Olje og naturgass i mengder dannes kontinuerlig vil aldri ta slutt

Olje og naturgass i mengder dannes kontinuerlig vil aldri ta slutt

kategori: natur

Olje og gassindustrien er avtalt spill for noen få

Oljeindustrien er basert på oppdiktede historier om oljens natur og opprinnelse, og den er et avtalt spill om at olje snart tar slutt for å ta ut mest mulig fortjeneste. Men olje og naturgass har ikke bakgrunn i rester fra naturen, de er ikke biotiske. Fra oljeindustrien startet er det laget en falsk historie om hva olje er - et geologisk eventyr er fortalt for oss. Er lærere i geologi og deres studenter sløve? Er vi andre også sløve?

Ser man på dagens oljeproduksjon så finnes olje overalt - de gamle forekomstene fortsetter å finnes og nye store lag med tjæresand finnes. Nede i jordgrunnen kan man dessuten ta oljen ut med fracking. USA er igjen blitt verdens største oljeprodusent. Det er funnet enorme nye olje og gassfelt - nok til alle i lang tid.

Nye felt med milliarder av fat er således funnet, og stadig nye forekomster kartlegges. Et eksempel er Basjenov formasjonen i Russland.

Les mer: Oljeindustri med strupetak på oss.

Store felt med tjæresand for olje i Alberta, Canada.

Likevel henger trusselen om høye priser over oss, fordi de sier oljeressursene er begrensede. Sammenslutningen av oljeproduserende land OPEC truer oss kontinuerlig med mindre olje og høyere priser, og såkalte analytikere varsler stadig nytt prispress.

Sannheten er at vi vet ikke hvordan olje og naturgass dannes

Vi har fått en historie om at olje dannes av planter og dyr som levde i havet for millioner av år siden. De ble begravet i lag av sedimenter, utsatt for trykk og ble gradvis til olje og gass. De dikter om at olje finnes bare noen få utvalgte steder, og at oljeressursene er begrensede og vil en dag ta slutt. Derfor mener de prisen på olje stadig må øke.

Denne historien er ikke sann. Det er mer, for husk også at Jorda er flat. Vi lever med falske fortellinger rundt oss.

Les mer: Jorda er flat.

NASA har sett hydrokarboner olje på Titan, Saturns største måne.

Historien er oppdiktet

Olje er ikke et fossilt brensel slik det har vært hevdet siden omtrent 1850. Det er heller ingen mangel på olje, slik det har vært banket inn i menneskenes hoder i snart 200 år. Olje og naturgass produseres kontinuerlig et sted under Jordskorpa, i områder menneskeheten ikke vet noe om for vi har aldri undersøkt hva som foregår under jordskorpen.

Det har vært stadige kriger om oljeressursene, for de sier de er så begrensede. Men hvorfor skal man gå til krig om oljeressursene, de finnes jo overalt og verden går aldri tom for olje.

Sovjetiske undersøkelser viste vei

Den tidligere såkalte Sovjetstaten ville ikke være avhengig av andre for olje og satte i gang undersøkelser i sitt eget område. De fant ikke bevis for teorien om at olje er laget av dyr og planter under trykk. De viste at olje produseres kontinuerlig i Jordskorpa og drives mot overflaten. De mente at under Jordas skorpe finnes systemer som virker som en massiv fabrikk, kanskje radioaktiv, og som stadig produserer mer hydrokarboner.

Nye NASA fantasier om olje

NASA følger opp med sine fantasier, og de mener det finnes mengder med hydrokarboner i form av olje i stjernesystemene omkring oss, og de fortsetter med nye bilder, undersøkelser og beregninger som alle er rene fantasier.

Metan er også en slik gass som lages i grunnen i prosesser vi ikke kjenner. At olje kommer fra dinosaurer og planter som levde for millioner av år siden er en ren fantasi uten faktisk grunnlag. Dette kan vi ikke vite noe om.

Olje overalt på Jorda og i Melkeveien.

Det er nok olje sett ned prisen

Vi vet ikke hvilke prosesser som lager olje og hvor de foregår. Vi har aldri vært mer enn omtrent 10 kilometer ned i jordskorpa, vi vet at Jorda er flat, og prosessene som lager olje er derfor utenfor vårt nåværende kunnskapsområde. Det finnes helt åpenbart nok olje, og det finnes stadig mer. Forbruket øker år etter år. Det evige snakket om at oljen tar slutt er et spill for at de som kontrollerer oljen kan ta ut så mye penger de vil av denne aktiviteten.

Les mer: Vi har absolutt ingen kunnskap om hva som er under jordskorpa.

Hvem er de som forteller slike historier, og hvordan kan de få lov å fortsette? Det er all grunn til å undersøke hva det er som foregår. Det må bare være av ren nysgjerrighet, for de som styrer er dominante. De styrer all læring og alle medier. Olje er det nok av, men vi vet faktisk ikke hvordan den lages.

Lykke til med arbeidet for bedre forståelse av verden, men man må finne ut alt selv.

Les også: