PR og informasjonsbransjen er kommunikasjons-ingeniører

PR og informasjonsbransjen er kommunikasjons-ingeniører

kategori: frihet

Påvirkning basert på propaganda er godt betalt

Politi, brannvesen, politiske partier, skolenes administrasjon, kunstforeninger, firmaer, pressgrupper og flere lager alle sin skreddersydde informasjon for å bevege våre handlinger. De vil at man skal gjøre som de vil, slikat de kan gjennomføre sitt oppdrag overfor deg. De bruker mørke skyggefirmaer som kalles PR public relations byråer for å nå sine mål, de bruker alle medier, de er ukjente og avanserte, og kan faget sitt. De driver propagandabyråer, og de er meget dyktige og du ser dem ikke i offentlighetens lys.

Les mer: Vår medieverden er et redskap mot oss.

FRP bruker kommunikasjonsingeniører til å lage politikk.

De former oss og får oss til å si ja og nei, kjøpe eller ikke kjøpe og gjøre som de vil. De trekker i trådene, lager informasjon, skaper hendelser og nyheter, er lobbyister, arrangerer events, styrer mange blogger og lager populære videoer. Firmaer og politikere av alle slag bruker tjenestene deres. Begrepet drittpakke ble brukt for noen år siden. Det handler om å skade noen eller noe helt bevisst ved å spre negativt vinklet informasjon om dem.

Les mer: PR kommunikasjon er alltid propaganda.

Enkle kommunikasjonsmodeller avgjør hva som skjer med deg, oss og alle. Nettbaserte medier prøver å fabrikkere din virkelighet, tenk selv, lær deg å identifisere hva som er propaganda.

Styring av folkemeningen og betalte prosjekter

Medienes makt er stor, vi blir myke og gjør som de ønsker. De skaper massekulturen og gjør hver og en av oss til en i massen, lik alle andre. Vi reagerer også på ubevisste behov. Dette er forutsetningene de jobber under og vi er med. Kanskje de forstår oss bedre enn vi forstår oss selv. Alt er helt vanlig og normalt, og det er bare å henge seg på. Du er en i massen deres helt til du tar tak i det selv.

Les mer: NRK: De politiske partiene kan komme til å fotfølge deg på sosiale medier under årets valgkamp.

Sosiale medier er viktige for utfallet av valgkampen. De har detaljerte opplysninger om deg og retter meldinger direkte til deg. Pass deg.

Linker

Edvard Bernays bok "Crystalizing Public Opinion" viser deg hvordan de former meningene dine

I Norge er det mange aktører nå som gjør dette, bl.a. disse:

Se Gule Sider kommunikasjonsbyråer. De er alle med i internasjonale nettverk, eksempelvis FIPRA.

Slik kjenner du igjen en drittpakke

Aftenbladet: Hvordan rigge en drittpakke

Les også: