Problemer urban kunst uttrykkes i tagging graffiti på vegger over alt

Problemer urban kunst uttrykkes i tagging graffiti på vegger over alt

kategori: frihet

Tagging graffiti handler om urban street art modning

Det finnes mengder skjemmende tagging og graffiti, og samtidig har maling og dekorering i det offentlige rom lang tradisjon. Street art eller urban art kaller vi det når vi er rause. Men man har fått et nytt syn på mulighetene for gatekunst. Slik kunst som oftest ble assosiert med hærverk, har nå kommet dit at Oslo, Bergen og flere nå har gatekunstplaner for mer og variert kunst i offentlige rom.

På Vippetangen i Oslo ligger Vippa med avtalt og godkjent street art.

Nye tanker, metoder og teknikker har alltid hatt en lang vei å gå før aksept. Nå kaller vi det tagging og det mer avanserte uttrykket graffiti. Slike dekorasjoner finnes overalt i urbane strøk. Alle flater er aktuelle for påmaling, flere og flere flater dekkes, og resultatet har som regel vært et kraftig brudd på hva man har tenkt seg på stedet. Det skapes irritasjon overfor malerne som tar seg til rette. Dette regnes som hærverk på "annen manns" eiendom og aksjoner settes inn for "reparasjon" og å finne "synderne", ofte med straffeforfølging fra eiendomsbesitter som konsekvens.

nytt_norge_ Protester blir ofte til kunst hvis de får jobbe videre og ha litt god tid på seg, og gjør avtaler med de berørte.

Les mer: Mange tar kunst alvorlig og gjør den til selvoppdagelse. Et bilde har et eget liv som kunsteren prøver å la skinne gjennom.

Men mer modne løsninger er under utvikling, og dilemmaet om hvordan vi skal behandle graffiti og tagging - kunst eller forsøpling - er inne i en fornuftig prosess. Det ser ut som kunsten og fornuften vinner fram.

nytt_norge_ Umoden prosess. Maskerte taggere truet publikum på T-banen i Oslo, og resultatet var ikke bra.

La oss se nærmere på uttrykk som graffiti og tagging og dra positiv nytte av dem. Et samfunn uten nedtaggete og forsøplede offentlige steder er et samfunn med god dialog mellom innbyggerne. Et samfunn der vi har dialog om og god plass til kunstformen graffiti og tagging i urbane miljøer kan være et godt samfunn.

nytt_norge_ Offisiell tur for to graffiti kunstnere som reiser fra sted til sted her omkring i modne urbane miljøer.

Våre samfunn er preget av maktbruk og tilsidesetting av mindretallets interesser. Flertallsavgjørelser er langt fra en god styreform. Resultatet er at det er vedtatt for mange bestemmelser som for mange er uenige i. Det kan ligge mye forskjellig bak en slik uenighet, sosialt eller politisk. En mild form for protest er tagging og graffiti. Det kan også gjøres til kunst, men la oss finne ut hva som er gode løsninger.

nytt_norge_ De to malerne her ble arrestert av politiet. Hva skal de male hvor? De må finne seg i å ha dialoger.

nytt_norge_ Kvalitetstagging eller noe du ikke liker? Kjenner du signaturen?

En god reaksjon på tagging og graffiti er å lytte og å finne ut hva de som maler ønsker, så man kan starte dialoger. Det gjøres lokalt, av eiendomsbesittere, frivillige, de som bryr seg om hvordan dialogen i lokalsamfunnet deres er. Ensidig fordømmelse fører ikke fram, og hvis ingen bryr seg fortsetter den bevisstløse taggingen og kanskje noe sprekker for noen en dag.

nytt_norge_ Urban gatekunst i Bergen har fanget UiBs interesse.

Grafitti og tagging er på vei mot aksept som urban kunst - det er mulig med en god utvikling. Søk om mulig opp de som ennå ikke er i dialog. Dialog for alle på lokalt nivå er best.

Mest av alt viser urban art latent energi. La oss utløse energien i alle mennesker - la alle mennesker bli artister som bidrar til dialog i samfunnet.

splitcity magazine: LIGHT TOUCH, TIGHT GRIP

Street art in Bergen

Les også: