Ny teknologi øker kontroll i samfunnet reduserer behovet for mennesker

Ny teknologi øker kontroll i samfunnet reduserer behovet for mennesker

kategori: teknologi

Produkter fra teknologibedrifter dominerer våre liv våre hjerter våre sinn

Propagandamaskinen til de som styrer oss kverner kontinuerlig om nytten og gleden ved ny teknologi. Dette er en ønsket prosess fra alle stater og myndigheter - de bruker alle teknologi for å utvikle sin kontroll og sine inngrep i våre liv. Det er helt i tråd med den store planen om styring av alle, og gradvis reduksjon i antall mennesker på Jorda. Jo mer teknologi vi har, dess mindre mennesker trenger man. De mener det er for mange mennesker her nå, verden er overbefolket, antallet må ned. Slik er budskapet vi hører igjen og igjen.

Skremmende total dominans er synlig for alle

For syns skyld eller på lissom rettes det nå og da juridiske angrep mot de store teknologifirmaene som Alphabet/Google, Facebook, Amazon og flere fordi de dominerer totalt, de er alle steder og de gjør hva de vil. Nå er Kina også kommet med i bildet med sine teknologifirmaer som Alibaba, Tencent og fordi de store gjør avtaler i Kina med myndigheter og viser sitt sanne ansikt ved helt åpent å ta med sensur, overvåking og tiltak mot innbyggerne. Dette er malen på det som skal komme til oss alle. India er spesiell for de vil bruke sine egne lokale firmaer, så lenge det varer.

Husk at kunstig intelligens ikke finnes, og aldri vil finnes. Det er en stor selvmotsigelse å snakke om maskiner som er mer intelligente enn de som har laget dem. Singulariteten med ufattelige teknologiske forandringer er et fantasibegrep kun laget for å skremme oss.

De store dominerer, men alle er med.

Disse store teknologibedriftene dekker praktisk talt hele verden

Vi har aldri sett slik total dominans før. Snart dekker de virkelig hele verden, og vi har snart et integrert teknologisk system som berører alle. Glem de små og ubetydelige fordeler man kan ha i sitt liv ved å bruke teknologien, for målet om total dominans er nær - full kontroll av alle mennesker med teknologi. Selskapene selv hevder at teknologien gir store fordeler for mennesker og forbedrer deres liv. Men se hva som skjer: De går inn over alt, i alle bransjer, de konsoliderer sin makt og skyver ut alle konkurrenter, de bestemmer alt - de setter premissene. Et slikt system har verden ikke sett før. Det er bevisste tanker bak, for det er slik de ønsker det.

Eksemplene er mange

Stor avansert teknologi må til for å få T-baner til å fungere.

Neste generasjons teknologi kommer stadig mer markert inn i våre liv

Det er nyttig å ha kjennskap til de store teknologitrendene som kommer til å gripe inn i livene våre. Det vil ofte være kombinasjoner og integrasjoner av teknologier, og deres infrastruktur vil ofte være helt skjult for oss. Kunstig intelligens (AI artificial intelligence), utvidet/forstørret virkelighet (AR augmented reality) blir brukt sammen med tingenes internett (IoT), kantbaserte dataløsninger (edge computing) og digitale tvillinger vil kunne gi svært integrerte løsninger i alle miljøer. Vi vil alle raskt skjønne hva som foregår, og vi har ikke en sjanse til å unngå det. Kanskje hvis man unngår alt og trekker seg ut av samfunnet.

AR gir mer og mer informasjon.

Eksempler fra teknologene sine utviklingsplaner

Autonome ting/apparater/maskiner

Her inngår roboter, droner og autonome kjøretøyer som bruker såkalt kunstig intelligens AI til å automatisere funksjoner som tidligere ble utført av mennesker. Det neste skiftet vil trolig være fra frittstående, intelligente ting til svermer av samarbeidende enheter som arbeider enten uavhengig eller med menneskelige innspill.

En drone kan bestemme at et jorde er klart for høsting og sende ut en robottekniker. Ved levering av varer kan den mest effektive løsningen være å bruke et autonomt kjøretøy til å flytte pakker til målområdet. Roboter og droner ombord på kjøretøyet kan da sikre endelig levering av pakken til den fornøyde kunden.

Droner til å levere mat er en spøk.

Utvidete analyseteknikker Augmented analytics

Økt analyse fokuserer på bruken av maskinlæring for å forbedre hvordan essensen av innholdet i et datasett utvikles og brukes. Forsterkede analysemuligheter vil raskt bli vanlige innen tilrettelegging av data, datahåndtering, moderne analyser, håndtering av forretningsprosesser og prosessutvikling. Når man automatiserer slike prosesser kan det eliminere behovet for mennesker til å gjøre jobbene.

AI-drevet utvikling AI kunstig intelligens

Nye avanserte teknikker vil komme som kan gjøre mange oppgaver. En tjeneste som vil komme er verktøy som gjør det mulig for ikke-profesjonelle mennesker å generere programmer uten koding. Dette er ikke nytt, men vil nå nye nivåer av kompleksitet.

Digitale tvillinger

En digital tvilling er den digitale versjonen av en teknisk løsning i den virkelige verden. I 2020 estimerer man at det vil være over 20 milliarder tilkoblede sensorer og endepunkter i verden, og digitale tvillinger vil eksistere for potensielt milliarder av ting. Dette kan hjelpe bedrifter til å forstå sine systemer og forretningsprosesser bedre.

Kanskje alle mennesker snart har sin digitale tvilling.

Digitale tvillinger i fabrikker gir innsyn for styring.

Databehandling i kanten Edge computing

Databehandling i kanten eller edge computing er et voksende interesse område. Det drives fram av tingenes internett IoT og behovet for å holde databehandlingen nær kanten av nettverket i stedet for i en sentral cloud eller skyserver. I løpet av de neste få årene vil spesialiserte AI-chips, sammen med større prosessorkraft, lagring og andre avanserte teknikker, bli lagt til et bredt utvalg av kantenheter. På sikt vil 5G gi raskere responstid, høyere båndbredde, og aktivere flere kantendpunkter per kvadratkilometer over hele verden.

Imponerende teknologiske opplevelser

Den virtuelle virkeligheten og den forsterkede virkeligheten vil sammen danne en fremtidig modell for fantastiske brukeropplevelser. Der kobler man sammen den digitale verdens mange enheter som datamaskiner, kroppsnær teknologi/wearables, biler som er både autonome og smarte rom, miljøsensorer og maskiner i hus og hjem. Her fjerner vi oss helt fra virkeligheten og blir rent teknologiske. Da blir teknologien virkeligheten eller datateknologien er virkeligheten, miljøet man lever i lages av datamaskinen.

Forsvinne inn i teknologien.

Blockchain

Nåværende blockchain teknologier og konsepter er umodne, dårlig forstått og ubevisste i virksomhetskritiske forretningsområder. Men potensialet for innovasjon gjør at mange firmaer vil begynne å evaluere blockchain for sin virksomhet.

Smarte rom eller steder

En smart plass eller rom er et fysisk eller digitalt miljø hvor mennesker og teknologiaktiverte systemer samhandler. Dette kan skje i smarte byer, digitale arbeidsplasser, smarte boliger og tilkoblede fabrikker. Snart blir smarte rom en integrert del av vårt daglige liv.

Digital etikk og privatliv

Personer og bedrifter må løse problemer rundt digital etikk og privatliv, og samtalen flyttes fra om vi følger lover og regler til om vi gjør det som er rett.

Kvante databehandling Quantum computing

Kvante databehandling er databehandling der man bruker kvantemekaniske fenomener som superposisjon og sammenfiltring (entanglement). Her er det foreløpig mye snakk og lite resultater. Kvantedatabehandling skal finne svar på problemer som er for komplekse for tradisjonelle datamaskiner. Bransjer som bilindustri, finans, forsikring, legemidler og militære kan ha fremgang med kvantedatabehandling, men foreløpig går det svært langsomt framover.

Kvantemaskin for databehandling med superposisjon, qubits

De teknologiske inngrep blir altomfattende

Nye elementer i den teknologiske verden utvikles stadig. Hele tiden kommer vi nærmere det teknologiske samfunn.Det går langsomt, og vi skjønner kanskje ikke hva vi er med på. De som styrer skjønner det godt, og de arbeider bevisst for mer teknologi i alle ledd - de vil ha full styring over oss, total dominans og befolkningsreduksjon. Innføring av avansert teknologi gir færre arbeidsplasser, mindre behov for mennesker. Jo lenger man kommer i den teknologiske utvikling jo nærmere er man målet om kontroll over alle mennesker.

Vi er på feil spor nå. Målet er å vende tilbake til naturen, og lære om dens fantastiske muligheter.

Les også: