Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er

Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er

kategori: frihet

Virkeligheten manes fram fra tankene dine

Den fysiske virkeligheten er manet frem fra tankene våre. Vi er utsatt for intenst påtrykk utenfra, og mange vil at vi skal inn i deres tankeverden og gjøre som de sier. Via mediaspinn, markedsføring, propaganda og nysnakkk kontrollerer andre tankene våre, og vi maner frem virkeligheten på deres vegne. Slik kan andre kontrollere oss bare ved å kontrollere hodene våre. Innser man dette, kan man mane fram den virkeligheten man selv vil ha. I motsatt fall kan man risikere å bli helt ødelagt som menneske og få et miserabelt liv.

Les mer: Gi deg selv en utfordring og spill en hard ball til deg selv.

Du er det du tenker

Ingenting kan skje med mindre man tenker det først, og det finnes en positiv tilbakemeldings-sløyfe i sinnet ditt der du kontinuerlig kan skape dine egne omgivelser, og din personlighet. Opplevelsen av virkeligheten kan bli slik du har tenkt det.

nytt_norge_tenk_handling Tenk og få melding tilbake om hva du skal gjøre - det du tenker blir du.

Bli herre og mester over dine egne tanker

Går du til dybden i deg selv og får orden på tankene dine og kontrollerer tankene dine blir livet ditt ordentlig. Tankene dine krystalliseres til det du gjør, og det kan hende at du må ofre alt for at tankene dine kan endres systematisk. Det indre som er tankene dine og det ytre som er virkeligheten din må koordineres. Uten det blir du ingenting eller styrt av tilfeldigheter og ytre påtrykk.

Les mer: Du har nok kraft inne i deg til alt.

Tanke og karakter

Tankens store kraft er at den gjør alle til den de er. Et menneske er bokstavelig talt det hun tenker. Alt hun gjør kommer fra de tankefrøene hun har sådd, både spontane og gjennomtenkte tanker. Den enkelte kan selv velge tanker når hun er oppmerksom, og noen tanker blir oppmuntret og beholdt, mens andre skyves ut.

Ofte er det sannheten og de gode tankene som vinner fram, andre ganger frykt og konflikt, eller uvitenhet og smerte. Mest av alt kan de føre til opplysning og glede. Egne valg bygger indre karakterstyrke eller personlighet, og utvikler evnen til å se og håndtere ytre omstendigheter som en naturlig ting. Menneskets personlighet vokser gradvis fram, og en edel karakter er det naturlige resultat av riktig tenking over lang tid.

Tanker og vilje

Tanker knyttes til ens mål for å få til intelligent handling. Mangel på mål er en last, og kan føre til katastrofe. Man blir nervøs for alle småting, frykter alt, synes synd på seg selv, og blir svak og ulykkelig. Det kan ikke fortsette.

Les mer: Mennesket er geni som kaster bort mulighetene, sover gjennom livet i vanemessige oppfatninger.

En person trenger et godt mål i sitt hjerte og å arbeide for å nå det. Dette blir et sentralt punkt i tankene hans. Det kan være et åndelig mål, å skaffe seg noe, eller å bli til noe, alt avhengig av hans stadium i livet. Dette blir hans fokus, og tankene skal ikke vandre bort fra det. Belønningen er selvkontroll og konsentrasjon om viktige saker. Selv om det svikter, vil han utvikle sin personlighet og komme sterkere igjen, fordi personlig styrke utvikles ved øvelse og anstrengelse, igjen og igjen.

Se ikke til sidene, frykt ikke noe, kjør på i retning av målet. Tanker knyttet fryktløst til et mål gir skapende kraft, og man vet at man kan gjøre det man vil.

nytt_norge_drøm_tenk_virkelighet Drømmen om det vakre og gode blir virkelighet hvis du tenker på det: tenk, og så kan det bli slik.

Virkningen av ens tanker på omstendighetene

De ytre omstendigheter som møter oss har ingen betydning, for de er bare en faktor som må taes hensyn til eller helt oversees. Mennesket skaper seg selv eller forsvinner i massene, men ved riktige og gode tanker kan han bli sterk, ha glede og fred og et perfekt liv. Mellom disse ytterlighetene finnes alle grader av menneskekarakter, og han er selv den som bestemmer alt. Dette er selvsagt en gladmelding, for ved kontroll over sine tanker kan han gjøre seg selv til det han selv vil.

Tanker og personlighet er ett, bevisste tanker kommer innenfra

Alt er helt basert på forståelse av en selv, arbeid med målene og erfaringen man får. Utviklingen av livet er en prosess, og alt lager man selv ut fra tankene sine.

Tankefrø som tar rot i sinnet blir til handling, og det er ingen tilfeldighet at man er som man er. Etterhvert som man lærer tar man åndelige lærdom fra egne erfaringer, og er klar for nye erfaringer. Man lærer at tankene gir kreativ kraft, og ytre omstendigheter har ingenting å si for man mestrer dem alle.

nytt_norge_kraft_sannhet Sannheten og kraften er inne i deg, ta den i bruk og gjør det du har tenkt.

Bli et godt menneske

Orden og rettferdighet er det ledende prinsipp i forholdet mellom mennesker. Når en retter seg etter det vil en finne at andre gjør det samme mot en, og materielle omstendigheter ordner seg raskt til ens fordel.

En person kan bare prestere ved å tenke store tanker. Han må ofre likegyldighet og uvitenhet, og løfte tankene sine til det høyeste nivå for å prestere på det høyeste nivå.

Drømmerne redder verden og deres idealer kan en dag bli virkelighet

Ta vare på visjonene, for en dag vil det bli virkelighet fordi drømmeren har det i tankene sine, i målene sine og i handlingene sine. En dag vil det bli realisert.

Tankene og det man klarer å få til

Det man oppnår er et direkte resultat av ens egne tanker. Fortsetter man med samme tanker blir man som man er. Forandring krever at man går dypt i seg selv, og det er en stor personlig utfordring.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

James Allen: As a man thinketh.

Les om at meningen med livet er forening av indre og ytre liv.

Les også: