Optimisme og idealisme er faste ledetråder i livet

Optimisme og idealisme er faste ledetråder i livet

kategori: frihet

Å leve er å stå på utsette seg selv for risiko i time etter time

Vi preges alle av meldinger fra sosiale observatører og nyhetsbyråer, og ofte finner vi meldinger som kan peke på problemer: overdreven bruk av opioider, en ny mulig selvmordsepidemi, store frafallstall i skolesystemet. Behandling for kronisk depresjon og angst har aldri vært mer omfattende, og de som jobber med sykdomsbekjempelse og forebygging kan melde om en jevnt økende selvmordsrate.

Alt dette skal vi ta alvorlig og tenke gjennom det som skjer i samfunnet vårt for selvmordsindeksen kan peke på en krise i samfunnets sosiale og individuelle hensikt. Det store spørsmålet er igjen: Er livet verdt å leve?

Halvfull eller halvtom - hva mener du.

Klare tanker gir godt liv

Det er klart at vi trenger meninger og filosofier om hva den individuell hensikt og intensjon med livene våre er. Det er klart vi skal motvirke impulsen og tanken på at livet ikke er verdt å leve. Vi ser at at sosialpolitikk og farmakologi ikke er nok til å begrense strømmene av følelsesmessig uro. Som enkeltpersoner og som grupper av personer må vi gjenoppdage den grunnleggende innsikt i betydningen av å leve et liv. Å finne slik innsikt kan redde liv, og lede oss alle inn på en optimistisk og idealistisk bane.

Våre behov, ønsker og strev er det som tenner oss og inspirerer oss. Men det er når vi har fått til noe at det kan oppstå et tomrom - hva skjer nå? Vi er aldri så sterke som når vi aktivt strever, og det er faktisk mangelen på nye mål som ser ut til å tømme vår psyke og invitere en følelse av uro og mangel på tilfredsstillelse og spenning fordi vi ikke vet hva vi nå skal gjøre.

Fyll opp - det er nok å gjøre.

Gode verdige mål løser alt

Men løsningen finnes, og det er kontinuerlig kamp mot verdige mål, saker som vi vil skal forbedres eller skaffe ny kunnskap, lage nye produkter vi kan selge. I hele vår såkalte historie har vi sett og hørt om en lang rekke av løste saker, ny kreativitet. Vi har alltid sett nye utfordringer og jobbet med å løse dem, et behov for å komme videre. Vi har aldri stoppet med å skape nye ideer, former, ting, saker. Selvsagt finnes det noe vi skal arbeide for å stoppe, en utvikling vi ikke liker. Det kan være en interessant aktivitet.

Ens definisjon av "noe å kjempe for" kan være å lage et dataprogram, eller intimt og personlig, slik som å gjenopprette din personlige selvstendighet eller gjennomføre et personlig filosofisk eksperiment. Eller det kan være offentlig, for eksempel å engasjere seg i aktivisme, frivillig arbeid, eller starte en ny og konstruktiv virksomhet.

Bestemmelsen er ens egen, og hensikten er klar og tydelig: Å gå løs på feil, mangler, tilfredstille egne intensjoner og behov, og å være kreativ er livgivende. Da blir livet verdt å leve uansett hva det bringer. Arbeidet med å erobre et problem, fylle et behov eller gjennomføre et dagligliv du er stolt av er den viktigste delen av å leve.

Det går framover oppover.

Vi er på en tidsreise

Historien forteller om tidsepoker med store gjennombrudd og endringer. Det er ennå store oppdagelser vi skal finne ut av selv eller høre om fra andre, særlig innen forståelse av vårt hele univers, naturlige og biologiske årsaker til livet. Vi skal ikke gi opp religion, men søke videre i åndelighet og anerkjenne den enkelte som en del av de naturlige prosesser i verden. Slik bevissthet kan frigjøre en til å se et individuelt liv i egne hender. Man kan selvfølgelig ta sitt eget liv til enhver tid, og denne oppfatningen i seg selv gir en følelse av selvbestemmelse: Man styres ikke av ukjente krefter, man bestemmer selv. Da kan man alltid fortsette en stund til, for nye utfordringer og positive meldinger finnes overalt.

Vi ser mye gjentagelser og tragedier, men vi er også mottakere av radikalt uventede gode nyheter. Det magiske, mirakuløse og åpenbaringer er like mye en del av livet som det katastrofale. Det er OK å tenke slik, og det er ikke innbilning å vente på at dramatiske hendelser skal skje. Det skjer om og om igjen i det praktiske liv.

Man kan finne gull til slutt, og igjen.

Personlig integritet tåler alt

Vi skal aldri undervurdere behovet for å bevare en følelse av personlig ære og selvstyre. Møter man motgang skal man ikke søke esoteriske løsninger, men kaste seg på nytt inn i innsats og strev. Det høres kanskje ut som å løpe evig på tredemøllen, men det er det ikke. Slik jobbing over lang tid med sin egen situasjon gir en dyp følelse av mening og hensikt. Mange gode mennesker finner en dyp hensikt, ikke bare ved pulten på kontoret eller ved tegnebrettet eller datamaskinen, avhengig av sitt arbeid, men også i og på studio, scene, kampsport, forfatterens skrivebord, og mer.

Det hjelper ikke å fraråde en skuffet person å gå tilbake til arbeidsbenken. Noen ganger er arbeidsbenken selve svaret. Mange opplever en følelse av selvrealisering i entreprenørskap, kunst og selvstendige yrker. Det er slik vi bør tenke for alles beste.

Arbeidsbenken blir ny, men godt arbeid gir liv.

Følg dine egne regler

Noen tror sterkt på kraften i bønn, hengivenhet og tilbedelse for å lette grepet av følelsesmessig angst. Kast bort regelboken og be. Kan hende det finnes større makter du kan tro på, og selve denne handlingen kan tjene til å øke tilstedeværelsen av produktive krefter i livet ditt - krefter som kan lede deg til et etterspurt svar, innsikt, følelse av personlig mulighet og kanskje noe mer.

Det dypeste prinsipp i den menneskelige naturen er et ønske om å bli verdsatt. Fraværet av respekt og takknemlighet, og den private belastningen man får på jobben og hjemme med mobbing, smart preik, sladder og passivt-aggressivt spill - kan føre deg mot desperasjon.

Handlingene til grusomme eller manipulerende mennesker kan gi psykososiale kriser som er en faktor i fortvilelse og selvmord. Derfor kutt ut grusomme mennesker fra livet ditt, og brenn broene dine bak deg. Selv om du ikke umiddelbart kan komme vekk fra en ødeleggende personlighet, begynn å gjøre det som et indre prinsipp.

Det er mange situasjoner man kan ha glede av - hvis man tar risikoen.

Vidsyn er best av alt

Mange metoder er mulige for å bekjempe depresjon, angst og selvmordstanker. Vi er for raske til å akseptere grenser og begrensninger i vårt terapeutiske arbeid eller åndelige søk. Det finnes ingen grunn til at du ikke kan kombinere åndelighet, som bønn og meditasjon, med tradisjonelle psykofarmakologiske metoder og andre former for samtale eller kognitiv terapi. Ha tilnærming til livet som til en ultimat test og bruk alt du har på saken eller problemet. Det er mange mennesker som har hatt glede av narkotika, terapi og åndelige søk for å komme dit de vil.

For alle er dette er en slags prøve der man bruker alle ressursene sine over lang tid. Ikke vær redd for livet, tro at livet er verdt å leve, og slik tro vil bidra til å skape det faktum. La livet bli en fantastisk opplevelse.

Les også: