Null sex gjør deg klar for samme kjønn reproduksjon

Null sex gjør deg klar for samme kjønn reproduksjon

kategori: frihet

Kunstig sæd og egg blir en realitet kjønn og sex trengs ikke

Snart vil det å lage barn selv, helt selvbestemt og med sin utvalgte partner, nesten gratis og når man selv vil, være like utenkelig som å handle noe uten å bruke nettet. Venn deg like godt til denne tanken, praksis følger snart.

Forholdet til kjønn er under endring, det skal bort og flere land utsteder nå fødselserklæringer som ikke angir kjønn. De sier kjønn er avlegs. Moter har ingen kjønn, sjelen har ingen kjønn og det kjønnsløse samfunn vokser langsomt fram. Dette er planer som rulles ut. Det som skjer er ikke bare OK.

Det handler om at vi skal ha færre barn, de skal ha bestemte styrte gener og egenskaper, og befolkningskontroll med færre mennesker på Jorda inngår i planene. Alt dette gir grunn til ettertanke, så les videre.

Kontrollert kunstig formering utvikles langsomt

Kunstig eller ny type naturlig formering: Det er store forandringer under planlegging for menneskehetens reproduksjon, eller det å få barn. Vi har alle de tradisjonelle ideene i hodet med mange kjernefamilier og noen få samme-kjønn familier. Alle nyfødte får nå en kjønnsbetegnelse, de er jente eller gutt.

Foreløpig introduseres de nye ideer langsomt, for forskning som settes i gang tar tid. Men i løpet av noen tiår vil det skje store endringer, og det ligger en styrt og villet prosess bak utviklingen: Kjønn som grunnlag for reproduksjon vil ikke være nødvendig. Mann og kvinne skal bli like, alle varianter av menneskeheten likestilles, og det engelske begrepet LGBTQ lesbian gay bifil trans queer kommer til oss alle.

Familien blir ikke lenger kjernefamilie, den blir en kollaborativ enhet, et samarbeid med mange. Samfunnet vil kunne endres i stor grad som følge av dette. De som styrer vil gripe inn og lede utviklingen dit de ønsker det.

Framtidas ideal utseende presenteres.

Kjente begreper og nye begreper

Nå er mor mamma for barnet, co-forelderen er momma, mannen som donerte sæd som ga henne livet er Donkel kort for donor onkel. Parets sæddonor er mommas yngre bror. Han bidrar med en genetisk forbindelse til familiens slekt. Etter måneder med undersøkelser og tenkning om de verdiene som var viktigst for deres familie, bestemte de at en genetisk forbindelse til deres barn var høyt prioritert.

Den lesbisk/homofile ekteskaps bevegelsen er i full gang. Mange bestemmer seg for å gifte seg og starter familier, og ny juridisk beskyttelse av ekteskapet tilbys alle, på engelsk LGBTQ familier. Dette er nå i gang i nesten alle land. Katolikker og muslimer sliter, men de er i gang.

Bred aksept for alle muligheter

Det sosiale stigma rundt homofile foreldre reduseres - i mange land er det nå mange familier som har lesbiske, homofile, bifile, transseksuelle foreldre eller bare annerledes foreldre. LGBTQ familier som ønsker en biologisk forbindelse til sine barn har mye å tenke på. Homofile par som vil ha en baby må jobbe gjennom et puslespill av personlige verdier, jurister, teknologier og formidlere av fruktbarhet som leger, egg- og sædgivere, eller surrogatmødre.

I motenes verden finnes ikke kjønn.

Alt kan endre seg om ikke lenge. En videre utvikling av teknologi kjent som IVG, forkortelse for in-vitro gametogenese, kan gjøre det mulig for lesbiske og homofile par å bli gravid ut fra sitt eget genetiske materiale. Dette gjøres ved å få celler fra egne kropper forvandlet til sædceller eller eggceller. Dersom man kan lage en kunstig livmor ville man heller ikke trenge en surrogatmor.

Vanskelig teknisk utvikling

Utvikling av IVG teknikkene har pågått de siste omtrent 20 - 30 årene. I 2006 ble det funnet en måte å gjøre hvilken som helst celle i kroppen til celler som kalles induserte pluripotente stamceller (iPS celler). De kan omprogrammeres til å bli en hvilken som helst celle i kroppen. Det er mange trinn som fortsatt trenger å bli funksjonelle før denne prosessen med å skape kjønnsceller kan virke hos mennesker.

Den første oppgaven ville naturlig være å få til fertilitet hos de som mangler det. Menn ville ha laget ny sæd, og kvinner ville ha laget nye egg av andre celler i kroppen. Men en større endring er også mulig: at celler fra en mann kan bli omgjort til eggceller og celler fra en kvinne kan bli omgjort til sædceller. Det ville være et enda større sprang i reproduktiv medisin enn in vitro fertilisering. Det ville endre vårt konsept for familien på dramatisk vis. Dagens lesbiske/homofile par må involvere andre folks genetiske materiale for å lage en baby. Kunstige kjønnsceller kunne la dem formere seg med sitt eget materiale.

Hva er jeg - er jeg alt eller ingenting.

Kjønnsceller er business

Det er nå en gruppe forskere som har det travelt med å gjenskape det de har gjort med mus og omprogrammere humane iPS celler til sæd og eggceller. De har gjort menneskelige hudceller til sædceller, men ingen har ennå laget et kunstig menneskelig egg. Det er komplisert, de må jobbe seg gjennom mange trinn. Noen av trinnene er å danne en kunstig eggstokk som produserer en celle som gjennomgår en kjønnsspesifikk differensiering, meiose og blir kjønnscelle. Forskerne prøver å gjenskape en prosess som tar nesten et år i naturlig menneskelig utvikling.

Målet er å lage kunstig menneskelige kjønnsceller, kanskje klarer de det om 10 år, og kommersialisering av teknologien kommer snart etterpå.

Her er det mange komplikasjoner

Samme kjønn reproduksjon vil møte et biologisk hinder: en celle avledet fra en kvinne har to X-kromosomer, i en sædcelle finnes et X og et Y-kromosom. Skal man endre dette må man gjøre en XY-hann celle til en kvinnelig XX eggcelle. Å gjennomføre dette har vært diskutert lenge, kanskje det er umulig. Men gen-redigering og ulike ingeniør teknologier kan øke sannsynligheten for en løsning. Forskere mener at kvinner i teorien kan ha avkom sammen ved å injisere genetisk materiale fra en partner i et egg fra den andre. Med denne metoden vil alle barna være jenter siden det ikke er noen Y-kromosomer involvert.

Enda en mulighet er at en kvinne selv kan være i stand til å reprodusere ved seg selv i en menneskelig utgave av partenogenese, som betyr jomfrufødsel. Det kan være den feministiske versjonen av gudinnen Athene som kommer ut fra Zevs hode.

Kromosomer med X og Y.

Den kjønnsrare kjernefamilien er en overgang

Spørsmålet er om samfunnet vil ønske denne teknologien - og hvor ofte LGBTQ familier vil velge å bruke den. Nåværende avansert befruktning åpner allerede for befruktning til nye grupper, og dette utvider familie begrepet utover den tradisjonelle kjernefamilien. Mange som er enslige forsørgere fordi de vil ha det slik, kan velge å inkludere sine egne kjønnsceller. Mange LGBTQ familier er samarbeid av venner og slektninger som blir egg- og sæd givere og bidrar til å oppdra barna.

Sosialt og juridisk er det mange potensielle konsekvenser av kunstige kjønnsceller. Det kan bety at lesbiske par ikke ville trenge en sæddonor, og homofile mannlige par ikke ville trenge en eggdonor. Teknologien kan også skape noe ganske vanlig - en biologisk kjernefamilie. Kollaborativ reproduksjon via IVG har banet vei for radikale nye definisjoner av familien og har bidratt til likestilling av flere typer ekteskap.

Positivt først men vurder virkningene nøye

De nye teknikkene kan utfordre og utvide oppfatningen av hva en familie er. De nye reproduktive teknologiene er oppfunnet for å utvide våre valg mer enn å begrense dem. Eggfrysing og IVF kan tillate kvinner å ta en pause fra barnefødsler og utvide sine biologiske klokker. Dette vil øke friheten til å forme våre familier til å møte våre personlige verdier og ønsker, og føre menneskets evolusjon i en helt ny retning.

Jomfrufødsel er et gammelt teoretisk begrep.

Tenk langsiktig - befolkningskontroll er målet

Men bak det hele må vi ta inn over oss at kanskje det finnes mennesker som ønsker fjerning av kjønn og kontroll på hvordan vi formerer oss. De vil ha kontroll over hvilke egenskaper nye mennesker har, hva de er egnet til, hvor mange de er og de vil ha hånd om prosessene.

Hvis noen vil styre verden er befolkningskontroll en av teknikkene som kan brukes. Løs først opp familiebegrepet, la alt bli mulig, og fest så grepet på alle, men langsomt. Da blir egne valg umulige, og vi blir styrt inn i et system som andre styrer. Den klassiske, for mange nesten glemte, eugenikks disiplinære styringsformer har aldri vært praktisert, men de kan bli det med en ny verdensorden. Total kontroll på antall og type mennesker er målet.

De sier det er nok med 500 millioner mennesker på Jorda. Dette blir ikke virkelighet nå, men etter at vi som er her nå er døde. Hvorfor bry seg?

Kilden - Kjønnsperspektiver i forskning: Tidsskrift for kjønnsforskning. Et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet.

Les også: