Norge en hard långiver

Norge en hard långiver

kategori: økonomi

Krisepakkene beskytter långiverne de er med på planen

Ikke stol på noen. De som låner penger til stater og myndigheter, bedrifter og private tenker tilsynelatende bare på seg selv, og skal alltid ha alle pengene sine, for de sier de har garantier og avtaler som må overholdes.

Men følg med nå: Det viktigste for dem er hensynet til planen som er lagt: planen om å dominere oss de mange, undertrykke dem, kontrollere dem og finne veien til framtidas samfunn. Der skal perfekt økonomisk styring bli normen, alle skal være i jobb i samfunnets tjeneste og tjene mesteren som i første omgang er staten og dens myndigheter. Senere blir det et fullt ut et teknologisk digitalt samfunn med redusert befolkning, og med ny religion som vil avsløre kampen mellom kreftene i verden.

De venner oss gradvis til det nye regimet

Hele byrden veltes over på innbyggerne i de enkelte land, og er i ferd med å lage katastrofe, og det er hensikten. Meldingen er klar: Du er ikke verdt noe.

Norge er en stor långiver, og de er knallharde for de skal ha pengene sine. Stat og myndigheter jobber bevisst etter den store planen. Kutt i alle tjenester, arbeidsløshet og sosial uro er resultatet i andre land når de tar pengene sine og stikker. Vi kan risikere total svikt i flere land og at krisen blir total. Det er også hensikten, det er bra for utvikling av den store planen. De låner penger uten risikovurdering for de skal alltid ha pengene sine: Land etter land får problemer, Hellas, Spania, kanskje selve Norge en dag, men det er et iscenesatt show.

Ingen vits å protestere for planen om kontroll går foran alt.

IMF vil ekspropriere pengene våre som er plassert i utenlandske banker

Makta rår allerede. Pengefondet IMF er långivernes utførende organisasjon, og samler nå trådene. De er kompromissløse og vil i framtida uten hensyn ekspropriere fonds som finnes i internasjonale banker, eller forlenge gjeldsforpliktelsene i det uendelige så ingen noen gang kan bli fri fra dem. Interne notater i IMF beskriver i detalj hvordan de skal få tak i pengene ved å bare ta dem. Husk at de tok privatfolks penger i Kypros. Dette er bare begynnelsen, det blir enda mer, for vi skal undertrykkes. Vår stat og myndigheter er med på spillet.

Les om at sentral styring av pengesystemet er unødvendig

Attac: På den andre siden av finanskrisen.

Verdens farligste kvinne Lagarde er leder for verdens farligste organisasjon. Det internasjonale Pengefond IMF vil ha kutt i alt så hun får pengene sine.

Ny tenking om jobber kommer: ta den jobben du får beskjed om

Staten overtar nå ansvaret for all jobbskaping. Gamle ideer er borte: om at ansvaret ligger best hos den enkelte i sitt eget lokalmiljø, at man skal skape jobber som fyller lokale behov, tenke smått for små og lokale bedrifter er vakre og nyttige for lokale behov. Les om: Nye smarte lokale bedrifter for lokale kunder.. Dette er gamle tanker, for framtidas samfunn vil være kontrollert fra toppen og ned. Da kan ikke folk velge selv hva de vil jobbe med. Planen om total kontroll forbyr det. Gjør deg klar - nå strammer de til.

Les her om at pengesystemets brutale død og nyoppfinnelse kommer

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: