Ny giv for Bitcoin stort potensiale stor risiko

Ny giv for Bitcoin stort potensiale stor risiko

kategori: økonomi

Finansinstitusjoner vil kjøpe Bitcoin for å lage Bitcoin-fond

Det er nå offisielt at Bitcoin er en vare i USAs finansverden, og at omsetning reguleres på varebørsene (commodity exchanges). Dette betyr at vi snart vil se mange "offisielle" Bitcoin-støttede fond på varebørsene.

Fond av typen Bitcoin-ETFs (Exchange Traded Funds) krever kjøp av Bitcoins. Men saken er at det er langt færre Bitcoin i markedet enn det faktiske antall Bitcoins. Dette kan presse prisen kraftig opp etter hvert som de store finansfirmaene begynner å handle Bitcoin for å sette dem i fond. Husk også at Bitcoin kan brukes som en valuta over hele verden. Derfor vil varen som heter Bitcoin trolig bli betydelig mer verdifull de neste 5 -10 år.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) er klar.

Da Bitcoin i USA er en vare er det Commodity Futures Trading Commission (CFTC) som påtar seg regulering av omsetningen. Derfor er det sannsynligvis bare et spørsmål om tid før Bitcoin-støttede fonds introduseres i større omfang, noe som vil føre til at Bitcoin blir et vanlig investeringsredskap på verdensbasis.

Bitcoins pris bør gå mye høyere også fordi antallet Bitcoin er ekstraordinært begrenset, og det vil aldri komme flere. Derfor har prisen nesten ubegrenset kapasitet til verdiøkning i årene fremover. Det er god grunn til å følge med på det som kan skje.

Lavt antall gir stor vekstmulighet

Men alt i alt er det maksimalt bare 21 millioner Bitcoin. I motsetning til andre råvarer kan Bitcoin også brukes som valuta over hele verden. Derfor, når verdensomspennende popularitet og etterspørsel akselererer, kan Bitcoinprisen sannsynligvis gå mye høyere de neste årene.

Bitcoin som vare er ekstremt knapp. Det finnes nå (2018) ca. 17 307 500 Bitcoins totalt. Dette betyr at rundt 80% av alle Bitcoins som noen gang vil eksistere allerede er minet. Stadig færre av de 3,692,500 ikke-minete Bitcoins kommer på nettet fram til anslått år 2140, da den siste Bitcoin forventes å bli minet. Vi kan derfor forvente at totalt 19 millioner Bitcoins finnes på verdensmarkedet de neste 5 - 10 årene.

Bibelens historie om å danse rundt gullkalven er med oss ennå.

Mange Bitcoin er forsvunnet

Men millioner av Bitcoins er tapt for alltid, og det er anslått at rundt 3,8 millioner Bitcoins er tapt for godt. Da er det bare omtrent 15 millioner Bitcoins igjen til hele verdens befolkning. Dette innebærer at bare ca 0,2% av verdens befolkning vil kunne eie 1 Bitcoin. Selv om vi bryter Bitcoins ned til tiendedeler, kan bare ca 2% av verdens befolkning noen gang eie 10% av en Bitcoin.

HODL er å holde på sine Bitcoin

Dessuten er det mange som sitter på sine Bitcoins, de holder dem fast. Dette kalles av en eller annen grunn HODL. Mange av de eksisterende Bitcoins holdes av såkalte "HODLers" som kan velge å holde (eller HODL) Bitcoins over lengre tid.

Bitcoin-markedet er dessuten kontrollert av noen få, og omlag 40% av alle Bitcoins var antatt å tilhøre bare 1000 personer i 2017. Dette er viktig fordi når Bitcoin blir mer populært som en knapp vare i fremtiden, vil både private og institusjonelle investorer raskt innse at det finnes langt færre Bitcoins enn de fleste hadde forventet. Konsekvensen er at prisen for Bitcoin vil kunne stige kraftig.

Bitcoin er foreløpig for de få - ekstremt få.

Men de 15 millioner Bitcoins som finnes vil ikke være tilgjengelige for handel. Mange mennesker HODL, og vil fortsette å HODL i mange år. Kanskje er bare 10-20%, eller 1.5 - 3 millioner, tilgjengelig for handel. Poenget er at det er svært få Bitcoins tilgjengelig for handel i forhold til en raskt økende etterspørsel.

Bitcoins handelsvolum er fortsatt utrolig lavt. Det omsettes bare titusener Bitcoins per dag, kanskje 500.000 per uke, og omlag 2 millioner på 30 dager. Det er ikke mye volum. Derfor kan det bli slik at når institusjonelle penger og et økende antall private investorer kommer inn i markedet, vil prisene trolig gå til himmels.

Aldersfordeling: Meget få mennesker eier Bitcoin, men flere unge mennesker

Bare omtrent 5% av amerikanerne og europeere eier Bitcoin, men mange unge har Bitcoins, og kan bli varige brukere. Samtidig er altså 95% ikke med, og kan man få disse interessert kan prisen stige raskt.

De fleste vil unngå å handle Bitcoin direkte hos Bitcoin-forhandlere for det anses å være risikabelt. Men mange investorer vil handle Bitcoin via ETF eller futures kontrakter på regulerte børser. Derfor vil meglerforetak legge til rette for godkjenning av ETFer på børsene, og mange fremlegg om Bitcoin-støttede ETFer finnes allerede. Man får da en likvid, forsikret og hensiktsmessig regulert fysisk støttet Bitcoin ETF.

Microsoft aksepterer/aksepterer ikke Bitcoin?

Svært få mennesker bruker Bitcoin i dag, men flere kan bruke det i framtida

Det er fortsatt få mennesker som bruker Bitcoin. En studie fant at bare rundt 3 millioner mennesker over hele verden bruker Bitcoin regelmessig. Dette er bare rundt 0,04% av verdens samlede befolkning, og det er svært lite.

Men flere innovative selskaper aksepterer Bitcoin som en legitim betalingsmåte. Noen av de mest fremtredende navnene som aksepterer Bitcoin er Microsoft, Overstock.com, Expedia, DISH Network, Shopify. Det er unikt at Bitcoin kan brukes som valuta over hele verden, og nasjoner som Storbritannia og mange andre klassifiserer Bitcoin som en form for valuta..

Risiko eksisterer

Bitcoin eksisterer hovedsakelig som kode i digital form, og kan kun brukes sammen med internett. Sammen med enormt potensial oppstår også betydelige farer. Den største langsiktige trusselen mot Bitcoin er restriktiv regulering eller et Bitcoin-forbud. Denne trusselen eksisterer, spesielt hvis Bitcoin begynner å utfordre den nåværende fiatens status.

En annen risikofaktor er problemer med hastighet og skala. Lightning LN skal løse problemer knyttet til hastighet, kostnad og skala, men det er ingen garanti for at LN vil bli allment akseptert. Derfor er det risiko for at nyere og mer effektive digitale valutaer som LiteCoin, Bitcoin Cash og andre vil hindre masse aksept av Bitcoin.

Sikkerhetsbrudd i Bitcoin-verdenen er en konstant bekymring. Hvis dette fortsetter kan investorer og brukere miste tilliten til systemet. Svindelaktivitet er en vedvarende risiko.

Bitcoin Lightning kan bli nyttig.

En annen bekymring er det tilsynelatende endeløse tilbudet av nye kryptovalutaer. Det er nå over 2000 forskjellige kryptovalutaer, og markedet kan bli overmettet, og føre til et krasj.

Risikoen for tap av interesse blant de mange er også tilstede.

Konklusjonen er at Bitcoin ikke er for alle

Bitcoin er risikabelt, men med enormt potensiale. Bitcoin er fortsatt et relativt nytt fenomen, og ingen vet nøyaktig hvordan det vil bli på lang sikt. Saken er at 10 år fra nå kan en Bitcoin være verdt USD 5 millioner, eller den kan være verdiløs. Med det store antall usikkerhetsfaktorer, er det ikke noe resultat som virkelig bør sjokkere folk. Men følg med, for spenningen stiger.

Det finnes nå (2018) noen som forstår Bitcoin og tror at det vil være en varig og viktig del av det fremtidige digitale finansielle systemet. Det finnes andre som ikke ser betydningen av Bitcoin ennå, men som sannsynligvis får øynene opp for betydningen ganske snart.

Les også: