Politistat skarpe våpen propagandastyrt opptrapping

Politistat skarpe våpen propagandastyrt opptrapping

kategori: frihet

Skremmende væpnet politi fabrikkerer trusler

Politiet er stadig bevæpnet midlertidig, og man er i ferd med å snikinnføre bevæpning av norsk politi med begrunnelse terrorfare og at kriminelle bevæpner seg. Dette er en propagandastyrt utvikling basert på fabrikkerte trusler.

Samtidig foregår en militarisering av alle samfunn, og vi er nå med i en styrke som kaller seg Joint Expeditionary Force JEF med 10.000 mann der vi sammen med Danmark, Nederland, Estland, Latvia, Litauen og Storbritannia skal bidra til bedre sikkerhet i Europa ved å rykke ut med soldater. En skremmende utvikling er satt i gang, og de har ikke lenger kontroll over sitt eget område.

Bevæpnet politi kan aldri stoppe noe som helst, de kan bare skyte tilbake og skape farlige situasjoner for uskyldige.

Til politiet: HK P30L-pistolen, produsert av Heckler & Koch i Tyskland.

Fabrikkerte trusler

Trusselvurderingen ingen har sett og som alle skal akseptere uten motforestillinger gjør at en person som kaller seg "justisminister" utstyrer politiet med skarpe våpen. Basert på en "trussel" som bare er ren fantasi, kan de skyte og drepe mennesker på åpen gate, der barn og gamle oppholder seg, vandre truende rundt blant folk med våpen i hånd, og vise oss at her kan man bli skutt hvis man ikke passer seg. Skuddveksling i offentligheten kan alltid føre til drepte uskyldige, og politi som dreper er holdt utenfor alle fornuftige vurderinger.

Les mer: Politiet hjelper deg ikke er soldat i kamp mot deg

Følgende skjer

Væpnet politi fører bare til grovere vold og mer drap, og øker armering generelt.

NATO i Polen: Trusler vokser fram overalt og de kan ikke stoppe det for de lager truslene selv. 150 US soldater skal lære opp polakkene.

Trusselen er 100% oppspinn

Trusselen er manipulert bare for å innføre våpen for politi, og politiet er en brikke i arbeidet med å innføre kontroll over de som er her og deretter utvide dette til global kontroll. Nøyaktig det samme skjer i mange land nå. Det forutsettes en lydig befolkning som godtar hva som helst, slik som vi nå ser her i vårt område.

Vi ser falske flagg operasjoner der politiet er engasjert i skyting, skadde politimenn, men "heldigvis" med skuddsikre vester og hjelmer i framprovoserte situasjoner.

Propaganda

Resultatet blir mer skyting, og vi vet ikke hvem politiet skal skyte og når de skal gjøre det. Politiet selv vet ikke hvor informasjonen om trusselen kommer fra og hvem de skal ta, de bare "vet at det finnes en trussel", til tross for at ingenting har skjedd. Hvor blir det av alle de som var på vei til Norge fra Syria? Ble de stoppet? Mistet de buss-billettene sine? Politistaten fortsetter, og denne væpningen er bare er et skritt mot det endelige målet som er full kontroll over en lydig befolkning.

De går rundt med skarpladde våpen uten at det er vits, for dette er ren tilvenning av befolkningen.

Falskhet og manipulering

Når det falske "trusselbildet" er manipulert nettopp for å innføre væpnet politi, ser vi at det er de som er den eneste trusselen for oss, og de er de eneste som bedriver terror. Når det er innført, blir det sånn for alltid.

Når politiet væpner seg, må vi også sette inn tiltak for å beskytte oss, for politiet er ikke på vår side. Vi har allerede en politistat, det har vært det i snart 100 år, og dette er bare et lite steg videre. Det blir flere "tiltak" når trusselen "vokser".

Etter dette får politiet flere helikoptere, tanks, droner, stun guns, gass osv. og patruljerer i gatene våre med skarpe våpen i hand. Deretter kommer en sammensmelting av politi og militære styrker til en enhetlig stor kontrollstyrke, alt basert på propaganda og manipulering, med internasjonal koordinering.

Les mer: Vi sier nei til militarisering av politiet norsk SWAT

Vi vil ikke kontrolleres og ingen skal drepe

Offentlige tjenestemenn skal ikke drepe. Væpnet politi i gatene viser et samfunn ute av balanse og uten kontroll av de som bor her. "Staten" ser ut til å ha som oppgave å gjøre samfunnet så utrygt at vi senere trygler om mer politi og overvåkning. Hvor lenge skal vi sitte stille og se på at det bare blir verre og verre?

Det er det samme over alt, det blir mer og mer væpnet politi, for de dikter opp at "terroristene" har enorme ressurser og kan slå til overalt.

Les mer: Tilbakestående etterretning hva brukes PST til.

Et samfunn som fungerer trenger ikke politi, og vi skal ikke akseptere dette påfunnet. Våre barn og de neste generasjoner er ikke tjent med et slikt samfunn basert på propaganda, manipulering, oppspinn og et væpnet politi.

De som styrer har med vitende og vilje manipulert fram en falsk utrygghet kun med det formål å kue befolkningen. Den virkelige krigen er mellom dem og oss, og de fleste av de som bor her ser det ikke.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: