Oljeindustrien har styrende strupetak på verden

Oljeindustrien har styrende strupetak på verden

kategori: økonomi

"Big oil" vil fortsatt ha dominerende makt over oss, nå fracking og tjæresand

"The money train" eller pengetoget styrer verden i totaldominerende grad. Industriell storskala oljedrevet virksomhet preger verden. Overalt finner vi bruk av store mengder olje: i industri, privat konsum, landbruk, transport, klær. Det økonomiske presset for å muliggjøre gjennomføring av en slik rasert verden som vi ser er enormt.

Det blir bare mer olje, mer og mer uten stopp

Store landområder legges nå ut for fracking og tjæresand driving over hele verden. I mange land, for eksempel Tunis og USA suges olje nå opp av grunnen med bruk av pumpestasjoner tett plassert i terrenget etter at varmt vann og kjemikalier er presset ned. Store arealer i eksempelvis Canada graves opp for oljeutvinning.

Den visuelle naturen ødelegges systematisk, og grunnforholdene endres til det ugjenkjennelige og er ødelagt for alltid. Avfallsvann flommer over alt, kontaminerer grunnvannet og elendigheten er fullkommen. Naturfolks interesser skyves til side. Drikkevann og jordbruksland blir gjort ubrukelig, men likevel settes produksjonen i gang.

Total svikt i dømmekraft: Politikere i oljeland støtter mer olje opp - olja skal opp uansett hvilken form den har.

Uvanlig dårlige oljeprodukter, såkalt ukonvensjonelle, er økende i mengde

Konvensjonell oljeproduksjon er kraftig synkende, og ukonvensjonelle produkter bygger seg opp. Verdens samlede petrokjemiske produksjon er svakt økende, man tyner nå jordskorpa for petroleum i alle former, og dette vil fortsette lenge. "Big oil" vil at dette skal fortsette inn i evigheten, og saboterer all omlegging. Prisen vi alle betaler er økende miljøsvineri. De får politisk gjennomslag for handlingene sine overalt, og det er bare "politikerne" som ikke skjønner at dette er en katastrofe.

Det neste området for fracking kan bli Oslofjorden - vi kan fracke der for forholdene er tilstede. Les om miljøskadelig fracking i vårt område.

Olja skal opp uansett hvilken form den har

Vi har gjort oss totalt avhengige av olje, og det er bygget opp en global oljeindustri med enorm kapital og politisk og økonomisk makt. All virksomhet er oljebasert , og er dominert av olje som grunnlag. Olje er en begrenset ressurs, men det er grunn til å tro at vi kan holde det gående i flere hundre år til før olje og gass tar slutt. Det er også store mengder kull på jorden som lett kan gjøres om til olje.

Raffinering av olje til kjemikalier og brenning i forbrenningsmotorer dominerer verden

Vi lever i oljealderen eller rettere alderen for raffinert olje. Råolje har vært brukt lenge, men da raffineringsteknikkene ble utviklet på 1800-tallet ble det fart i utviklingen. Forbrenningsmotorer diesel og bensin laget fra begynnelsen av 1900-tallet revolusjon i måten vi lever på. De negative virkningene ble gradvis store, og nå er utslippskrekken over oss for fullt.

Brenn, Tony, brenn: Vi brenner mer og mer olje og slutter ikke.

Panikken har tatt oljeindustrien

Olje og kull kan vare lenge ennå, men alle inkludert industrien selv ser slutten på det hele. De er nå paniske og er blitt store miljøsvin med fracking og tjæresandutvinning over store arealer.

Det tar definitivt slutt en gang

Forståelsen av realitetene i situasjonen er voksende, men endringer møter kraftig motstand.

Sola skinner og skinner og vi forstår ikke vårt eget beste

Det er for lenge siden alt for stort forbruk og vi kan bruke mindre

Det er nok naturlig energi til alle i verden uten dominante og overstyrende interessenter. De små skritt teller, og kampen vil stå mellom de mange som vil ha en bærekraftig verden og de få som vil tjene penger og ødelegge alt rundt seg. Nye bærekraftige energiformer er på vei inn med full tyngde.

Slutt deg til bevegelsen for redusert oljeforbruk og en naturlig verden.

Her kan du lese flere artikler fra listen over våre spesielt anbefalte.

Les også: