. Retten til selvbestemmelse er uinnskrenket for alle som vil.

Her er mange saker å ta stilling til

Når man lager noe har man i utgangspunktet retten til det. Men hvor langt skal denne retten gå? Kan man som kjøper eller som den som finner noe vise det til andre, selge det til andre, bruke det som utgangspunkt for noe man lager, ta noen ideer og bruke dem? Kan eieren stoppe andre fra å bruke det? Hva er rimelig godtgjørelse for andres bruk? Hvor lenge skal en rett vare? Hva er en link? Hva er felleseie som fritt kan deles? Google samler linker og selger dem, uten å spørre noen. Hvilken sammeheng brukes linken i?

Les mer: Lover ødelegger samfunnet, naturretten gir frihet. Naturretten gjelder alt og alle i økosystemet.

Han gjør som han vil og vil ikke vise seg fram, og det er hans fulle rett.

Deling er et moralsk imperativ

Det høres høytidelig ut, men restriksjoner på bruk av ting man finner på nettet kan være privat tyveri av offentlig kultur. Man skal aldri kriminalisere noen unødvendig, og man skal aldri kreve inn mer enn det som er nødvendig og rimelig. Man må være nøye med å konkretisere en sak: er det skjedd en skade, hvor stor er den, for det er ikke sikkert det er skjedd noen skade. Kanskje det er tvert i mot, og brukerne som deler skaper massiv reklame og mersalg. Utgangspunktet er hva som er rimelig i saken, laster man ned for å selge er det en situasjon, laster man ned data for å drive forskning er det noe annet. Å lage et datascript som laster ned noe er ikke kriminelt, og blir det kanskje aldri.

Målet er å frigjøre tilgangen for alle, og overreaksjoner er vi ikke tjent med.

Brede løsninger for alle

Ytringsfrihet, deling og åpenhet er kjernen i saken, og vi er ikke mål ennå. Her er mye å ta fatt i, og her er det viktig at alle tenker selv. Agressive advokater med god betaling skal ikke bestemme dette: Advokater skal som kjent tolke loven slik den er, og ikke lage den. De ligner ofte på de som jaktet på hekser og ropte brenn, brenn.

Spørsmålet som skal besvares er: hva er fornuftig innen digitale rettigheter? La saken modne, la oss ta den tiden vi trenger og da kan det bli bra.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Open Rights Group

Electronic Frontier Foundation

Les også: