Nordmenn dreper i utlandet

Nordmenn dreper i utlandet

kategori: økonomi

Militariseringen fortsetter fremmede militære styrker stasjoneres her også

Det er et godt grunnprinsipp å ikke delta i aktiviteter som kan skade eller drepe andre. Et slikt ideal er godt.

Men de som holder til her er engasjert i drepende og skadende krig: De kriger stadig i andre områder enn der de hører hjemme, og de skal nå få fremmede militære styrker stasjonert der de bor. Fremmede lands soldater skal ha deres område som base for sin aktivitet som er dreping av mennesker.

Les mer: Krigen i Afghanistan er midt i verdens store opiumsmarker. Kamp om den økonomiske aktiviteten i landet.

I lengre tid har yrkesmilitære fra deres område kriget og drept i fremmede land stikk i strid med alle avtaler mellom de som bor her. Militærvesenet her er overtatt av en organisasjon kalt NATO med nær 30 land som medlemmer, og de har ambisjoner om å vokse. Noen av de høyest utdannede militære her har bakgrunn fra Naval Postgraduate School i Monterrey i California. Det er altså slik at militært personell herfra trenes i USA uten at det er konkretisert hvor og hvor mange.

Våre landsmenn reiser til andre områder for å drepe folk. De har holdt på i mange år nå, og aktiviteten skal trappes opp.

Et enormt beløp skal brukes til nye amerikanske kampfly som allerede er teknisk utdaterte og bare har som formål å gi NATO hjelp i deres militære kampanjer rundt omkring i verden. Store mengder militært utstyr eid av NATO er lagret her i området. De driver militær aggresjon mot andre i henhold til en plan de som bor her ikke selv styrer, og det er ikke lenger snakk om forsvar mot fiender, men rendyrket aggresjon.

Les mer: Kjøp av 52 stk. F-35 NATO-fly avvikling av militærvesen positiv konsekvens. Spinn om truet frihet og trygghet gir ekstrem belastning.

NATO vil at vi skal lagre atomvåpen her. Ingen bruker atomvåpen på egen jord, og hensikten er derfor ren aggresjon på fremmed område.

Død vil prege samfunnet her

Liv og ressurser kastes bort, ikke for å forsvare dette området eller hjelpe de som bor her, men for å gjennomføre planene til de mentalt syke. Tanken om at de skal til Mali er fremmet, Afghanistan er fremdeles hett og Algerie er ikke avsluttet. De har også hatt fly avgårde til Libya. Meldinger om drepte menn og kvinner fra egen familie, naboer og kjente vil bli normalt om utviklingen fortstter, og det skjer til ingen nytte.

Skal de også her ha seg en minnekirkegård for falne soldater slik som i Arlington?

Ukraina ligger klar til stor militær aktivitet

NATO arbeider med saken uten at Ukraina er medlem av NATO. Mediene viser bilder av amerikanske styrker som er i Ukraina for å trene soldater eller delta i krig i området. NATO er i gang med å etablere en "strike force" som skal virke i alle NATO-land, og der også soldater herfra, menn og kvinner fra egen familie, naboer og kjente skal være med og noen vil dø.

Amerikanske soldater trener i Ukraina under øvelsen Rapid Trident i 2013. Neste gang er nordmenn med.

Tenk etter hva som skjer

Det er grunn til å tenke seg om, og det er en uhyrlig ide å bygge opp en permanent utenlandsk militær tilstedeværelse. Da blir vi skremmende like USA som er kontrollert av ukjente bakmenn, men i mindre skala. Mennesker fra dette området må vente anmodning om å delta i krigen mot Iran hvis den blir fremprovosert. Menn og kvinner fra egen familie, naboer og kjente som kunne hatt et godt liv her i sitt eget område kommer til å dø i disse militære aggressive operasjonene på fremmed jord. Med krig som en normal aktivitet vil død blant kjente også bli normalt, og samfunnet vårt vil endre karakter totalt.

Pengene som kreves i skatt fra alle her vil bli brukt til å drepe mennesker i fremmede land. Vi som betaler skatt blir indirekte drapsmenn alle sammen.

De kjøper fly for aggresjon og tar fremmede lands soldater hit. Trist utvikling, og det er over 200 år siden vi fikk muligheten til frihet og ikke tok den. Snart er det et flagg med stjerner og striper her og, eller kanskje det er NATO-flagget som skal opp.

Vi er vennlige og samarbeider gjerne

De som bor her skal vise verden et vennlig ansikt, for det er godt naboskap. Forholdet blant naboer er best når de er venner og godt forlikte. Hatkampanjer som aviser og allmenkringkastere presenterer er uverdige. Sivilisert framferd inkluderer ikke massemord av uskyldige for å fremme planen til de få.

Alle skal fremme fred, så ikke reis i krig på fremmed jord, og overbevis dine barn om at de skal gjøre det samme. Krig er aldri fred. La menn og kvinner fra egen familie, naboer og kjente leve gode liv blant alle andre her.

Under Vietnam-krigen spurte amerikanere seg selv: Hva er det vi holder på med og hvorfor er vi i Vietnam i det hele tatt? Vi må stille oss et lignende spørsmål, og svaret er at dette er fullstendig meningsløst. Ingen trenger dø i fremmede land fordi maktsyke psykopater vil det.

De truer med muligheten for en tredje verdenskrig. De er gale, de er psykopater og umennesker. La oss ta avstand fra alt som har med krig å gjøre.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: