Pengenes vesentlige svakheter løses ved monetær og finansiell revolusjon

Pengenes vesentlige svakheter løses ved monetær og finansiell revolusjon

kategori: økonomi

Dagens pengesystem lager en økonomisk orgie for de få

Alt må snues opp ned i dagens økonomiske system. Dagens pengesystem gir staten en lovfestet sentralisert rett til å lage penger og monopolisering av kreditt fra bankenes side. Det mangler et operativt fast verdimål som er uavhengig av politiske strømmer og maktkamp. Et tegn i tiden er at sentralbankenes makt svekkes ved at økonomene tas bort og jurister med politisk erfaring overtar. Skruen strammes gradvis.

Kampen om våre hoder, alternative eller ingen pengesystemer, alles rett til å delta i økonomisk aktivitet som de selv vil og et harmonisk samfunn er i full gang. Revolusjon er veien og metoden for å få endret dette.

Alt vi gjør er fokusert på penger, og livene våre er basert på å levere arbeid mot penger. Praktisk talt ingen lager nå selv det de trenger for å leve, alle kjøper alt hos andre og er derved presset inn i det økonomiske systemet. Det fører til avhengighet, ufrihet og enorme muligheter for oppsamling av penger for noen og politisk kontroll og manipulering av oss alle. Det moderne pengesystem er således i krise, ute av kontroll og vil bli erstattet. Et slikt system med ustabilitet, perioder med mangel på kreditt og politiske tilfeldige endringer kan ikke fortsette.

Les mer: Globale metoder for makt over alle folk er klare. Frihet og moral er tegn på svakhet og fører til kaos.

Lokal styring basert på lokal økonomisk aktivitet

En revolusjon er mulig uten global overstyring og med lokale selvdrevne økonomier. Det betyr et skifte fra dagens top down styring til et nytt bottom up regime basert på lokale veldrevne økonomier som er knyttet sammen i et verdensomspennende nett. Det betyr også at alle - alle enkeltpersoner - vil få tilbake den naturlige kredittmuligheten de har.

Nye tanker

Det kan bygges opp lokale former for utveksling av tjenester og tilhørende kredittinstitusjoner for utbalansering av arbeid og tjenester utført. Forståelsen av hva dette egentlig dreier seg om er voksende, og vi har teknikken for å skape de desentraliserte kreditt- og finansnettverkene vi trenger. Disse nye nettverkene er helt og holdent basert på frivillighet, og man samarbeider med de man har tillit til.

Oppgaven er derfor å organisere slike utvekslingsinstitusjoner, etablere nye konsepter slik at alle kan forstå utvekslingsprosessen og føre alt som har med penger å gjøre bort fra politisering og pengerikdom.

Vi trenger designforslag, systemarkitektur for slik utveksling, råd for de forskjellige sektorer, beskrivelse av nettverk for regionale, nasjonale og globale sammenhenger og tiltak for organisasjoner, firmaer og myndigheter. Den globale sammenhengen er den minst interessante for det vesentlige av all økonomisk aktivitet foregår faktisk lokalt.

Det trengs nye konsepter for banker, penger og kreditt. Målet er stabil pengeverdi, monetær frihet og mulighet for enkeltpersoner og lokale grupper selvstendig å bygge og utvikle lokale økonomier som er bærekraftige og gir alle enkeltpersoner like muligheter.

Utviklingen

Historisk har vi gått fra gull- og sølv-standard til sedler uten verdi (fiat currency basert på sentralisert politisk makt), og til bankkontoer hvor pengene skapes av lån fra bankene. Opprinnelig var dette en utveksling mellom bankkunder og bankene, men gradvis ble penger abstrakte og bankenes rolle ble å vurdere kundenes ønsker om kreditt og å balansere kontoene til innskyterne. Pengene er forsvunnet og blitt et regnestykke i et kontosystem, og man betaler med det man leverer til sin arbeidsgiver.

I virkeligheten er alle både kjøpere og selgere, bankkontoen går opp og ned i takt med kjøp og salg og bankene burde holde orden på dette. Nå er det slik at hvis du overtrekker kontoen eller får et lån skaper banken nye penger og tar rente fra deg. Denne monetariseringen er basert på pant i virkelige verdier i din eiendom eller garantier fra de som har eiendom. Dette gjør privat eiendomsrett til en sentral pillar i systemet, noe som ytterligere bidrar til ubalanse og som burde være helt unødvendig og derved kunne avskaffes.

Nye løsninger (I)

Reelt sett kan vi greie oss uten alt det vi har i dag. Hadde vi ikke hatt penger ville vi enkelt kunne utvekslet forpliktelser med andre som stoler på oss og som vi stoler på. Prosessen kalles utveksling eller balansering (clearing) og går via et kredit og debit system. Dette gjelder både personer, firmaer, organisasjoner og myndigheter. Balansen vil fluktuere over tid mellom det som går inn og ut på ens konto. Når bankene gjør dette krever de rente, og dette er penger skapt av banken og som ikke har relasjon til utvekslingen av tjenester eller produkter. Du må skaffe disse pengene i markedet for å fylle bankens krav, noen må betale deg via jobben du har og pengemengden øker unaturlig, og gir grunnlag for inflasjon og mer politisk kontroll.

Det innvendes at sosiale nettverk trengs for mange, og det er riktig, men det berører ikke essensen i et slikt nytt clearing system.

Nye løsninger (II)

En annen løsning er at du kan betale ved å bruke din kredittverdighet når du kjøper og akseptere andres kredittverdighet når du selger uten at rente er involvert. Alle forpliktelser blir balansert gjennom balanseringsprosessen, og direkte balansering mellom deltakerne gjør konvensjonelle banker overflødige og myndighetsintervensjon umulig. Systemutvikling basert på slike sunne finansielle prinsipper relatert til økonomisk aktivitet kan gjøre direkte gjensidig kredittbalansering til en teknisk nyvinning.

Nye løsninger (III)

Byttehandel med varer og tjenester er en eldgammel kunst. Tanken om å handle med naboer innen lokalsamfunnet man bor i har fått et kraftig løft og fått en moderne vri. Man kombinerer vårt vanlige materialistiske eierbaserte samfunn med internetts muligheter til å bringe kjøpere, selgere og handlende sammen. Nettbasert varebytte har fått fram en mengde nye nettsteder og handels-samfunn.

Vi kan skape harmoniske samfunn

Tiltakene framover er å organisere nye gjensidige balanserings- eller utvekslingsinstitusjoner som erstatter alt vi har i dag, lage nettverk som linker disse institusjonene sammen og skape en ny verdienhet som ikke kan manipuleres av særinteresser innen politikk, banker, karteller eller av individer.

Konklusjon

Dagens pengesystem er klare for fall, men innebyggede maktkrefter yter motstand. Det er klart store fordeler med direkte gjensidig kredittutveksling: da vil kreditt alltid finnes, kreditt bestemmes av den enkeltes økonomiske aktivitet lokalt og desentralisert av deltakerne selv. De store renteutgifter forsvinner og gir et mer effektivt system.

Vi vil konkretisere dette i artikler om lokaldrevet egen økonomi, lokal og internasjonal byttehandel, nye balanse- og kredittsystemer ut fra nye tanker om at vi trenger egentlig ikke penger, og slett ikke renter eller finansbaroner.

Kredittsystem bygges best fra bunnen og opp og ikke slik som i dag fra toppen (statsmyndigheten) og ned.

Linker

Bok av Thomas Greco: Slutten på penger og ny framtidig sivilisasjon

Bok av Thomas Greco: Penger - forstå alternativer

10 Ways Barter Can Play An Important Role In The Building Of Your Assets

WIR Bank

WIR Informasjon

NyttNorge: Pengesystemets brutale død og gjenoppfinnelse

IRTA The International Reciprocal Trade Association is a non-profit organization committed to promoting just and equitable standards of practice and operation within the Modern Trade and Barter and other Alternative Capital Systems Industry, by raising the awareness and value of these processes to the entire Global Community.

moneycrashers.com has the best bartering swapping websites.

Les også: