Norsk landbruk trenger andelslandbruk slipper til de som vil noe nytt og bedre

Norsk landbruk trenger andelslandbruk slipper til de som vil noe nytt og bedre

kategori: helse

Bli med, bli med og få deg en landbruksandel

Jordnær levemåte er den nye levemåten. Økologi er slik naturen driver jordbruk, og andel i jordbruksarbeide er den opprinnelige måten å dyrke jorda på. Alle må ha mat flere ganger for dagen, og det beste er å være nær jorda og maten man spiser. Andelslandbruk kan være noe for deg, og man få andel som gir både kjøtt, egg, melk, ost, grønnsaker og frukt. Økologisk Innmat som lever og hjerte er glemt, men blir lettere å få fatt i i et bevisst andelsbruk, og er utrolig næringsrikt.

Populariteten rundt andelslandbruk bare fortsetter å vokse. Norge er det landet i Skandinavia med desidert flest andelslandbruk, hele 81 i primo 2018.

Snart vil alle forbrukere ha økologisk, næringsrik, smaksgod, norskprodusert og kortreist mat. Det er mangel på slik mat i butikkene, blant annet fordi matbransjen som styres av noen få med Norgesgruppen inklusive BAMA i spissen ikke er særlig interesserte.

Alt mulig kan man produsere økologisk, beitemuligheter kartlegges.

Denne monopol/oligopol modellen holder ikke mål i tidene som kommer. Alternative og kompletterende produksjon og distribusjonskanaler trengs, og det er behov for alternative økologiske produksjonsformer. Bøndene er også totalstyrt av myndighetene gjennom tilskuddsordningene som direkte saboterer økologisk produksjon. Det hele sementeres av store organisasjoner med sine firmaer og landets byråkrater som tror at målet med livet er gjennomføring av de eksisterende regelverkene de har som jobb å administrere.

Andelslandbruk vokser nå fram

Men folk tar fatt selv nå, og det er flere nye modeller som brukes. Forbrukere og bønder samarbeider og skaper løsninger som tar høyde for de nye kravene om økologi inklusive sesongvariasjoner og mangfold. Andelslandbruk er en form for direkte omsetning og dialog mellom gårder og forbrukere. Det viktige i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, deler risikoen for årsvariasjoner i avlingene, kan påvirke hva som dyrkes og avles, at økonomien er gjennomsiktig og at andelshaverne kan delta i arbeidet på avtalt måte.

Japansk andelslandbruk under betegnelsen TEIKEI startet tidlig.

Andelslandbruk sprer seg og oppfyller folks krav og ønsker, øker kunnskapen blant folk, utnytter deres kapasitet, støtter småskala produksjonssystemer, bedrer finansieringen og tar alt bort fra stivbeinte myndigheter som ikke følger med i timen. Lønnsomheten kan bli bra og selvforsyningsgraden her i landet kan øke.

TEIKEI er et system for kollektiv dyrking av jord i Japan. Konsumentene kan kjøpe landbruksvarer direkte fra bøndene. Teikei betyr småskala, lokal, økologisk, frivillig, uten-profitt partnerskap mellom produsenter og forbrukere. Millioner japanere er med på TEIKEI, og det er betraktet som opprinnelsen til andelslandbruk rundt i verden.

Røttene

Andelslandbruk oppsto i Japan på 1960-tallet under navnet TEIKEI som betyr partnerskap eller mat med bondens ansikt. Forbrukere inngikk direkte samarbeid med bøndene, og de ville ha bort industrialisert landbruk med skader på miljø, redusert dyrevelferd og slit for bøndene. I Tyskland oppsto andelslandbruk på 1980-tallet,og her sto solidaritet i fokus med navnet Solidarisches Landwirtschaft, eller solidarisk landbruk.

Andelslandbruk med honningproduksjon er populært.

Andelslandbruk praktiseres i dag spesielt i USA, Storbritannia og andre deler av Europa. I Storbritannia betegnes bevegelsen Community Supported Agriculture CSA.

Mange studentmiljøer har egen dyrking av mat. UiO har også hager for dyrking av mat. Dyrk matpakka di sjæl.

Modellen er nå kommet hit, og Øverland andelslandbruk i Bærum var i 2006 det første som startet opp. De har grønnsaker, urter og bær, og drives på gården Norges Vel forvalter og har omtrent 450 mennesker som andelshavere.

Distribusjonsleddet er også under endring slik at du kan kjøpe direkte, og et eksempel er Oslo Kooperativ som du kan lese om her

Les om deling av land for å få i gang egen dyrking.

Mer enn 80 nå

I 2012 fantes det fortsatt bare 4 andelslandbruk i Norge, og nå er det over 80 andelslandbruk i Norge. Disse finnes utenfor Bodø i nord, flere rundt Ålesund, Midt-Norge og mange på Østlandet. De er mest forbrukerstyrte initiativ, men stadig flere bønder som tør å tenke innovativt vil være med. Det er mange modeller for hvordan dette gjøres. Om det skal være forbrukerstyrt eller produsentstyrt, og hva det koster og hva du kan produsere kan du lese mer om i linken under.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

VELKOMMEN TIL NETTSIDEN FOR ANDELSLANDBRUK I NORGE!

Sørlandets største andelslandbruk.

Mandalen andelslandbruk

OIKOS om økologisk matproduksjon.

Les også: