Overfladisk mental coaching er psykisk terror - ikke delta

Overfladisk mental coaching er psykisk terror - ikke delta

kategori: frihet

Coaching er om øket fortjeneste - til andre enn den som blir coachet

Mange bedrifter coacher sine ansatte for å nå bedriftens mål, få til bedre samarbeid, plassere ideer i hodet deres, få større effektivitet, bedre forståelse av bedriftens mål, samt lære ansatte nyttige teknikker. Anvendelsen av slike mentale opplegg har lang tradisjon. Bedrifter former sine ansatte, trener dem og gjør dem til zombier. Tenk deg om før du deltar i slik "opplæring" for du kan miste din selvstendighet. Målet er å være seg selv, bestemme selv, få et godt liv.

Gruppecoaching er verst av alt - man blir visket ut.

Å coache seg selv er eneste løsning

Å coache er å trene noen opp så de blir bedre til noe som coachen vil. Premisset er helt feil - ingen skal finne seg i å bli coachet. Man bestemmer selv hva man vil, og hva man skal holde på med. Det er bare slaver som lar seg coache.

Fysisk coaching du selv velger å gå inn i er et unntak - lære å bli en bedre fotballspiller, skihopper, musiker eller noe annet du vil. Men ha alltid et åpent sinn, en undersøkende holdning også i slike situasjoner.

Det finnes andre muligheter, og det er mentoring eller veiledning der et menneske med livserfaring gir deg råd av personlig karakter. Personlig coaching på dine egne premisser er også en mulighet.

Les mer: Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er.

Nekt å delta i coaching selv om det koster jobben

Coachingbransjen er i krise, og må tenke igjennom hva de holder på med. En fransk bok "Le livre noir du coaching" eller "Den svarte bok om coaching" beskriver en bransje i oppløsning. Boken sier at effektiv coaching fører til at mennesker oppfører seg som zombier, gjør skade på andre og hindrer godt og naturlig samarbeid. Kanskje bedriftsledere som bruker coaching burde se etter roboter.

Skape pådrivere for forretningslivet er lik slavedrivere.

Coachingens virkelige ansikt er stygt

En profesjon i krise kanskje, men verdt for alle å tenke på: Hva skjer med oss når vi blir coachet? Er dette hjernevasking, hjelp til problemløsning eller personlig utvikling? Hvor dyp må en psykologisk coache-prosess være for å ha ekte virkning? Hvis du skifter jobb og får en annen type coaching, hva skjer egentlig med deg?

Å bli coachet uten selv å legge premissene for arbeidet er som å drive rundt på det åpne hav uten mening. Da er man utsatt for alle tilfeldighetene man finner i næringslivet og dine personlige mål er sjelden med.

Alle er for gode til slikt - og alle kan bestemme selv hva de vil. Begynn i dag.

Les mer: Kraften du har inne i deg er nok til å gjøre alt du vil.

Veien framover bestemmer du selv. Neste skritt er alltid å realisere tankene du har.

Linker

Norsk Coach Akademi

Gestaltcoaching: Verktøy og metoder for bedre kommunikasjon, økt selvinnsikt og tilstedeværelse. Få mer kreativitet og større helhetsforståelse på jobb og i privatlivet.

Krisecoaching: Finn først hva det skal coaches på, det essensielle for deg.

Les også: