Nei til militarisering av politiet norsk SWAT

Nei til militarisering av politiet norsk SWAT

kategori: frihet

Politiet militariseres og vi skal under full kontroll

Glem å snakke om militær og politi for det er nå slått sammen. Begrepet SWAT brukes om militariserte politistyrker og betyr nå Special Weapons and Tactics. De spres nå over hele verden, eller rettere sagt vi får en full integrasjon av militære og politi, og det dreier seg om å bruke disse nye sikkerhetsstyrker mot egen befolkning, særlig i byene, og prosessen er startet her vi bor. Noe er gått fullstendig galt, og det vil bli verre. Myndighetene er ikke på folkets side, de er ikke med oss lenger, de er mot oss og de er andres medløpere.

Les mer: Globale metoder for makt over alle folk er klare.

Vi skal knekkes av "sikkerhetsstyrker"

Militære styrker har til nå vært brukt mot eksterne fiender, og politi mot småskurkene blant oss. Slik er det ikke lenger, for nå blir alt ett, og vi er fienden som skal kontrolleres av en felles styrke, en kombinert politi/militærstyrke der alle er deres fiende.

Glem å snakke om militær og politi for det er nå slått sammen. De har ennå ikke fått de samme SWAT uniformene.

Planen som følges favner alle land - det kan ta noe tid her og der - og vi skal alle underlegges kontroll av samme verdensomspennende autoritet - en skjult "de" vi ennå ikke vet hvem er. Alt er nøye lagt opp: undervisning, jobber, media, finans, underholdning, mat, helse, ressurskontroll (assets) og væpnet makt er samlet mot oss i en plan for utvikling av et slavesamfunn. Ingen land er spesielle for alle er med på den samme prosessen.

Les mer: Effektiv politisk virksomhet må stimulere til konsentrasjon av alle penger.

Det sanne ansiktet vises nå

Politiet bygges nå om og integreres med de militære styrker. Det foregår en kraftig militarisering av politiet i alle land, inkludert i statens område her og våre naboland (bildet over er fra Danmark). Mange slags påskudd brukes for å sette i gang sikkerhetstyrkene i aksjoner, nye sikkerhetsstyrker i karakterisktiske med hensikt skremmende uniformer patruljerer i London og de andre store byene. Et grelt eksempel er politiets aksjoner i Boston etter bombingen under Boston maraton der militarisert politi SWAT trengte seg inn i privatboliger tilsynelatende tilfeldig og uten at noen hadde bedt dem komme.

Snart vil myndighetene her sende de nye sikkerhetsstyrkene ut på gatene, de vil bare ha god timing på tiltaket.

Bildet er laget for media for å sementere løgnene om terror: Det finnes ingen reell terror, alt er løgn. Å bevæpne seg er bevisst tiltak i ly av konstruerte og oppdiktede konflikter i en større plan for kontroll av alle.

Uhyggen brer seg i et planlagt spill

I statens by Oslo er det nå plagsom tilstedeværelse av et politihelikopter over byen i visse dager der det henger i timevis uten noen hensikt - men de må jo øve. Det vil heller ikke skje noe før de selv setter i gang noe. Det er observert 16 svarte lukkede pansrede (?) politibiler ved Bislett Stadion i en øvelse der mengder sikkerhetsstyrker deltar. Du kan se fra Øvelse Tyr med bilder av norske militariserte politifolk lagt ut på Flickr. Det foregår åpen bevæpning av politiet.

Et mer åpent samfunn ble "lovet" som et satsningsområde fra myndighetene etter de mytiske og mystiske hendelsene 22/7, men det var et spinn for å skjule bevæpningsprosessen og utviklingen av tiltakene for kontroll.

Et samfunn med myndigheter som driver et bevisst spill for økt kontroll, er utrygt. De som styrer her bør sparkes ut før det er for sent, for de har sviktet oss.

"Schnöggersburg" er bygget i Tyskland: Norske soldater NATO skal trene på å slå ned folkelige opprør i egne byområder.

European Institute for Security Studies har laget to studier: Urban Violence and Humanitarian Challenges, What Ambitions for European Defence in 2020? Her advares eliten i samfunnet om faren for økt sosial uro: Stor ulikhet i fordelingen av økonomiske, politiske og sosiale ressurser blir gjort verre av globalisering og økonomisk konsentrasjon. Det blir økende og eksplosive spenninger blant de fattige i byene, og da forbereder man å bruke egne sikkerhetsstyrker for å stoppe bråket.

I følge den sistnevnte rapporten vil NATO/EUs militære styrker få til oppgave å beskytte de globalt rike mot spenninger og problemer som kommer fra landenes egne fattige. En skandaløs tanke som viser hvor langt ned vi har gått nå.

Soldater i gatene er utvikling av en skjult plan om kontroll

Soldater i gatene bringer med seg stress, konflikt og dårlige minner om død og okkupasjon. Det er nå væpnete politifolk i gatene, og nå er hensikten å skremme kvinner, barn og deres menn mest mulig. Venn dem til dette gradvis for det kommer mer.

Enda tydeligere militarisering som militæruniformer og militær oppførsel er ytterligere bevis på hva som foregår, og alle vi som er normale ser tvers igjennom skuespillet som er satt i gang: Terrorfaren er oppdiktet spinn. Aksjoner basert på lure-risikoanalyser, ikke-hendelser og løse antakelser skjerper inntrykket ytterligere og er bare egnet til å skremme befolkningen. Det er ikke slik man sikrer en befolkning et trygt liv, og nå er våre ledere medløpere i en nøye utarbeidet plan om kontroll.

Okkupasjon: Det bygges kunstige byer i USA for å trene på krig i by

Krigspolitiet kommer politisoldatene er klare for kamp mot befolkningen

Den undersøkende journalisten Radley Balko har skapt debatt i USA med sin bok Rise of the Warrior Cops der han beskriver et samfunn der politifolkene i økende grad ser ut som soldater klare for kamp. Konsekvensene har vært stygge: Hjemmet ditt er ikke lenger et en fredet plett, et sted der du er privat. Reglene om frihet i USA gjennom The Fourth Amendment er gjennomhullet og politiet er lært opp til å se på vanlige innbyggere som mulige fiender. Vi er inne i samme sfære og er med i samme utvikling.

Trygghetsskapende hjelpende pesroner

I England hadde man begrepet Village Constable som var en vennlig, hjelpsom, effektiv og trygghetskapende mann/kvinne, og i Spania har man Policia Local i en lignende rolle. Tidligere tiders politifolk i USA hadde samme rykte, men en rekke voldsepisoder utført av politi har endret bildet. Uroen i 1960 årene skapte SWAT enhetene (Special Weapons and Tactics) som igjen førte til militære handlingsmetoder blant politifolk. Alle de store "krig mot" programmene i USA: drugs, poverty, COPS, post 9/11 har utvidet og ekspandert politiets virksomhetsområde inn i det militære og alltid har det gått ut over den individuelle friheten og tryggheten.

Policia Local i Zaragosa Spania ikke alltid idyllisk, men målet er kjennskap og trygghet. Det perfekte samfunn trenger ikke politi.

Norge ned i krigspoliti mørja

Det er nå reelt at politiet og militæret blir borte og samles til ett: Sikkerhetsstyrker som har oss som fiende. All åpenhet er borte, og stadig nye påskudd diktes opp - terror nå - uten faktisk grunnlag. Se stenging av norske grenser og ambassader som åpenbart var et påskudd, bygging av et politiets beredskapsenter og uklare signaler fra politikere og myndigheter, snikbevæpning, overvåking. Det trues med verdenskriger, cyberwar og mer, men vi er ikke uten vurderingsevne og ser hva som foregår.

Debatten om hva vi skal gjøre for å sikre et fritt, trygt åpent samfunn mangler fullstendig: Vi er nå styrt utenfra siden vi gjør akkurat det samme som alle andre som er medløpere i løpet mot en kontrollert verden.

Til de som styrer oss utenfra: Vi vil se dere - dere er våre fiender for dere vil oss ikke vel.

Våre myndigheter og media forstiller seg og er medløpere i andres tjeneste. Det er på tide å bli fly forbannet.

Linker

Bok: Rise Warrior Cop

Beredskapsenter bygges ferdig 2020

Bevæpnet politi her og der, snart overalt

Les også: