Nysnakk om fredspris krig er fred

Nysnakk om fredspris krig er fred

kategori: økonomi

Nysnakk i aktiv bruk

Fredsprisen er propaganda: Krigerske amerikanere får fredsprisen igjen og igjen, og vi ser et godt eksempel på propagandadrevet nysnakk der ord forandrer betydning. Det virker kanskje ikke viktig isolert sett, men inngår i den samlede planen om utvidet styring av hele verden. Amerikanerne er de nyttigste idiotene. De tror de vil styre når de har vunnet alle kriger, men da vil de også være styrt - av de som styrer hele verden.

Nysnakk hjelper oss å gjøre riktig som er å støtte krig er fred

I nysnakk er krig=fred og det er en tankefeil å si noe annet. Nysnakk (newspeak) er et ord som forfatteren Georg Orwell laget i sin bok “1984”. Der skal alle innen 2050 ha akseptert ny betydning av språket, en betydning som passer med ønskene til de som styrer for da unngår man tankefeil.

Nysnakk er nyttig for USA som alltid er i krig for at det skal bli “fred” i verden. De sier at først må vi ha krig for det gir fred, og nysnakk gjør krig til fred. Arbeidet er lagt om, USAs innflytelse tones ned, og krigsaktivitetene er utvidet i et nytt NATO med 27 medlemmer som alle skal bidra til fred som oppnås ved å lage krig på mange fronter. Norge er en av de nyttige idiotene som gjør det de får beskjed om.

Stadig større, massive drapsmaskiner.

De arbeider for fred som i virkeligheten er krig: Det nyeste Nimitz krigsskip med 6000 mann ombord, kan sende ut ett fly hvert 20 sekund, skipet har en hastighet på 55 kilometer i timen, det er atomdrevet, og kan gå i tyve år uten nytt brennstoff.

Propaganda gjør krig til fred

Siden 1850 har USA - nå NATO - kriget kontinuerlig over hele kloden, og er i gang i Irak, Syria, Afghanistan. De ønsker sterkt at krigene deres skal bli akseptert, og driver massiv propaganda for å få dette til. Nobelkomiteen leverer varene og gir stadig fredsprisen til krigsnasjonen USA som ikke har tenkt å slutte med krig og som trekker mange andre med seg. Tenk NATO i årene som kommer.

NATO integreres mer og mer. De sier krig gir fred.

NATO skal sørge for at verden blir en - at den globaliseres. Krig er nødvendig for å få dette til, og NATO har fått denne oppgaven av de som vil styre oss. Arbeidet er overført til den brede alliansen NATO som nå skal lede arbeidet videre.

Nobelkomiteen har vært med på spillet lenge

De viser ved sine utdelinger til krigende amerikanere at krig er det samme som fred, og etter hvert vil krig forsvinne som begrep og alt vil kalles fred. Det fredsbevarende samarbeidet i NATO utvides stadig, det er for fred, og Russland og Kina vil snart innse det, kanskje India også.

Rent nysnakk i nobelkomiteens fred- og prisarbeid

Vi ser her et eksempel på nysnakk i ren form, og norsk-amerikansk propaganda viser at de som kriger kan få pris for sitt "fredsarbeid".

Det tidlig gode propaganda-samarbeidet gjennom mange år med USA representert ved CIAs kulturavdeling har skapt godt nysnakk der krig er blitt fred.

Norsk NATO-bombing dreper sivile også, blodet flyter og dreping er ikke fredsarbeid. Her Libya, og det blir mer i årene som kommer.

Se her er noen av mange amerikanere som har fått fredsprisen

I tillegg til disse har 19 andre amerikanere/organisasjoner fått fredsprisen. Husk at i 1988 fikk soldatene i FNs fredsbevarende styrker fredsprisen helt i tråd med nysnakk krig er fred.

Soldater vet at krig ikke er fred og de gråter når de kommer tilbake og må ha hjelp til å leve i en verden der krig er forferdelig.

Vi skal alle bli ett

Bak propagandaen ligger den store planen, for noen ønsker en verden styrt av én. NATO skal vinne over alle i krig, få aksept blant oss for krigene og få innarbeidet at det er fred. Det vil ta tid, men med nysnakk er det fred når det kriges.

Nysnakk hjelper oss til å unngå tankefeil

Nysnakk sier at krig er fred, uvitenhet er styrke, slaveri er frihet. Dette er elegant propaganda, og krig blir til fred nesten umerkelig. Følg med for flere ord er under endring, og sannhet er et av dem.

Fredsprisen er propaganda og en del i arbeidet der målet er verdensdekkende styring ved en elite som ennå ikke har vist seg.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: