Overbefolkning og matmangel på Jorda er myter

Overbefolkning og matmangel på Jorda er myter

kategori: økonomi

Det blir ikke farlig befolkningsvekst og matmangel på Jorda

Mediene hevder stadig at det er fare for mangel på mat her på Jorda, og at overbefolkning kan lage alvorlige problemer for oss alle. La oss se litt på disse påstandene.

Det er kjempestore tomme dyrkbare arealer i verden, og det er store arealer som kan gjøres dyrkbare. Tall fra FN sier at vi er litt over 7 milliarder mennesker på Jorda nå, og det øker fort. Det er uklart hvor dette tallet kommer fra, eller om det i det hele tatt stemmer. Noen hevder at det riktige tallet er mye lavere og at vi lenge har lidd under en depopulasjon, men la oss anta at det vi blir fortalt stemmer.

Det er plass til hele Jordens befolkning i Norge

For å se hvor mange vi er her i verden og få en peiling på hvor stor Jorda er i forhold til antallet mennesker, kan vi ta utgangspunkt i Norge og prøve å plassere alle menneskene på Jorda her.

Norge er omtrent 350.000 kvadratkilometer. Antar vi at Jordas befolkning er 7 milliarder blir det omtrent 50 kvadratmeter pr. person. En familie på fire personer ville da få 200 kvadratmeter hvis man ikke bygger i høyden. Det vil være nok til et hus med egen energiproduksjon, og en liten hage. Det er ikke mye, men det ville gå. Resten av Jorda ville da være tom for mennesker og kan brukes til matdyrking, produksjon, natur og habitat for dyr. At Jorden er overbefolket stemmer helt klart ikke. Det kan man også se ved å reise i verden. I de fleste land er det store ubrukte arealer. Et land som Canada er nærmest ubebodd, og har omtrent 4 kvadratkilometer per person til rådighet. I Russland er det enorme ubebodde områder.

I Norge er det plass til alle, og det er det de fleste andre steder også.

Kina og USA er omtrent like store, men den ene har en milliard innbyggere mer enn den andre. Folketettheten i Norge er ekstremt lav, og vi kunne lett ha vært 40 millioner innbyggere her. (Husk at vi vet ikke om alle disse tallene er riktige.)

Gjør regnestykkene

Overbefolkning er en myte. Det er heller befolkningsreduksjon man bør bekymre seg for. For å opprettholde en stabil befolkning i antall må hver kvinne få mer enn 2 barn. På grunn av sykdom, krig, naturkatastrofer og kvinner som ikke får barn må det globale snittet være minst 3 barn per kvinne for at befolkningstallet skal holde seg stabilt.

Fertiliteten til kvinner og sædkvaliteten hos menn stuper, og i Japan og Italia er allerede fertiliteten ned mot 1 barn per kvinne. Hvis det fortsetter slik vil Japans befolkning halvere seg fra 120 millioner til 60 millioner mennesker på bare 50 år. Denne utviklingen er meget mulig uten endringer, og vi ser lignende tendenser over hele verden.

Er overbefolkning virkelig et problem? Gjør noen enkle regnestykker. Tenk på det.

Hvis man antar at gjennomsnittsalderen til et menneske er 80 år på verdensbasis, er det enkelt å se at hvis ingen kvinner får barn på 80 år, så er hele menneskeheten utdødd. Med et krav om nesten 3 barn per kvinne for opprettholdelse av dagens befolkningsnivå, vil befolkningen halvere seg på 40 år hvis hver kvinne bare får 1,5 barn. Siden antall barn per kvinne synker gradvis, vil det ta noe lenger tid, men man ser at det faktisk er vanskelig å opprettholde en populasjon når fødselstallene synker.

Naturlig dyrehold med en vill bestand kan gi oss mat og bygge jordsmonnet uten at vi trenger å løfte en finger. Avfall fra dyr er den beste næringen for planter og er fullstendig økologisk.

Det finnes nok mat

Det finnes mer enn nok mat i verden. Hvis vi bare teller mat fra produksjon vi nå vet om, er det nok mat til 12 milliarder mennesker. I tillegg finnes det rikelig med uutnyttet areal. Mange steder i verden finner man at småskaladyrking i urbane miljøer nå er helt vanlig, og i Russland kommer omtrent 40% av grønnsaker og frukt fra småhager. Sterkt øket småskalaproduksjon av både kjøtt, fisk og planter er helt klart mulig å få til.

Permakulturteknikker er under oppseiling som en mulighet. Beregninger fra disse miljøene viser at så lite som 3% av jordas areal trengs for å fø alle på planeten, fordi teknikkene de bruker er så effektive. I permakultur planter man i mange lag, og monokultur er ikke ønsket fordi den er ineffektiv. Sprøytemidler og kjemikalier er unødvendige, og energien som kreves er utrolig mye lavere enn det dagens (utdaterte?) mekanisk-kjemiske landbruk må ha. Dyrehold er en del av det naturlige landbruket, og avfall fra dyrene kan brukes til gjødsel når dyr beiter, og flytter seg naturlig rundt eller flyttes systematisk rundt. Egg, melk og kjøtt kan brukes til å produsere tusenvis av forskjellige produkter som mennesker kan spise. Flere land, deriblant USA og Norge, betaler faktisk bøndene for å la være å produsere mat, og tonnevis med spiselig mat blir kastet for å holde prisene kunstig høye.

Mange land i verden er rammet av politiske kriser og krig. De klarer ikke å produsere nok mat som følge av det, selv om forholdene ellers er ideelle for matproduksjon. Hvis man regner med all maten man kan spise vilt i naturen ser man at matmangel og sult ikke er relatert til befolkningstallet, men oppstår som følge av vårt politiske og økonomiske system. Å redusere befolkningen løser ikke sultproblemet. Sultproblemet løser vi med å legge om fordelingen av ressurser og lære bort mer effektive og bærekraftige metoder for matproduksjon.

Vi hugger ned skog og dyrker soya i mengder som vi gir til kjøttprodusentene.

Det er ikke menneskene som spiser mest

Dyr spiser mye mer enn mennesker. Måten vi produserer kjøtt på i dag er å fore dyrene med noe som kalles "kraftfôr", som er korn eller soya importert fra land som USA, Brasil og Argentina. Dyr er ikke ment å spise dette, de svekkes og blir syke, og det igjen gjør at dyrene må få antibiotika og vitamintilskudd. Siden dyrene står stille og ikke får bevege på seg blir kjøttet av svært dårlig kvalitet. Vi ender opp med først å plage dyrene og siden oss selv.

Les mer: Veganisme er usunt og dårlig for miljøet

Istedenfor å gi dyrene gress, som de liker og trives med, kutter vi ned enorme areal med skog for å dyrke mat til dyrene. Dette er unødvendig hvis dyrene hadde beitet som de egentlig skal gjøre. Industrien unnskylder praksisen med at å ha gressfødde dyr ikke er mulig fordi befolkningen er for stor. Vi har vist at dette ikke kan stemme, for det er nok land. Gress vokser av seg selv når man legger til rette for det, og man bruker avføring fra dyr som gjødsel i et naturlig område. Man trenger heller ikke sprøytemidler eller maskiner så lenge dyrene blir flyttet fra sted til sted.

De eneste som er tjent med dette er produsenter av kraftfôr og frø. Alle vi som lever her, både dyr og mennesker, blir bare syke i et slikt matsystem. Men noen mener det er perfekt, for da kan medisinindustrien selge oss medisiner.

nytt_norge_hydro_dam Mikrokraft fra små vassdrag bedømmes om uøkonomisk for tiden, men er ofte en god og sikker kilde til energi.

Energiproduksjon og økonomi

Hvis befolkningen øker eller holder seg høy, blir det også problemer som følge av verdens energiproduksjon. Mesteparten av energiproduksjonen i dag er ikke-fornybar via olje, kull og atomkraft, og fører til massive utslipp og lagring av farlig avfall. Som følge av den teknologiske "revolusjonen", som ingen egentlig trenger, har energiforbruket skutt i taket. Heldigvis er det nå tatt initiativ for mindre miljøskadelige produksjonsmetoder som sol, vind, jordvarme og biobrensel. Hvis effektiviteten blir høy nok er ikke energimangel noe problem..

Økonomien er dessverre lagt opp slik at den må vokse i all evighet for å gå rundt, og det skaper problemer. En kulturforandring der folk slutter å kjøpe ting som er skadelige for miljøet, og som ikke er 100% naturlige og fornybare er det som skal til. Store industriselskap bryr seg ikke om naturen eller mennesker i det hele tatt, for de bare gjennomfører sine økonomiske kalkyler og presser på. Vi kan stoppe dem ved å være bevisste på hvem de er, hva de står for og hva vi kjøper av dem. Still krav, ikke hør på hva de sier, men se på hva de gjør.

Fordummende skolesystem

Vårt fordummende skolesystem lærer oss ikke om alvoret og viktigheten av å ta vare på Jorda. Som barn i den norske skolen lærer man ikke engang å dyrke mat fra frø eller om grunnlaget for dyrehold. Vi lærer heller ikke noe om helse eller ødeleggelsene som dagens dyrehold og energibruk bærer med seg. De færreste vet at den sunneste maten er den du lager selv, jakter på og plukker vilt i naturen. Prosessert mat fra industriell produksjon er aldri bra.

Les mer: Legg om all undervisning totalt. Barn bestemmer over sitt eget liv hele veien: lytt til dem.

Propaganda, moderne boligdesign uten hager, slavesystemet med jobb der vi ikke har tid og alltid må jobbe, har lurt oss til alltid å gå på butikken for å skaffe mat. Med det støtter vi samtidig oppunder kjemisk landbruk i industriell skala. Folk som bor i varme strøk kunne lett dyrket mat selv hele året og trenger virkelig ikke særlig energi-produksjon.

Les mer: Hvordan fungerer skolesystemet: Skole er indoktrinering.

Kina: De har for lenge siden utnyttet alt areal og vann med smart jordbruk.

Problemet er ikke befolkningstallet

Det er god plass til flere milliarder nye mennesker og vi kan skaffe nok mat til alle. Spesielt gjelder dette i en økologisk verden der vi tar hensyn til at Jorda naturlig er et stort og rikt økosystem der mennesket ennå ikke har funnet sin rolle. Med ekte skole for livet, ny økonomi, og fri flyt av informasjon vil befolkningen naturlig stabilisere seg, og mennesket går en trygg framtid i møte. Problemene kommer helt klart ikke som følge av antall mennesker, men hva menneskene som bor her gjør med tiden sin. Vi skal selvsagt ikke glemme at det kan komme katastrofer som lager problemer for oss.

En omlegging til et naturlig økologisk landbruk og grønn energiproduksjon løser problemene med mesteparten av skadene på Jorden. Vi kan da gå en trygg framtid i møte, uten å måtte finne oss i politiske kompromiss og skremselspropaganda. Det er på tide at vi sier nei til løsninger fra industrien som bare gjør at ting blir verre. Vi skal heller begynne å vise hvor stolte vi er av å ha ansvaret for denne fantastiske planeten vi bor på.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: