Penger ureint ødelegger livet ditt

Penger ureint ødelegger livet ditt

kategori: økonomi

Hvis penger ikke fantes

Alle som synes penger er bra har et stort problem, for de har glemt hva som er vårt felles beste. Målet med livet er ikke å skaffe penger, men være fornøyd med det du har og ta det derfra og bidra som best du kan. Samfunnet har fjernet seg fra det opprinnelige som var tilstrekkelighet. Nå er det mange som aldri får nok, og som må ha vekst hele tiden. I mange tilfelle forsyner de seg av fellesskapets ressurser.

Les mer:

Lar du penger styre deg, begrenser du din livsutfoldelse kraftig, du tenker smalt, lever smalt og blir en plage for dine omgivelser og miljøet vi alle lever i.

Les mer: Lite penger gir stor personlig frihet. Frihet er basert på egeninnsats og deling.

Vi er kommet dit at alt måles i penger, vi er ikke avhengige av personlige relasjoner, trenger ingen og ingen trenger oss, for har du penger kan alt ordnes. Betal og saken er i orden.

Penger skaper misfornøyde mennesker som aldri blir fornøyde, og denne grådighet skaper ikke noe godt liv. Det ødelegger tvert i mot ens fokus på hva et godt liv er og hvordan det skapes.

Folk har glemt at jorda er deres. Tenk ikke på dette som løsningen, det er symbolsk og en del av løsningen og det er her vi må begynne og ordne og delta i de grunnleggende forhold på jorda. Deling og fellesskap er framtida.

Penger dreier fokus bort fra et godt naturlig liv, og hvis penger ikke fantes ville vi se at

Det finnes mer, og det fyller vi på med etter hvert.

Penger i form av sedler, mynter, registreringer i datasystemer og myndigheters eneveldige rett til å lage penger ut av tynn luft er roten til alt ondt i samfunnet vårt.

Det er mye bra på denne listen, ikke sant? Send oss ideene dine.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: