Norge ikke til finalen i naturmedisin

Norge ikke til finalen i naturmedisin

kategori: helse

Natur-, alternativ-, komplementær-medisinsk behandling tar markedsandeler

Naturmedisin handler om å bruke naturlige metoder for god helse: bevegelse av kroppen, sunn mat, hvile og utnyttelse av naturlige prosesser i kroppen. Helse gjelder både kroppens fysikk og vårt sinn. Det aller beste for et hvert menneske er et naturlig bærekraftig liv basert på prinsipper om forebygging og forsiktighet. Kjente farer som for eksempel grov fedme, insulinresistens, røking, drikke alkohol skal man unngå.

Nye typer behandling kan være informasjonbasert vitenskap som overfører frekvenser, farger, lyd og vibrasjon for å sette i gang en helbredende prosess. Helhetlig behandling med mange mulige virkemidler er idealet man skal prøve å oppnå.

Les mer: Behandling via inkubasjon, psykedelika og egen psyke. Behandling av lidelser kan bli helhetlig og effektiv.

God metode for å bli frisk

Blir vi syke må vi vite om vi skal behandles eller la tingene gå sin naturlige gang. Her har vi problemer på grunn av skolemedisinens totalt dominerende rolle. Det norske byråkratiet kjemper mot fornuftige løsninger i helsevesenet, forebyggende aktivitet mangler vi fullstendig og behandling av alle symptomer er låst til medisinering og skolemedisin.

Naturmedisinen rolle er satt til side, dets kvaliteter er satt til side av dette innskrenkete og gammeldagse synet. Helsevesenets holdning er at gjør vi intet, sier intet så skjer det intet: slik holder de nye tanker og naturmedisin unna. De viser til et lovverk, men lovverk er alltid gammeldagse og modne for endringer.

Heilpraktiker: I Tyskland har de et bra helsesystem

Les mer: Lover ødelegger samfunnet og naturretten gir frihet.

Men det går framover, og Norge har fått sin første professor innen alternativ behandling: Frauke Musial ved NAFKAM.. Hun er spesialist på nevropsykologi, biologisk psykologi og klinisk psykologi.

Les mer: Skam at vi ikke får integrert behandling i helsevesenet. Bruk den beste behandling uansett.

Folk er våkne deltar i stille framtidsrettet bevegelse

Over hele landet er alternativ behandling i framgang og et reelt tilbud for mange. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er en meget seriøs organisasjon, og de anslår at ca. 50% av Norges befolkning bruker naturmedisin. Men det foregår en stille kamp om naturmedisinens plass. Dette henger sammen med mange skolemedisineres karakterisering av naturmedisin som kvakksalveri.

Les mer om leger uten kunnskap om hvordan vi skal unngå sykdom.

Hypnose er ikke godkjent methode, men virker faktisk i mange tilfelle.

De fleste mennesker i verden bruker naturmedisin

Det er et faktum at i Asia står naturmedisin sterkt og er den viktigste del av sykdomsbehandlingen. Her hos oss er tunge sykdomsområder som kreft holdt utenfor naturmedisinen og man må stå på under eget ansvar, men i mange land er naturmedisin en mulighet også innen kreftbehandling. Skolemedisin har betydelige svakheter, og i USA er 3. største dødsårsak i helsevesenet effekter av medisinering, og lignende tall har alle land der skolemedisin dominerer.

NIFAB = NAFKAM sier: "Vær merksam på at det kan oppstå helseskade dersom utøvaren ikkje rår klienten til å oppsøkje naudsynt medisinsk behandling. Dette gjeld alle typar alternativ behandling." Dette sier de - en norsk monopolisert offisiell helseaktør - til tross for at skolemedisinen kan gi mange uønskede helseeffekter og fører til mange dødsfall hvert år. Et mer balansert offisielt syn hadde vært riktig.

Hva vet vi og hva antar vi: Gule gurkemeie krydder godt for all helse

Heilpraktiker i Tyskland

Heilpraktiker er tittelen på en naturterapeut i Tyskland som er godkjent av det offentlige helsevesen til ervervsmessig praktisering av naturmedisin. Den som i Tyskland skal ta syke i kur må enten være lege eller Heilpraktiker. Tillatelsen er blant annet avhengig av at man har bestått en eksamen ovenfor myndighetene, og det eksamineres både i lovverk, naturvitenskapelige fag m.m.

Utøvelsen av yrket reguleres av Heilpraktikerloven, og Heilpraktiker er en naturopatisk eksamen som er godkjent som en alternativ og komplementær helseprofesjon i Tyskland. En Heilpraktiker er utdannet i grunnleggende medisinsk vitenskap, slik som anatomi, fysiologi og patologi og siden spesialiserer hun eller han seg innen et eller flere områder. En Heilpraktiker tillates å praktisere som ikke-medisinsk behandler og bruke den terapi han er utdannet i.

Heilpraktikeren behandler sykdommer og lidelser etter naturmedisinske metoder som homøopati, fytoterapi, kinesisk medisin, soneterapi, kiropraktikk, symbioseterapi, akupunktur, ayurvedisk medisin eller refleksologi.

Biopati er allerede populært i Danmark, her kinesiologi, frekvensmedisin. Godkjent fagutdannelse finnes her i landet.

Biopatien har utspring i Danmark

"Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Innenfor det biopatiske system føres verdifull kunnskap fra den tradisjonelle naturmedisinen videre og settes i system med nyere teorier innen vestlig medisin."

I Norge har vi biopat utdannelse på Tunsberg Medisinske skole (skolested Asker). Sitat fra alternativ.no: "Biopati kommer av det greske ordet Bios = liv og Patos = følelse, lidelse, sykdom. Biopati er en naturmedisinsk, helhetlig analyse- og terapiform som kombinerer amerikansk biologisk medisin, tysk immun- og symbioseterapi og skandinavisk naturmedisin, som jo har sterke innslag fra østen.

Det biopatiske system ble grunnlagt i 1980 av den danske behandler og forfatter Kurt Nielsen. Den første biopatskolen ble etablert i København i 1981. Samme år ble biopat-tittelen innregistrert og varemerkebeskyttet. Biopatien har siden spredt seg til de øvrige skandinaviske land, Spania og England.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon har en bred omtale av biopati

Fagskoleutdanningen i biopati er godkjent av NOKUT.

Medisinsk kunnskap i fastlåste former

Det kommer nå fram stadig nye teknikker, og alt tyder på at medisinsk kunnskap slett ikke er ferdig utviklet. Norge har også et senter for alternativ og komplementær medisin NAFKAM ved Universitetet i Tromsø, men de må være superdristige for å nå fram med noe nytt: Vi venter i spenning.

Det går framover - prøv en naturterapeut, en hypnotisør, en homeopat, en heilpraktiker du også - helhetlig behandling er god behandling.

Linker

Paracelsus Heilpraktiker skole

Biopati er en offentlig godkjent fagskoleutdanning med 120 fagskolepoeng. Biopat studiet i Tunsberg

[GENERELT OM Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon medlemmers behandlingstilbud] (http://www.nnh.no/generelt-nnh-terapeuters-behandlingstilbud/)

alternativ.no: Foregår utviklingen av behandlingsområdet naturmedisin i kulissene?

Dansk biopat og naturopat forening

Norsk nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin

Hjemmeside alternativ.no

NIFAB: Nifab.no er NAFKAMs (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) sin nettportal for formidling av forskning og fakta om alternativ behandling.

Les også: