Paradigmeskifte gir ny sannhet, godheten følger

Paradigmeskifte gir ny sannhet, godheten følger

kategori: frihet

Troen på godhetens seier er økende, godhet er det naturlige

Døren skal åpnes og nytt lys faller inn.

Verden er fylt av ondskap. Det er egoisme, krig, forfordeling, grådighet og mye annet, og de som vil styre oss bruker mange midler for å styre og manipulere ondskapen slik at vi ikke ser den. Aktiviteten i samfunnet splittes opp i fragmenter og spesialiseringer, og ingen ser helheten lenger. Virkeligheten vi ser i våre liv er en transe eller illusjon satt i gang for å kontrollere oss slik at vi bidrar som de vil, og at vi arbeider i retning deres mål. Det målet er å overta verden, og fullføre arbeidet med å gjøre oss til slaver. Men det vil ikke gå slik for mange har sett spillet og arbeider mot det, og universets sterke krefter gir støtte til de som motarbeider underkuing.

Nå gidder vi ikke mer tvang

Universets sterke krefter drar mot balanse og hjelper flertallet. Sannheten og godheten drar sammen mot balanse.

Godhet, deling og frihet

Vi er inne i en tid med ondskap og manipulering, men går inn i en tid preget av ny forening av kropp og ånd, godhet, deling og frihet. Det betyr at alle vil bli i stand til å utnytte sitt potensiale som er gitt ved fødselen. Det er en betingelse knyttet til dette, og det er at vi gjør et valg og vender oss bort fra de krefter som vil styre oss, og etablerer vår egen selvstendighet. Det blir et valg for å starte et arbeid med egen person som kan bli hardt og krevende.

Les mer: De ønsker du skal forsvinne som individ bli en i massen

Fryktbasering begrenser oss stopper utvikling

Menneskeheten lever i trosystemer, maktsystemer og med overbevisninger som er skapt av de som vil styre oss. Massive systemer og metoder skal holde oss på plass. De vil at det finnes en allmenn tro på at mennesker skal være absolutt autoritetstro, har begrenset kunnskap, svak vilje og liten kapasitet til å ta egne beslutninger, slik at de kan manipuleres til å gjøre hva som helst mot en liten materiell belønning. De sier igjen og igjen i sin propaganda at verden er skremmende og fylt av frykt, og du trenger beskyttelse fra andre, egen person og universet. Verden er kort sagt beskrevet som full av fiender som de som vil styre oss kan beskytte oss mot med sin styrke og velvilje.

Hvem er reelle og hvem er zombier? Tenk selv, frykt ikke, handle som du vil.

Les mer: Allemann vær klar når døden henter deg.

Universets styrke og vilje

Men universets innebyggede kraft er å fremme fri vilje, samarbeid og kjærlighet som alt innebærer frihet. Det finnes ingen almengyldig "den sterkestes rett" som vi skal bøye oss for. Samarbeid og tilpasning er det naturlige.

Mennesket er en kroppslig manifestasjon av ånd, og vi er lurt til å tro at kropp er alt mennesket dreier seg om. Men menneskets ånd vil alltid leve, og når vi som enkeltmennesker dør vil ånden fortsette å leve. Gud vet vi ingenting om, men en universell ånd og logikk finnes. Det er ingen som vil straffe noen som prøver nye ting eller annerledes ting og feiler. Det er en del av utviklingsprosessen framover mot sannheten som våre fysiske kropper og vår ånd har som oppgave her på jorden.

Les mer om sjamanisme for din hele person kropp og sjel

Alle kan bli gode mennesker gjennom eget valg

Gode mennesker deler og gir, men de som vil styre oss vil ta alt de kan fra oss. De skaper forvirring, vil tømme oss for energi, bruke opp tiden vår og vil sikre seg at bare deres oppgaver utføres via monotone og spesialiserte jobber. Godhet derimot er utviklende og kreativt, og leder i retning av frihet.

Sterk felles bevissthet i universet

Universell intelligens er gjennomtrengende og kan nå alle. Mennesket er et åndsvesen og har en agenda for sitt liv som er å finne sannheten. Ingen skal kunne fortelle et menneske hva som er riktig, for det er det enkelte mennesket som tar konsekvensene av alle beslutninger. Det eneste riktige prinsipp er at den som tar konsekvensene selv tar beslutningene.

Universell intelligens finnes og noen som vil oss vel har skapt oss.

Spillet er avslørt det gjenstår å få bort ondskapen

Det enkelte mennesket velger alt helt selv, og universets styrke er din hjelp til selvstendighet. Det er ikke et kollektiv vi får da, men individer som lever som de vil basert på universelle prinsipper, og der alle aksepterer alles rett til å gjøre som de vil.

Les mer: Bli fri person og ikke kontrollert identifisert slave

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: