Original tenking mangelvare

Original tenking mangelvare

kategori: frihet

Man er fullstendig lik alle andre

Fra vi er små læres vi opp til å bli referenter, til å se hva andre har sagt og bruke det som basis for våre liv. En "god" rapport skal ha referanser, et vitenskapelig arbeid skal gjennomgås av likemenn (peer review). Alt vi lærer er fullt av henvisninger til gamle døde mennesker, referanser som det kalles, uten at det vi hører blir riktigere av det.

På mange områder er vi handlingslammet: forurensning, terror, helse, frihet, økonomi og mer. Det vi gjør er det samme, over hele verden. Det er skremmende og samtidig dypt forunderlig.

Skolen sementerer dette, og samfunnet er gjennomsyret av felles "kunnskap" som vi aksepterer uten spørsmål. Kritiske røster er det få av, ingen alternative metoder eller teorier. Men kritisk og spørrende tenking er en grunnleggende metode, det er veien framover.

Mange perspektiver er mulige, kanskje passer uttrykket å tenke utenfor boksen best. Tenk fritt først, sorter etterpå.

De fleste har til og med samme interesser som alle andre, for det er bare noen få emner som har almen interesse. Hvis man er interessert i humler har man få mennesker å snakke med. Fakta om universet er spikret for alltid, ikke lag noe nytt her.

Samfunnet og næringslivet vil ha det slik så de kan tjene penger raskt

Man skal bare lære nok til å kunne fungere i jobbsammenheng, for alt for store endringer kan bli ukontrollerte endringer som utfordrer det bestående maktapparatet, de store bedriftene og alle "forskerne". De mener det er best at nye ideer er deres og slik at inntektene stiger. Med massive påvirkninger på ens tanker blir man styrt i det man gjør.

nytt_norge_original_transport Over hele verden står folk i kø for transport. Det er en million andre måter å gjøre dette på, men det er det samme over hele verden.

Skoleverket baserer seg på pensum som er en samling utgåtte ideer. Man skal for eksempel lære historie der ingen egentlig vet noe som helst om fortiden, alt er spekulasjoner og hypoteser. Mesteparten av den såkalte vitenskapen kan beskrives som ufullstendig og med store behov for utvikling. Eksempelvis er moderne fysikk et forståelsesmessig rottereir fullt av åpninger.

Flere og flere ideer kalles intellektuell eiendom og blir beskyttet via patenter, lover og regler. De kan ikke brukes fritt, enkle ting patenteres og forbys for vanlig bruk og deling.

nytt_norge_egne_ideer Egne ideer er ofte starten på noe bra, men hvor skal man være for å få ideer: alene i et stille strøk.

Indoktrinering resulterer i tvangstrøye og et kjedelig liv

Det ligger en klar utfordring foran oss alle, og det er hvordan vi kan bryte ut av den mentale tvangstrøyen og bli en original. En original er en som tenker og handler fritt, uten innblanding og som deler fritt med andre. Hun gjentar ikke seg selv, men er hele tiden på vei til nye prosjekter. Dette er kanskje den største utfordringen vi kan gi oss selv: Stadig fornyelse.

Små ideer, store tanker, innovasjon, brudd med konvensjon, åpenbaringer - alt er mulig. Det man tenker, det blir man. Tenker man som alle andre blir man som alle andre.

Alle kilder til tanker, ideer, handlinger, undervisning, produkter kan bli åpne opensource

nytt_norge_ingen_tenkt_tidligere Original tanke, her kan man se en mulighet, og denne kan bli din nye camper.

Les også: