Nordmenns frihet reduseres gradvis

Nordmenns frihet reduseres gradvis

kategori: frihet

Politistat utvikles demokratiet et skinndemokrati

Ønsket er at norsk slaveri snart er over og at frihetsparadigmet kommer. Men det er slik at nettet snører seg sammen rundt oss mens det foregår en propagandastyrt opptrapping. Politiet skal kontinuerlig styrkes, våpen er ønsket overalt, overvåking øker og politiet er "midlertidig" bevæpnet. Gatene i vår hovedstad er blokkerte under folkets feiring av 17. mai, uten begrunnelse eller forvarsel. Det er all grunn til å tro at våre politikere er paranoide eller under påvirkning av krefter vi ikke kan identifisere.

nytt_norge_frihet_reduseres_gradvis Militære og politi sammen mot sine egne. Grunnloven: "Regjeringen har ikke rett til å bruke militær makt mot innbyggerne" og politiet er der for å beskytte folket.

Politiets Sikkerhetstjeneste PST er superskvetne og vil overvåke oss alle - la oss likegodt få det gjort - justisministeren er under press og må gjøre "noe", frihetsberøvende tiltak som datalagringsdirektivet vurderes, pansrede biler trener i hovedstaden, helikopter svever i luften over Oslo for å synliggjøre ny beredskap, og personer knyttet til religiøse miljøer registreres.

Les mer: Du er naturlig fri, men grunnloven fra 1814 fører illusjon og maktkamp videre.

Hvor lenge klarer vi å le - hvis vi får lov.

Privat rett til etterforskning er innført via åndsverkloven, og frihetsrøveri er besluttet av domstolen. Vi har lov om kosttilskudd som er verdens strengeste Se artikkel MyRevolution. Staten ved et av sine tusenvis av organer skal bestemmer hvor store C-vitaminpiller man skal kunne kjøpe, og helt forby at man tar det inn over en landegrense.

nytt_norge_politistat Lobbyistens våte drøm: Lydige statseide Telenor er dømt til stenging - Pirate Bay er en torrent site og har ingen filer.

PST bygges ut i et land der ingen stoler på hverandre lenger. Mange husker ennå gamle ulovligheter fra overvåkingspolitiet og skammen over etterretningsskandalen "Mappa mi". Slik var det i gamle Sovjet som hadde KGB, og i boka "1984" av Orwell har man tankepoliti også.

Les mer: The Pirate Bay er fremdeles kongen av bittorrent filformidling.

nytt_norge_rett Hvor mange sikkerhetsvakter skal vi ha? At vi har mange sikkerhetsvakter er et sykdomstegn for samfunnet.

Et åpent samfunn bygges bare på tillit til hverandre

Hvis tilliten mellom oss mangler så må vi finne den igjen, og mer og mer lover og politi og militære løser aldri den saken. Ta bort de frihetsberøvende og restriktive lovene og bygg tillit i stedet.

Les mer: Naturretten gir frihet.

Vår frihet er liten, og snart borte. Det er en viktig tid for oss alle.

nytt_norge_ Sperring av gater i hovedstaden er et nytt sykdomstegn. Det begynte på frihetsdagen 17. mai. Ingen begrunnelse eller årsak: Det er bare noe de må gjøre mot oss. De stoler ikke på oss. De vil ikke si at dette er begynnelsen, men det blir mer.

La oss bli fornuftige igjen, og begynne å jobbe med den gjensidige tilliten i samfunnet vårt. Sikkerhetsfolk må bort for de er et sykdomstegn. Det er politikerne som lager problemet fordi de ikke tar grep. Konsekvensen av det som skjer nå er at politikernes roller som vi kjenner dem nå må bort i et paradigmeskifte basert på likeverd og egne valg.

Les også: