Pengesystemets brutale død og nyoppfinnelse kommer

Pengesystemets brutale død og nyoppfinnelse kommer

kategori: økonomi

Verden i krise økonomisk system råttent

Årstidene ruller og går, og verdens økonomiske kriser ruller også, men i en mer uregelmessig og uforutsigbar syklus. Dollaren er sterk, dollaren er svak og vi vet ingenting om penge- og valutaspillet bak de lukkede dører i de internasjonale fora. Gjør klart til begravelse, og siden økonomisk gjenoppstandelse.

Vi lever med en grunnleggende falsk økonomisk teori om at vi har et økonomisk problem med knapphet på alt, og produksjonsfaktorene arbeidskraft, kapital og ressurser må trekkes dit vi får mest mulig effektivitet. Vekst og maksimum avkastning uansett hvordan det begrepet defineres, er målet som styrer alt.

Alt er satt inn i en verdensdekkende setting, storskala, helst høyteknologisk, produksjon dominerer, effektiviteten øker kontinuerlig og de styrende investorer må alltid ha ny vekst. Snart skal roboter overta produksjonen, og vi har ikke bruk for arbeidskraft lenger.

Det er ikke noe problem å skifte ut det økonomiske systemet vi har og gjøre alt helt annerledes og bedre alternativer finnes.

De lokale småvirksomheter marginaliseres kontinuerlig, noe som kan sees av de store nedleggelsene av mindre virksomheter over hele verden. Store sosiale problemer er resultatet overalt og et totalt sammenbrudd i mellommenneskelige etiske normer er en konsekvens. Banksystemet er visstnok bygget på såkalt "fractional reserve banking" og "fiat currency" som sammen med ustoppelig trykking av nye penger til slutt vil gi oss katastrofe. USA som bærer hele systemet, men ikke styrer det, har gjeld på flere 10-talls trillioner dollar som de aldri kan innfri, og de fortsetter å trykke penger.

Les mer: Bankene lager penger ut av tynn luft

Hva skal vi egentlig med en dominerende styrende valuta, og internasjonale myndigheter som styrer alle lands økonomi, også pund, rubel, renminbi.

Land byer kommuner

Myndighetene i de fleste land er kommet i en situasjon der de har lånefinansiert sine forpliktelser i stor grad, de økonomiske rammer sprenges og långiverne har fått kontrollen mens seddelpressa går. Land, byer og kommuner over hele verden har økonomiske problemer, og eksemplene er mange: Hellas, Kypros, i USA måtte Detroit erklære seg konkurs nylig og i Norge er mange kommuner nå under offentlig administrasjon ROBEK. Tjenestetilbud reduseres, pensjonsforpliktelser er satt på vent og vedlikehold utsettes. Nye byrder legges til ved at "default" overfor långiver ikke er en opsjon.

Nedskriving og kollaps

En stor global krise er taust under utvikling, og US dollar som sentral valuta vil bli rammet med kraftig nedskriving til følge. Vi har den utrolige situasjon at verdensøkonomien er basert på ett felles system med store indre sammenhenger og en kollaps i dollaren vil dra med seg euroen og få store ringvirkninger. Stormakten USA lever nå på nåde fra sine långivere - eller hva vi skal kalle dem de som styrer det hele - og finansieres ved å trykke mer og mer penger, noe som før eller siden vil gi hyperinflasjon og kollaps. Store deler av Norges formue, som oljefondet, er satt inn i dollar.

Oljefondet er dollarbasert, hva skjer hvis dollaren ryker.

Trenger vi egentlig penger?

Vår tids økonomiske system er i krise, og grunnlaget for alt er et felles pengesystem som åpenbart ikke er bærekraftig. Et pengesystem er en nødvendighet i en lokal økonomi, men det er helt feil at alt skal henge på ett system, og vårt nåværende internasjonale pengesystem har ødeleggende svakheter og administreres mot undergang.

Pengers fundamentale funksjon er å støtte utveksling av varer og tjenester, samt fungere som et verdilager. Dagens pengesystem er gjeldsbasert, og har renter og evig inflasjon som viktige elementer. Pengesystemet har nå funksjoner som økonomisk styringsmekanisme, spekulasjonsobjekt, verdilager, politisk instrument og sentraliseringsmekanisme i alle lands økonomi. Kompleksiteten er blitt for stor for oss, og den viktigste funksjon som fasilitator for verdiskaping og utveksling av varer og tjenester er nesten borte.

Pengenes natur har forandret seg grunnleggende de siste 3 århundrer, og spesielt det at verdiskapningen i samfunnet ikke lenger er relatert pengebeholdningen og pengeverdien. Datateknikk har gjort penger til en del av et infosystem, mynter og sedler er nesten borte, og sammenhengen med referansesystemer basert på gull, sølv eller annet er håpløst blant annet på grunn av ustabile verdifastsettelser og mulighet for manipulering. Vi ser forsøk på nye digitale kryptovalutaer som bitcoin, ether og litecoin uten at de har betydning ennå.

Digitale kryptovalutaer: Ether, onecoin, litecoin, bitcoin og flere. Hvem står egentlig bak dem? Blockchain og avtale dimensjonen er blitt framtredende.

Ethereum er egentlig en platform for nye former for desentraliserte, oftest finansielle, applikasjoner (dApps) som kjører i et likemann til likemann nettverk av datamaskiner. Ether er den tilhørende digitale valutaen.

Nytt paradigme

En 400 år gammel æra kan være over, og vi har muligheten til å gjenskape gode lokale økonomier, individualitet, frihet, samarbeid og etikk. Kontrollhierarkier basert på politisk, økonomisk og militær makt kan forsvinne og vi kan få et bedre system for alle. Derfor kan vi være på vei inn i et nytt paradigme basert på varige og gode løsninger som inkluderer menneskelige verdier.

Alle skal kunne gi kreditt

Det viktigste element er å finne en ny mekanisme for utveksling av varer og tjenester, nemlig ved å ta tilbake alles grunnleggende mulighet til å gi kreditt. Dette kan gjøres gjennom direkte kredittoppgjørsforeninger og private produksjonsbaserte penger eller verdikuponger, og praktiske tilpasninger av disse prinsippene. Slike systemer har vært prøvd, og det eksemplet som står best fram er sveitsiske WIR som har bestått i over 80 år og har omsetning i milliardklassen.

Penger må videre trekkes ut av politikere og bankers (av ethvert slag) innflytelse. Gjennom lovbasering av kredittsystemet har disse i dag full kontroll over et system som nå er på vei i grøften. Det utstedes penger som ikke har sammenheng med produksjonen av varer og tjenester og myndighetene og bankene i mange land er nå fiskalt uansvarlige. De må før eller siden si at dette ikke går lenger selv om spillet - er det et Ponzi spill? - kan fortsette en stund til ved å trykke penger.

Dollaren er avhengig av tillit - fiat - og nå printer de mer hver dag.

Nye tanker og metoder

Nå kan vi finne nye gode metoder, og få en utvikling mot lokal kredittklarering og private/lokale penger med basis i lokal handel og produksjon av varer og tjenester, samt utvikling av løsninger for større områder. Nye tanker om pengesystemer modnes langsomt, og vil dreie seg om arkitektur, administrasjon av systemet, strategier for gjennomføring og pengesystemets sammenheng med det samfunnet som skal bruke det.

Tankene bak WIR og bøkene til Thomas H. Greco (se linkene nedenfor) er i denne sammenheng vel verdt et studium, og flere og mer detaljerte artikler om nye pengesystemer vil følge her. Kreditt er et gode og der vi starter, men misbruk ødelegger alt.

"WIR kooperativet er en selvhjelpsorganisasjon sammensatt av handel-, produksjon- og service-firmaer. Dets formål er å oppmuntre deltakende medlemmer til å gjøre sin kjøpekraft tilgjengelig for andre medlemmer og holde kjøpekraften i sirkulasjon blant medlemmene slik at de får øket salgsvolum."

Linker

Bok: Slutten på penger og ny framtidig sivilisasjon

Penger - forstå alternativer

WIR Bank

WIR Informasjon

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Les også: