Nye pandemi koronavaksiner genmodifiserer kroppen din

Nye pandemi koronavaksiner genmodifiserer kroppen din

kategori: helse

All medisinsk behandling blir nå vaksinebasert

Du er med på grove eksperimenter med kroppen din når du lar deg vaksinere med genbaserte vaksiner (messenger RNA). Alle de nye vaksinene (2021) er nødgodkjent fordi pandemien er så alvorlig - sier de. Nye teknikker basert på genteknologi og syntetisk biologi tas i bruk for vaksiner: viral vektor, modifisert genetisk kode, svekket virus og injeksjon av modifiserte proteiner. Dette er nye og uprøvede teknikker som kan skade de vaksinerte alvorlig. Helvete er løs nå.

Les mer: Korona Covid-19 falsk pandemi for kontroll

Vaksinefirmaet Moderna er et livsfarlig firma - døde synes ikke å bety noe - bare penger. Moderna sier de har har funnet ut hvordan man kan levere syntetisert, dvs. programmert, genetisk kode til cellene i våre kropper. De sier dette fordi de nå vet bedre hvordan immunsystemet fungerer. Ordet vaksinolog er introdusert, og et nytt fagområde er under oppbygging med jobb å programmere gener/proteiner til å få slutt på infeksjoner.

Naturlig forekommende partikler eller celle-rester med en gitt DNA omprogrammeres av Moderna til å gjøre cellene dine om til miniatyrfabrikker som produserer genmodifiserte partikler som skal fungere som medisiner eller vaksiner.

Sitat fra Modernas hjemmeside: Hva er mRNA

"Messenger RNA, eller mRNA, spiller en fundamental rolle i menneskelig biologi, de overfører instruksjonene lagret i DNA for å lage proteinene som trengs i hver levende celle. Vår tilnærming er å bruke mRNA medisiner til å instruere pasientens egne celler til å produsere proteiner som skal kunne forebygge, behandle eller helbrede sykdom."

Et programmerbart operativsystem for vaksiner skal settes inn i kroppen din. Dette er ikke testet over tid og på mange personer, og resultatene kan bli katastrofale. Her er link til Modernas hjemmeside. Uten tester over tid kan dette bare karakteriseres som helt vilt, og er derfor ren teori. Tilsynsmyndighetene innen helse har sviktet fullstendig, og overlatt oss alle til medisinfirmaenes grådighet bygget på falsk vitenskap.

Et operativsystem for gener settes inn i kroppen din.

Et operativsystem for vaksiner blir satt inn i kroppen din

Alt dette skjer via et operativsystem som blir satt inn i kroppen din første gang du vaksinerer deg. Alle senere vaksiner - de blir nødvendige flere ganger i året - blir å betrakte som nye applikasjoner lastet ned i kroppen din. Vaksinologene skal ta seg av programmeringen. Man behøver ikke selv vite noe om dette. Alt blir ordnet for deg.

Men tenk om vaksinologen gjør en programmeringsfeil - lager kode som gjør at genene hun/han programmerer dreper deg - og tusenvis/millioner andre. I årene som kommer vil det komme en strøm av nye virus og mutasjoner av kjente virus.

Følg nøye med nå, for dette må stoppes, og vi skal ut av mørket. Før du går videre husk at virus ikke eksisterer, vaksiner virker ikke, gener kan ikke enkelt omprogrammeres, og vi blir ikke smittet av hverandre eller dyr og planter. Våre infeksjonssykdommer kommer fra de indre prosessene i kroppene våre, og sykdommene skal helbredes og vi skal ikke vaksinere hele populasjoner. En ny mørk middelalder er introdusert. Vi skal komme ut av den også.

Lyset er der - finn det

Vaksinefirmaene har utviklet en ny genetisk metode

Slik blir det: Vaksinene inneholder fra nå av ikke bare reduserte virus, men programmerte gener som er laget for alle de aktuelle virus. Kommer nye virustyper eller mutasjoner av de man kjenner, vil vaksine for disse inneholde de programmerte genene som skal til for at man skal være beskyttet. Alle de nye genene i vaksinene skal programmeres av vaksinologene slik at dine egne gener aktivt blir i stand til å beskytte deg mot alle patogene virus som kommer inn i kroppen din.

Slike virus sier de det er mengder av i naturen, hos dyr og planter, og ikke minst fordi de muterer vilt. Man regner med å utvikle programvaren for vaksine-genene slik at man kan forutse hva som kommer. Her tenker man seg å bruke kunstig intelligens artificial intelligence AI for å få dette til.

På sikt tenker man seg et programvarebibliotek som man kan hente genkode fra. Basis for alt er ditt individuelle genom, og vaksinologene sørger for at alle får den rette programkoden for det smittende virusets gener inn i kroppen ved vaksinering.

Vi utsettes for overdrevet bruk av teknologi - spis sunt, sov og trim.

Framtida er her - alle skal genmodifiseres

Alt er genbasert. Slik er det de har tenkt seg framtida. Vi blir kaldt og rolig presentert for uprøvet teknologi som er haste- eller nødgodkjent. Det har gått fort. Alle vaksiner fra Storbritannia, USA, Kina, Russland er nødgodkjente. Moderna og Pfizer sammen med sin partner BioNTechSE har på denne måten laget en genbasert teknologi som skal være en plattform for å gi nye behandlinger for kreft, hjertesykdom og alle smittesykdommer. De sier også at denne teknologien aktiverer kroppens eget minne og T-cellene som holder immunsystemet intakt.

Firmaet Johnson & Johnsons Covid-19 vaksine er litt annerledes, men den skal også mobilisere en persons immunsystem mot sykdommene. Sammen sier firmaene at "vi får et nytt arsenal av våpen for å kjempe mot smittsomme sykdommer i framtida."

Helse i framtida: Modifisering av gener er alt.

Alle mennesker skal vaksineres

Samlet regner man med at det nå er omtrent 170 - 200 lignende moderne vaksiner under utvikling. Produksjonen trappes opp, milliarder av doser skal lages nå for å løse det akutte problemet med pandemien. Senere blir det mer: de fleste skal vaksineres hvert år. Helsemyndigheter og medisinfirmaer tenker seg at genbasert vaksinering blir den nye standarden. Den blir også et krav, en tvang for alle som vil flytte på seg og reise, gjennom varianter av vaksinesertifikater.

Offisiell vitenskap sier nå at dyrelivet i verden er full av virus som kan drepe oss. De kaller dette zoonose, og bruker et kraftig utvidet zoonose-begrep. Men husk at det er ikke sant at virus kommer fra dyr til mennesker i form av smittende infeksjoner.

Nye genbaserte vaksiner for HIV, hepatitt, influensa, kolera, Ebola er under utvikling - det synes ikke å være noen grenser for hva som er mulig. Et programvarebibliotek for alt dette skal bygges opp. Arbeidet med slike genbaserte syntetiske vaksiner har pågått siden 1970, og på 1990-tallet prøvde firmaet Merck & Co. å få til en HIV vaksine, men uten å lykkes. Arbeidet skal nå gjenopptas. Galskapen synes nå fullstendig.

Ta gjerne på et dyr. Du blir ikke syk, selv om løven har influensa.

P.S: Modernas vaksine er anbefalt for eldre i Tyskland.

Pass på deg selv - alle vaksiner kan skade deg, de virker ikke mot sykdom og har ingenting med smitte å gjøre.

Les også: