Performancekunst gir mental vekking

Performancekunst gir mental vekking

kategori: frihet

Venn deg til at alt kan være annerledes enn du tror

Spennende drama: To sittende personer, to fylte glass, glassbord plassert for høyt - tenk selv er i gang.

Sitat av ukjent opprinnelse: "I en god skole hadde vi alle timer i performancekunst. Vi kunne begynt allerede i barnehagen å lære å finne på ting som bryter vante forestillinger, som får oss til å stoppe opp, tenke, le eller gråte." Livet kunne bli fullt av overraskelser, glede, undring og noen ganger ble man irritert eller til og med sint.

Av hengslene, ute av senter, tenk etter: Finn det virkelige

Hjelper deg å være

Performancekunst oppleves i øyeblikket, det etterlater seg et minne hos de som var med. Noen ganger gjør man et opptak, men essensen er øyeblikket og tilstedeværelsen. Ofte deltar tilskuerne i utførelsen, med lyder, bevegelse eller taushet. Kunstnerisk kvalitet diskuteres ofte i forbindelse med performancekunst, men det går oftest fort og utbytte gis best til de som har et åpent sinn i øyeblikket.

Samler poetiske historier, teatralske oppsetninger og primitive multimedia visninger til ett.

Verdensdekkende begrep

Performancekunst har ikke noe eget ord på norsk, men det er like greitt for dette er et vanvittig omfattende kunstbegrep, og mange nekter å trekke inn kunstbegrepet og sier det er bare performance. Ordet prosesskunst er noen ganger brukt uten at det har slått an.

Kurt johannessen i sving i ring ikke mur deg inne i sand

Følg godt med for du kan bli overrasket

Det er kunst som presenteres for et publikum eller uten at publikum bevisst er til stede, det kan være en hendelse der publikum blir bedt å følge en situasjon som skapes foran dem eller under dem, en forundringspakke, en meningsløs handling eller en provokasjon, en taushetens samtale mellom mennesker eller med et dyr, skaping av nysgjerrighet ved at kunstneren leker seg med kjente gjenstander på en ny måte, eller kunstner som går ut blant publikum og gjemmer seg der under et teppe og sitter helt stille til han avslutter og går fram og tar imot applaus fra publikum. Snekring, sveising, slikking, maling, sminking, fotografering kan alt inngå.

Dyp og helende med hellig kvinnelighet, kroppsmaling og fysisk poesi samlet.

Vanskelig å putte i en kategori

Performancekunst er fri og kan inneholde ett eller flere eller alle medier som skuespill, maleri, video, installasjon, dans, sang eller noe du aldri har sett før, det kan være sterkt eller svakt, hysterisk eller mildt.

Performancekunst kan være alt mulig

Det er strid om begrepet performancekunst - hva det er, akademikerne og kritikerne klarer ikke å bås-sette det og definere begrepet, noe som gjør det hele interessant. Festspillene i Bergen hadde performancekunstneren Kurt Johannessen på programmet et år med en produksjon av overnatting i gamle Bergen Fengsel.

Gamle fengsler setter fantasien i sving - her performance i gamle Bergen Kretsfengsel

Performancekunst er om detaljer og/eller virkelighetens grenser

Performancekunst kan bidra til å skape interesse, nysgjerrighet, irritasjon eller bidra til nye tanker og begreper. Det er en gammel tradisjon som vi kanskje alltid har hatt med oss, og det sies at grekere, romere og til og med de gamle Perserne skal ha drevet med det. I dag er det massivt populært og de mange ytringsformene skjerper interessen ytterligere. Det er de åpne sinns felt - vær åpen og du skal få.

"Eg er fantasien som må til for å finna ut noko om det verkelege" (Performancekunsteren Kurt Johannessen)

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

The Politics of Transition

Performance artisten Marina Abramovics

Performance artisten Kurt Johannessen

Belfast International Performance Art Festival

MONTH OF PERFORMANCE ART–BERLIN

Kurt Johannessen i forhold til et tre. Hva tenker du? Gå inn i det du ser og tenk.

Les også: