Oppgaven vi alle har er å finne den virkelige verden

Oppgaven vi alle har er å finne den virkelige verden

kategori: natur

Det finnes mye mer enn det som er kjent, lev hele tiden undersøkende og spennende

I den arktiske sommeren, fra 22 til 25 juni ved høy nok bredde- og lengdegrad, kan man se midnattsola. Sola er da kontinuerlig synlig i 3 dager. Dette er et av bevisene for at Jorda er flat, men hva er resten av fortellingen om Jorda? Konsekvensene av at Jorda er flat er enorme, og en fantastisk tur venter de som blir med i videre undersøkelser. Det er bare her vi har midnattsol, tenk det: det er bare ett sted i verden det finnes midnattsol. Det får deg til å tenke, eller?

Vi jobber alle under de etablerte oppfatningene og kreftene i samfunnet, de styrker sin makt gradvis gjennom institusjonene og vi er i skyggen av dem hele tiden. Vi kan bli frustrert for det er å være i skyggen av fortiden og fortsette med det samme hver dag. De etablerte styrer all utvikling til sin fordel, forretnings- og underholdnings-orientert virksomhet er det eneste som utvikler seg, og den låser gradvis alle inne i passivitet. Årene går, det er det samme hvert år og slik kan det ikke fortsette.

Den store ambisjonen er å finne virkeligheten

Vår visjon retter seg framover mot et naturlig, friere og mindre institusjonalisert samfunn. Vi vil frigjøre oss fra fortida og ta fullt ansvar for vår utvikling. Det beste for alle er å droppe det gamle og lage helt nye ting. Det begynner med nye tanker, nye metoder, nye tider, ny organisering og blir til et nytt og friere samfunn.

Vi har fokus på prima teknologi som er helt uviktig.

Vi er totalt opphengt i teknikk som bare er fiks og har kommersiell betydning. De viktige spørsmål om vår praktiske eksistens er det ingen som jobber med, for vår oppmerksomhet er ledet bort fra essensen i livet: Å forstå naturen vi er omgitt av og finne forklaring på hva vår ånd er.

Finn ut hva vi klarer å gjøre

Vær styrt av nysgjerrighet og arbeid med å finne universets sanne beskrivelse, og bruk det til å finne nye beskrivelser innen alle områder. Hensikten er å berøre folks liv, bidra til at de virkelige ting kommer fram og finne de naturlige sammenhenger i våre omgivelser. Vårt verdensbilde er ikke forstått, og utrolig nok er de fleste ennå ikke i gang med å finne ut av hvor vi er og hva vi er. Når man holder på med et slikt arbeid blir man helt beruset over alt man ser finnes. Vi skal lage fortellingen om hva vi klarer å gjøre når vi konfronterer mangel på kunnskap, tvil og frykt for å lage en bedre verden enn nå.

Kunnskap er nøkkelen

Med kunnskap blir vi oppfinnsomme, og med kunnskap kan en virkeliggjøre et interessant liv og oppfylle personlige ønsker. Alt hva man vil gjøre springer ut av en selv og ingen andre.

Når man ikke har kunnskap blir alt meningsløst. Vi skal alle analysere det som virkelig finnes og trekke konklusjoner, deretter velge, teste, feile, fortsette, lykkes. Ikke slutte eller gi opp, ikke være fornøyd før man finner det nye. Det gir energi å stadig finne nye ting og være med på en utvikling.

Ulvene ser på oss.

Ulven og alle andre dyr hører hjemme blant oss, og vi har ingen rett til å tenke og handle som om de kan fjernes. Oppgaven er å finne riktig naturlig tilstedeværelse for alle.

Bli med i arbeidet

Herved inviteres alle folk til å delta i utviklingsarbeidet for en bedre verden, og å fortelle hva de utvikler. Ønsket er å fortelle alle en historie om hva vi er med på, at målet er å være dristig, ambisiøs, visjonær. Fra eget utgangspunkt kan alle starte en ny moderne bevegelse som kan bli kjent over alt. Det som er vanlig er ikke alltid rett, og uansett skal en følge sin egen indre stemme og finne og lage nye ting, og det skal alltid passe inn i naturen vi er gitt.

Alt skal være naturorientert, praktisk og erfaringsbasert, og matematikk og dataprogrammer kommer etterpå. Alle kan bli eventyrere som vil oppdage noe nytt, og bidra at samfunnet sammen finner ut hvordan verden virkelig er og alltid skal fortsette det arbeidet.

Kunnskap handler om tanker og er vår ånd

Materialisme sier vi nei til, og ja til helhet rundt åndelighet og kunnskap. Ønskene, intensiteten, viljen, følelsene, stå på evnen, tankene og resonnementene skal fram. Vi skal aldri slutte å bli overrasket. Å reise rundt i verden det er berikende, og vi kan kombinere det med med åndelige uttrykk som eksempelvis hypnose, kunstmaleri, naturvandringer, meditasjon, musikk. La verden fascinere deg.

Vi vet nesten ingenting om sommerfugler og hva de holder på med og vi later som om de ikke eksisterer. Det er uetisk og arrogant - og dumt.

Slektenes gang skal fortsette, men alltid i modernitet. Livet skal ikke være en fortsettelse av det som har vært. Historie er uinteressant, bare faktisk kunnskap er interessant. Forandringer er ikke lette å få til, men virkelig kunnskap skal finnes og brukes.

Det er nå vi begynner

Nå står vi overfor en situasjon med blanke ark. Om det blir revolusjon eller fortsettelse er det vår indre stemme som avgjør. Vi kan ikke nøle eller være redd for det vi står overfor. Fortida bygger seg opp og presser seg fram, men en må skremme seg selv for å komme videre.

Vi skal legge fortida bak oss, og slite oss løs i fra alle lenker til den. Vi skal gå dypt i oss selv og se vi har i oss. Utfordringen er å bestemme hva vi vil og arbeide for det. Vi skal alltid stige ut over fortida. Utvikling er å ta sjanser, hente inn ting fra alle områder av kunnskap og hele verden, reise bort mentalt og fysisk, komme tilbake og bli enda bedre, og sette press på oss selv til å gå videre,

Konstant fornyelse er målet

Går man hele tiden videre vil man vokse fysisk og mentalt. Verden blir interessant, for alt handler om erkjennelse, skapelse og forvandling. Man skaper og deltar i en prosess med å finne kunnskap om verden så man lettere og bedre kan leve der. Det å bli frelst er å leve i slik forandring, og man blir en som konstant fornyer seg og lever et spennende liv.

Vi fascineres av naturens mangfold, men går aldri i dybden på hva som er forklaring, årsak, behov.

Fortida eksisterer ikke, man skal alltid leve i nåtiden, ikke la fortidas skygge henge over en, ikke la det skje. Den virkelige verden er målet å jobbe mot.

Hva tenker du om verden som den virkelig er? Har du noen prosjekter du vil dele?

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: