Ny medieverden: Ikke tro på noe du ser, leser eller hører

Ny medieverden: Ikke tro på noe du ser, leser eller hører

kategori: frihet

Nye medieverden er her, men ikke helt ferdiglaget

Neil Armstrong var ikke på månen er det mange som sier, men mediene har fått betalt for å si at han var der. Hva tror du? Medienes produksjon er enorm, det er mange nye medier, det er et spennende, målrettet og underholdende spill som foregår.

Mediene får oss dit de vil med sin massive påvirkning, og de skriver, lager TV-programmer og produksjoner om hva som helst for hvem som helst mot betaling. Alt de skriver utføres som et oppdrag for en kunde - ingenting er nøytrale meldinger om hendelser eller oppdagelser. Kunder er stater, myndigheter av alle slag, bedrifter, organisasjoner, enkeltpersoner og de betaler alle for å få ut sine meldinger til oss - massene.

Les mer: Kynisk utvikling av folkemeningen.

I medienes verden er det i gang et paradigmeskifte uten sidestykke nå. Teknisk sett kollapser papiraviser over hele verden i rasende fart, nye nettbaserte medier overtar deres rolle og eierskap konsentreres voldsomt i et håp om at man med storskala økonomi skal kunne holde det gående inntil situasjonen er mer avklart og nye forretningsmodeller etablert. Tanker om global styring av oss alle - massene - mot gitte økonomiske og politiske modeller er også del av utviklings-scenariet.

De store er ikke kommet hit skikkelig ennå, men de vil.

Mediekonsentrasjon i Norge bare begynnelsen

I Norge har arbeidet med å slå sammen mediebedrifter pågått lenge, og mediakonsentrasjonen er stor og samlet i noen få grupper som Amedia og Schibsted, og videre konsentrasjon pågår hele tiden. Det siste er at gamle Morgenbladet overtas av NHST Media Group. Etter at løssalgsaviser som Dagbladet og VG har rast i opplagstall er det Aftenposten som er største papiravis, samtidig som nettaviser vokser og nye kommer til.

Les mer: Terror over hele verden lages av de som styrer og vil ha kontroll over oss.

De store planers tid

Samtidig lurer de store globale krefter seg inn i vår verden med styrte såkalte nyheter som har som mål å fremme verdensdekkende utviklingsplaner innen finans, økonomi og politikk. Dette kalles ofte lettvint for konspirasjon, men den ekstreme graden av global samkjøring, langsiktighet og bevissthet viser klart at et prosjekt er under utrulling. Hele verden får nå de samme meldingene - kalt nyheter - igjen og igjen via mediene.

Georg Orwell fra England så hva som kom dengang, og siden har det vokst.

Men heldigvis er det muligheter for kritisk vurdert informasjon. Nettbaserte gratis informasjonstjenester er det nå mange av, det er bare å finne de man liker best. Nettets funksjoner med søk, RSS, daglige mailer og oppdateringer etc. gjør det lett å finne fram til stoff man er interessert i og å holde seg løpende oppdatert. Mange har allerede gjort dette, og funnet ut at hovedmediene kan man se bort fra. Veien framover er tydelig staket ut.

Medias rolle som vaktbikkje er over, de blir betalte pushere

Media har tidligere hatt rollen som melder av store hendelser og som vaktbikkje over vesentlig aktivitet innen politikk, moral, kultur, økonomi og kriminelle handlinger. Dette er nå ute og denne nye tid er under full utvikling, og mediene tror de har funnet sin nye forretningsmodell. Det er betalte integrerte medieprosjekter på vegne av bedrifter, stater, kontorer, grupper og alle andre som kan betale for seg. Nye begreper fosser inn, men det har alltid vært kalt propaganda og det vil det fortsatt være. Penere ord for noe av dette er oppdragsjournalistikk eller sponset journalistikk.

Media skulle være vaktbikkja vår, men nå skytes journalister i fleng. Ekte journalister er de som ikke jobber for et firma og forsker selv.

Verdensdekkende agendaer og syndikert stoff

Sammen med de nå tydelige forsøkene på å utvikle de verdensdekkende utviklingsplanene går utviklingen av verdensdekkende medier. Planene driver fram at verdens mediehus blir færre og færre og større og større.

Det er lettere å koordinere stoffet hvis man er færre som arbeider med en sak, og det antydes allerede at 3-5 store globale mediehus av typen The Walt Disney Company, News Corp & 21st Century Fox, Time Warner, CBS Corporation og Viacom er det vi vil ha til slutt. De produserer stoff som sendes over hele verden via byråene de eier, via kanalene de har, forlagene, filmstudioene, lobbyistene og PR firmaene. De er svært dyktige, de bruker sin innflytelse og oppdragsgiverne nærmer seg sine mål.

Foran den grønne skjermen lages det mye godt stoff for å påvirke oss, men det er aldri sant, det er bare betalt.

Ny bransje skapes

Nyhetsbransjen blir gradvis den verdensdekkende påvirkningsbransjen, og det blir vanskelig å skille det som er sant fra det som ser sant ut, det du skal bry deg om og det som er støy. Erfaringen viser at påvirkningsbransjen ikke er til å stole på da de gjør hva som helst for penger. Se bare på News of the World i England som ble stengt i 2011 etter en skandale der de selv hadde diktet opp nyhetene i lengre tid.

Store greier alt sammen alt kalles nyheter - bli selvstendig og slapp av for de bare drar i deg.

Et nytt medie produkt er under utvikling: Storskala massepåvirkning

Under PR-hatten vil man nå få et stort integrert konsept der informasjon, reklame, medier som aviser, radio, TV, film, bøker, PR og annen propaganda er blitt medienes operasjonsfelt og integrert og samlet under en hatt. Alle presentasjoner er laget for et betalt formål eller sak som mediene forretningsmessig jobber for. De skal for eksempel utvikle en holdning hos folk eller massene som vi i økende grad vil bli kalt, eller de skal få oss til å tro på en hendelse som 9/11.

Skjulte oppdragsgivere

Hvem lager oppslagene rundt de store hendelser i verden, og man kan spørre hvem som setter i verk disse hendelsene? Oppdragsgivere vil i økende grad holdes skjulte. Her i Norge kan vi bare se på tidligere ministres uvilje mot å fortelle hvem de har jobbet for i sin tid i PR-bransjen. Tydeligere og tydeligere kommer det fram påstander om at terroranslagene er produsert og regissert som en villet handling inklusive mediehåndtering. Det er ikke en drøy påstand, for det er mange klare eksempler på at dette har skjedd.

Les mer: Media terroriserer befolkningen.

Nye begreper introduseres for å skjule det man holder på med

Det svirrer av nye begreper

Det gjelder å nå mange, alle i målgruppen.

Mye nytt, og det meste skal skje i det skjulte

Listen er lang, og resultatet av det som skjer er at all troverdighet forsvinner og alt blir uvisst. Den gode strategi er enkelt nok å utvikle sin egen kompetanse, være kritisk til alt og finne egne kilder. Ta i mot medienes nye produksjoner som underholdning og nyt dem. Å overse dem fullstendig er kanskje det beste.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Les også: