Åndelig urbefolkning indianeres etiske sjekkliste

Åndelig urbefolkning indianeres etiske sjekkliste

kategori: frihet

Etisk kode for alle i universet

De innfødte indianerne i det nordlige delkontinent Amerika hadde en etisk kode som ble praktisert jevnlig.

Kulturen deres var svært åndelig spiritualistisk og la stor vekt på respekt for Moder Jord, Far Himmel, Bestefar Sol og Bestemor Måne så vel som alt levende samt ikke-levende objekter.

Hellige sirkler: "Vi arver ikke vår framtid fra våre forfedre, vi låner den fra våre barn".

Her er listen som kan gi grunn for ettertanke i den materialistiske verden vi har skapt rundt oss

Amerikanske indianere var borte og kommer nå tilbake og forstår bedre sin styrke.

Vår materielle verden mangler slike sjekklister, for vår levemåte undertrykker dem og gjør oss tankeløse. Her får du mange tankeimpulser, og det beste er selv å lage sin egen etiske sjekkliste for den veien du har bestemt deg for, basert på den kilden du har inne i deg

Ikke alt var idyll, men naturens skapninger var integrerte og delte den felles verden.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Se link her til originalen på engelsk om de innfødte amerikaneres etiske kode

Les her om hopi indianerne mennesker er frie

Les også: