Åpen strid om økologisk landbruk fordi det overtar markedet

Åpen strid om økologisk landbruk fordi det overtar markedet

kategori: natur

Økologisk er naturlig sunn og industriell noe sunn mye usunn

Naturlige grønnsaker er klart framtida, striden om naturlig økologisk mat fortsetter, men tallenes tale er nå klar i mange land. Økologisk mat øker sterkt og er i ferd med å slå igjennom, også her til lands.

Snart slutt på å få kjøpt konvensjonelle gulrøtter og bananer

Med et salg på 85 og 95 % for økologiske varianter hos Irma i Danmark skyves de konvensjonelle variantene ut av hyllene. Kunder kjøper mer økologisk enn noen gang før. Hos Rema blir det slik for hjertesalat og squash, og kvaliteten er minst like bra som for industrigrønnsakene.

Griser i det fri er nærmere økologisk, nesten naturlig.

Butikkene i Danmark har bare naturlige økologiske grønnsaker

Butikk-kjedene i Danmark støvsuger markedet for økologiske varer, og salget av økologiske grønnsaker vokser nå sterkt i Danmark. Grossister og detalj-kjeder arbeider hardt for å få tak i økologiske varer. I løpet av de siste ti årene er utvalget mangedoblet, fra 10-15 ulike produkter til 150-180, og det er stadig behov for utvikling av nye. Dette gir rom for en stort antall av små, spesialiserte økoprodusenter i landbruket.

Mer kunnskap bygges opp

Moldinnhold og ph i jorda hos økologiske gårdbrukere sjekkes for å se om det er endringer i disse verdiene. Ingen klare konklusjoner så langt, men interessen for konkretisering av hva økologisk landbruk dreier seg om er økende.

Pass på for økologibegrepet trues av kommersielle interesser.

Grønn naturlig økologisk asparges er godt for deg. I mange land finnes vill asparges, riktignok tynn, men god.

Her er meninger om saken, kanskje den ene er gammeldags nå?

Økologisk landbruk en bløff eller viktig for utviklingen? Her er to sterkt motstridende meninger. Hvem har rett: Agropub eller Bioforsk? Du dømmer selv.

Seniorforsker Arne Grønlund ved Bioforsk er på jordet: Økologisk mat er en ren bløff.

Økologisk landbruk er viktig for utviklingen av alt landbruk. Nær naturen utvikler man grunnlaget for alt.

Økologisk kjøtt er ikke fra svinefarmer, det er også tvilsomt om det å drepe dyr er naturlig og økologisk.

Naturlig og økologisk skal være det samme, la oss holde på det, og ikke la oss lure av offisielle definisjoner av økologi som er markedstilpasset og industritilpasset.

Les mer: Naturlig dyrking har også med klær å gjøre. Her kan du lese om klær som er en glemt økologisk faktor.

Moldinnhold og pH i jorda hos Økologiske gårdbrukere.

Les også: