PR-folka lager forbrukersamfunnet

PR-folka lager forbrukersamfunnet

kategori: frihet

Kommersialisering av alle sammenhenger i våre liv er målet for psykopatene

Motstanden mot å kjøpe skal bort ved hjelp av massepåvirkning. Edward Bernays het mannen som skapte massepåvirkningskulturen. Han fikk alle kvinner til å røyke, han fikk alle til å spise bacon til frokost, han fikk startet kriger og fikk fjernet statsministre. Han spilte kynisk og bevisst på sin mening om at folk flest ikke har bevisste tanker, men kan styres av impulser, vaner og følelser.

De har skapt et hyperkonsum i deler av verden som gradvis skal utvikles for alle, og som driver verden inn i en uønsket utvikling fordi vi ikke klare å stå i mot.

Les mer: Våre meninger koordineres av proffe byråer som jobber for de som vil styre oss.

Før het det propaganda, nå heter det massekommunikasjon, og det er iverksatt av proffe byråer. Alt som teller er å holde forbrukersamfunnet gående og dreie det mot forbruk. Massepsykologi er den viktigste metoden for å få dette til, og vi alle er med i massen som vi presses inn i. Presset fra de betalte og dyktige informasjonsrådgiverne er stort. Ved sin dyktighet har de solgt seg inn hos bedrifter, byråkrati, politikere og alle andre som vil betale og som tar alle hensynsløse metoder som finnes i bruk. Informasjons-manipulatorene seiler i sterk medvind nå og de presser usannsynlig hardt på for å få sine oppdragsgiveres ønsker igjennom. Oppdragsgiverne er de mange bedrifter og organisasjoner som vil presse fram konsumentkulturen, og gjøre alt til en stor pengemaskin.

Les mer: Det foregår en kynisk utvikling av folkemeningen, og de sier stem på oss uansett dine egne meninger.

Forbrukersamfunnet er en produsert ide: Alle de store ideene i verden er brakt fram over hodene våre av organisert press uten hensyn og grenser.

Total gjennomtrenging av budskapet er målet

All moderne teknikk tas i bruk, de dominerer de sosiale medier, presse, TV, er lobbyister og former sine budskap etter kundens ønsker og penger betalt. Det finnes betalte meningspushere finnes blant oss.

Les mer: De ønsker du skal forsvinne som individ og bli en i massen.

Hold fast på deg selv, motstå presset og du skal bli lykkelig

Å konsentrere seg om det du selv vet, ønsker å gjøre og egne fakta og sannhet er viktigere enn noen gang. [Man kan utfordre seg selv til selvstendighet ved bruk av symbolet en hard ball - les mer her. ](Utfordre https://nyttnorge.no/spill-alltid-en-hard-ball-til-deg-selv.html)

PR er spinn, hype, ensidighet, argumenter uten sannhet, krysspåvirkning og er aldri positivt.

Les her om å bestemme over din egen verden: [Personligheten din og virkeligheten du opplever er nøyaktig slik tankene er. ](om https://nyttnorge.no/personligheten-og-virkeligheten-er-n%C3%B8yaktig-slik-tankene-er.html)

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Les her om hvordan man kynisk utvikler folkemeningen.

Les også: