Pengesystemet mot kollaps råtner innenfra i global svindel

Pengesystemet mot kollaps råtner innenfra i global svindel

kategori: økonomi

Det er full krise og full taushet

Prinsippene for handel, produksjon og forbruk er de samme som før og dreier seg først og fremst om våre daglige og mer langsiktige behov som det er lett å beregne, og ikke kommer til å forsvinne. Men nå er det grunnleggende og dyp skepsis til verdens økonomiske system. De siste års krisepakker til bankene i USA, land som Spania, Italia, Kypros og andre er kalt bedragerier i pressen og på blogger rundt om i verden. Lokale økonomier med egne valutaer og bytte- og balanseringssystemer utvikles nå for å hindre at det lokale næringslivet bryter sammen i suget av den internasjonale krisen som må komme.

Les mer: Pengesystemets brutale død og nyoppfinnelse kommer.

Falskmynteri og galskap med trykking av penger ut over de økonomiske rammer

Det trykkes penger i stor stil i såkalt QE eller quantitative easing, som det har vært flere runder av. Det er som å si at hvis jeg trenger penger så bare trykker jeg det jeg trenger. QE1 og QE2 skal ikke påvirke realøkonomien sies det for pengene er steriliserte, uten at det finnes forklaring på hva det betyr.

Grandios økende pengemengde skaper hyperinflasjon

Med enormt økende pengemengde vil inflasjon komme, og vi er kommet forbi point of no return and too big to save and too big to let go i økonomien. Nå gjelder bare å holde de kunstige stimulansene gående til det ryker.

Fere land blir som Zimbabwe, bare hold dere klare.

Vi minner om at det lokale sveitsiske WIR systemet ble laget som en følge av kollapsen i verdensøkonomien i 1930-årene og mangelen på metoder for å holde nødvendig lokal handel gående. Slike systemer er nå under utvikling i tusenvis verden over for folk vet hva som kommer.

Skriften på veggen sier kollaps

Slik blir det: Skriften på veggen er klar nå når pengetrykkingen fortsetter, billige lån gis til bankene, statene låner av bankene til det hele kollapser. Tidspunktet er ikke lett å angi, men dagens mekanismer er et ponzi-opplegg som selvødelegges før eller siden.

Les mer: Effektiv politisk virksomhet må stimulere til konsentrasjon av alle penger.

Det faller hjelp det faller: Hva er egentlig problemet

Nye lokale handelsmetoder med organisert bytte

Lokal handel trengs, og vil fortsette. I fravær av et ødelagt sentralt system lager man lokale systemer, og nye lokale systemer er nå i ferd med å vokse fram i tusentall og med mange titusentalls brukere. Lokal handel, produksjon og servicevirksomhet kan selvsagt fortsette uten sentral eller global valuta. Mange er i gang med å innse dette og handle deretter. Les om hvordan pengesystemet fungerer.

Vi står overfor historiens største svindel og den trekker med seg alle områder

Basis i et pengesystem er tillit. I et lokalt marked er tillit en naturlig ting for alle kjenner hverandre og stoler på sine handelspartnere, og det er ingen mellommenn som styrer det hele.

Finanskrisene vi har og vil få framover er lagede kriser basert på feilaktige og maktgrådige tanker om et manipulert verdensomspennende system. Her kommer hoved-ideen i Bitcoin systemet inn med sine tanker om et peer-to-peer nettverk uten tredjemann, kryptering og frihet fra manipulering inn som en god tanke. Dagens alternative metoder er enklere, men fungerer fullt ut.

"Hedge fund managers all over the world are buying airstrips and farms in places like New Zealand because they think they need a getaway."

Det er omstillingstider mens vi venter på noe bedre

Nye finanskriser vil komme med nye bølger av gjeld, og vi har allerede valutakriger mellom land som Brasil og Kina mot USA og Europa.

Et globalt valutasystem må være nøytralt og støtte all lokal virksomhet, ikke et politisk økonomisk maktinstrument i hendene på globale fantaster. USAs kredittverdighet er i reell fare, men de fortsetter å trykke penger i et fantastisk spill der FED nå er største eier av amerikanske statsobligasjoner etter Kina. Tilsammen har disse to nå nærmere 30%. Kan Kina akseptere at dette narrespillet fortsetter, og hvem er det egentlig som eier og styrer FED?

Heldigvis øker forståelsen av hva som skjer

Hvorfor snakker vi bare om verdensøkonomien når all økonomi er lokal? Det arbeides for fullt med å skape lokale markedsordninger som senere kan linkes opp mot andre lokale ordninger for å skape ordninger over landegrensene. Vi kan selvfølgelig i det lange løp greie oss godt med lokale produkter med lokale valuta- og kredittordninger som hjelp til formidling.

Det blir krise, tidspunktet er uvisst og redningsplaner finnes ikke, men krisen vil gå over og forhåpentligvis vil lokal fornuft seire - det er jo den eneste fornuften som finnes i en verden der alle er lokale i utgangspunktet.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: