Nattravn og trelerke på vei bort

Nattravn og trelerke på vei bort

kategori: natur

Våre naturinngrep er for store: Vi mister flere og flere fuglearter

Det er klokt å lære mer om livet i naturen, for her finner man grunnlaget for alt liv. I dag ser vi på ukas fugler nattravn og trelerke.

Thorsøskogen i Østfold er habitat for den sjeldne natttravnen og den nesten like sjeldne trelerka. Begge disse fuglene finnes i Norge bare i Østlandsområdet, og begge er kanskje i ferd med å forsvinne for godt fra Norge. Tap av habitat i hele Nord-Europa antas å være den viktigste årsaken til dette ved at jordbruk og bebyggelse overtar områdene deres. Naturområder med skog og blandet vegetasjon forsvinner. Skogbranner kan også medvirke.

Les mer: Fantasifuglen tårnseiler bor i lufta.

Thorsø, Trøgstad: i skogen innenfor finnes mye fugler

Nattravn Caprimulgus europaeus###

Nattravn Caprimulgus europaeus har en sang som et surrende rokkehjul, og den hevder sitt territorium over åpne marker. Det er en gråbrun, spraglet fugl av lengde ca. 30 cm og vingespenn opp til ca. 60 cm og vekt opp til ca. 100g. Flukten er lydløs bortsett fra under paringsleken, da den klapper med vingene, og den fanger insekter i flukten ved hjelp av en stor, bløt åpen munn og meget stort gap. Nattravnen hekker over det meste av Europa, Asia og i Nord-Afrika. Hos oss hekker den spredt på Østlandet og Sørlandet til omkring Kristiansand, har hekket i Trøndelag, men har vært sjeldnere hos oss siden ca. 1940. Reiret er en grop på bakken. Hunnen legger to gulhvite egg med mørke flekker som ruges i 17–18 dager, hovedsakelig av hunnen. Ungene er flygedyktige etter 16–17 dager. Nattravnen trekker til Øst-Afrika.

Nattravn vanskelig å se på bakken, flyr om natten, her en ung fugl

Sangen er den sikreste måten å finne den, og den mekaniske trillingen stiger og faller når den vibrerer i kveldsbrisen eller fuglen dreier hodet fra side til side. I paringstiden lager den en skarp klakkelyd forårsaket av å klappe vingene sammen bak ryggen.

Nattravnen flyr om kvelden, oftest ved solnedgang og kan beskrives som en langhalet skyggefasong med lett , stille og sommerfugl lignende flukt, de sterke og bevisste vingeslagene skifter med grasiøse sveip og flukt med ubevegelige vinger. Den underlige sangen om kvelden og natta og lydløse flukt gjør at den kalles ved det feilaktige og overtroiske navnet likfugl. Det runde hodet og det korte nebbet sammen den spraglete fjærdrakten gir den et preg av reptil, og noen steder kalles den flygende padde.

Nattravnens venner flaggermusene - de flyr begge om natta.

Om dagen ligger den stille på bakken med nesten lukkede øyne, ofte på en haug av steiner og skjult ved fjærdrakten sin. Den er svært vanskelig å få øye på og ser ut som en mosedekket stein eller en grein, og den stikker hvis noen kommer nær den.

Man kaller nattravnen verdens best kamuflerte fugl. Det kan ha med å gjøre at den er nattaktiv og det er kanskje derfor at det knyttet overtro til den. Man må ikke se på de hvite flekkene under vingene for da kan man bli blind, og man må ikke herme etter nattravnsangen for da vil fuglen spre onde ånder til huset ditt.

Trelerke Lullula arborea

Trelerke Lullula arborea hevder sitt revir over tretoppene og synger synger ivig i april. Trelerka er en sangfugl og har en melodiøs rullende sang beskrevet som 'lu-lu-lu-'eller 'toolooeet toolooeet toolooeet'. Det vitenskapelige navnet kommer fra lyden av sangen dens, og likeledes det franske navnet alouette lulu. Den ligner på vanlig sanglerke, er litt mindre, har aldri hodetopp og holder til i åpen skog. Den hekker i det meste av Europa og Vest-Asia, men har i Norge blitt mer og mer sjelden siden 1950-årene. I Sverige har den nesten forsvunnet siden ca. 1945. Trelerka har hekket flere steder i det sørøstlige Norge, men regelmessig bare i Oslofjordområdet. Det ble anslått å være bare 100–200 par i Norge i 1980. Den er en trekkfugl som overvintrer i Middelhavsområdet.

Trelerke Lullula arborea: Holder til i åpen skog, gjerne høyt oppe

Maten er mest frø, men den spiser også insekter når de har unger. Trelerka er en liten fugl opp til ca 15 cm lang. Den er en brun fugle med en blek underside og hale-enden er hvit.

Trelerka er omskrevet av to poeter, engelske Gerard Manley Hopkins med "The Woodlark"som forsøker å lage fuglens sang til om lagede ord og den skotske dikteren Robert Burns som skrev om fuglen i "To the Woodlark".

Den globale populasjonen ble i 2004 anslått til å være mellom 4 og 13 millioner fugler.

Trelerke en vårfugl, og alle fugler liker våren, synger kraftig

Naturinnspill for egen vurdering

Mennesket har ikke funnet sin plass i naturen ennå, og vi plager og dreper våre medskapninger.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Trelerke

Nattravn

Brosjyre Natur i Østfold med mange interessante opplysninger

Les også: