Narkotikapolitikk i vanry LSD er ikke farlig

Narkotikapolitikk i vanry LSD er ikke farlig

kategori: helse

Kombinere meditasjon og narkotiske stoffer for helbred eller utvikling

Spørsmål: Kan man tenke seg å kombinere meditasjon og og psilocybin for å utvikle sitt åndelige liv? En utenkelig tanke eller snart en realitet, for Johns Hopkins Universitetet i USA vil ha fatt i frivillige for å finne ut av dette.

Les mer: Mulige frivillige til forskning.

Opplysning og mer

Alle verdens millioner var en gang - for ikke mer enn omtrent 50 år siden - på vei mot det Aldous Huxley sa er det endelige formålet med menneskeliv: opplysning, salige syn og kjærlighet. Det knyttet seg spenning til enteogener eller psykoaktive stoffer brukt på veien mot det målet Huxley beskriver. Et stoff som het LSD var kommet på banen, og dette stilte man store forventninger til som "mind expander" og for å oppnå høyere bevissthet.

Enteogener har en rik historie i mange kulturer

Våre forfedre i Norden brukte psykoaktive stoffer på måter som i dag beskrives nedlatende som primitive i et land som helt ulogisk har forbudt alt, og som - det er helt fantastisk og utrolig - deltar i et generelt verdensforbud mot bruk av narkotiske stoffer.

Les mer: Vi mangler norsk kunnskapsbase om psykoaktive stoffer.

Psykoaktivt LSD

Det psykoaktive stoffet LSD eller psilocybin kom på banen i 1943, og den gangen var det selvfølgelig lovlig. Det finnes i naturen, blant annet i spiss fleinsopp som vi har her i landet. Det ble syntesisert av den sveitsiske kjemikeren Albert Hofmann i legemiddelfirmaert Sandoz, og det sies ar han selv brukte det daglig. Han døde i 2008 102 år gammel. Han forsket også fram stoffet Hydergine som brukes den dag i dag og faktisk har fått en øket bruk på grunn av sin gode virkning i forbindelse med dementia og senilitet. Han jobbet også med medisiner mot arteriosklerose som har positiv virkning på surstoffopptak i cellene, ref. mitokondriene, og derved virker mot aldring.

LSD molekylet

LSD tatt i bruk da det kom

LSD var overbevisende, og vi har mange gledelige vitnesbyrd om uvurderlig hjelp av LSD fra denne tiden. Det er egentlig ingen saklig eller medisinsk grunn til å forby LSD og lignende psykedeliske stoffer. Det er mange stater i USA og noen andre land som nå tillater bruk av cannabis til såkalt medisinske formål, men det er forbudt allment brukt over store deler av verden. LSD er også brukt psykiatrisk i Norge. Til tross for at det regnes som ganske ufarlig, ja noen sier helt ufarlig, er det på narkolisten.

Bildet viser Albert Hofmann som laget LSD og brukte det hver dag til han døde over 100 år gammel

Internasjonal agendastyrt narkotikaregime

I 1972 kom Nixon med sin War on Drugs. Det sies at USA bruker USD 51 mrd. hvert år på dette programmet med tilnærmet null positiv virkning. Onde tunger vil ha det til at programmet er satt i verk for å la CIA få holde på i fred med sin narkotika aktivitet med dyrking, kjøp og salg av drugs i stor stil. Utrolig nok er nesten hele verden blitt med på et USA ledet forbudsprogram gjennom FN.

Les mer: Verdens narkotikapolitikk flyttes til helsesektoren

War on drugs er en vits og en dekkoperasjon for regjeringers aktivitet

Spising av spiss fleinsopp gir effekter

Spiss fleinsopp inneholder psilocybin som forskerne melder ikke påvirker biologien din og ikke gir skader på hjernen eller kroppen. Det finnes ingen dokumentasjon på at fleinsopp med psilocybin eller LSD fører til nevropsykologiske skader. Omtrent 20 spisse fleinsopp eller litt mindre gir hallusinogen-effekter, men ingen ettereffekter og heller ingen skader. Hva er så problemet?

Politiet arresterer de som bruker fleinsopp på hytta

Les mer: Psilocybin i norsk spiss fleinsopp er magisk medisin.

LSD meget interessant

Sannsynligvis har ingen andre vitenskapelige funn vekket så mye interesse og aktivitet som syntesen av LSD. Den avslører brede aspekter av mental og fysisk aktivitet, og LSD forskningen avdekket enorme forskjeller i oppfatninger og meninger om arten av menneskesinnet, den menneskelige psyke, og om kroppslige prosesser. Det ble konflikt mellom ulike forskere som var kraftig nok til å helt stenge ned all forskning, til tross for oppdagelsen av mange lovende resultater. Man fikk rett og slett ikke lov å fortsette. Forbud mot videre forskning er egentlig en meget spesiell løsning på en konflikt.

Enorme forskjeller viste seg

Det var forskjellige oppfatninger om anvendelse mellom de som hadde erfart virkningen av psykedeliske stoffer, de som ville utvikle trygge og effektive måter å bruke dem på, og de ​​som var forvirret eller skremt av åpenbaringer om mentale tilstander som ble presentert ut av sin sammenheng. Spesielt urovekkende for mange mainstream forskere og offentlige tjenestemenn var at åpenbaringer under påvirkning av LSD verifiserte virkelighetens åndelige natur for mange. De som ble skremt vant kontrollen, og da som nå kan det offentlige få liten respekt for det de gjør.

Privat og personlig forskning

De tidlige oppmuntrende funn har etterhvert blitt bekreftet av et stort antall personlige forskere gjennom ulovlig bruk. Det er nå på tide å lovlig gjenåpne disse undersøkelsene med nøye utformet, riktig gjennomført forskning som kan vurdere potensialet og farene ved psykedeliske stoffer og deres mange potensielle bruksområder. Det er imidlertid store vanskeligheter med dette da skolemedisin, big pharma, politikk, propaganda og mer til har laget en røre rundt så ufarlige stoffer som LSD og psilocybin.

Tanker om potensialet i psykedeliske stoffer

De som fikk erfare virkningen av hallusinogener gjennom personlig erfaring hadde ikke lyst til å diskutere med utenforstående det som ble åpenbart for dem: ord kan ikke formidle disse underverkene til fremmede mennesker. Det ville alltid være fare for at arbeidet med å forklare ville bli møtt med vantro og framstå som helligbrøde, og ville såre de som hadde erfart opplevelsen inn i kjernen av deres vesen og personlighet. "En som har vært med på det uutsigelige er uvillig til å begi seg inn på forklaringer, for ord er ubrukelige." (sitert etter R. G. Wasson)

En ny verden

Når vi ser på vår verden i dag, nervøs som den er med utallige vanskeligheter, er det vanskelig for folk å innse at en radikalt annerledes måte å eksistere på er mulig. Det innebærer at vi godtar verden som den er, hvordan ting egentlig er, og at alt kan integreres i et bredt spekter av muligheter som vi alle har tilgang til om vi ønsker det.

Ayahuasca under forberedelse

Kloke hoder vet at det finnes muligheter

Vise menn og kvinner har til alle tider sett at medfødt i oss alle finnes et ubegrenset potensial for økt visdom, medfølelse og kreativitet. Dermed finnes det muligheter for å snu våre liv inn mot givende og gledelige opplevelser.

Men de fleste mennesker, spesielt i Vesten, er ukjente med slike muligheter, og våre forskere har i stor grad neglisjert dette området. Men de tidløse filosofene, inkludert buddhister, har lenge visst at opplevelsen av slike bemerkelsesverdige muligheter kan oppnås gjennom hensiktsmessige midler. Tusenvis av personer i moderne tid har oppdaget at psykedeliske stoffer som brukes med seriøse intensjoner, integritet og kunnskap kan gi mye av den samme forståelsen. De som har jobbet med stoffene tilstrekkelig lenge til å bli flinke til å bruke dem finner ofte en kilde til mental og fysisk fornyelse, en vei til økt klarhet, frihet fra lidelser og et middel til å nå sitt fulle potensial.

Ulovlig å prøve

Livet kan være fylt av glede og spennende når man blir tilfreds og takknemlig på egne og andres vegne. Nå er de fleste av stoffene som kan hjelpe til slike funn ulovlige å besitte og bruke.

Tenk om et informert program for riktig utførte psykedeliske opplevelser kan avsløre vår egen personlige psykodynamikk, gi større forståelse og forbedre våre relasjoner med alle skapninger og helheten i verden. Slike psykedeliske opplevelser kan føre oss til harmoni med alle skapninger, og de kan la oss få utforske andre dimensjoner av vår eksistens.

Propagandaen har virket

Mange i vårt samfunn ser disse stoffene som giftige og skadelige. Informasjon om mulighetene mangler og vi ser gjennomgripende frykt overfor ukjente virkninger. Nøye gjennomført forskning trengs alltid skal vi komme videre, og det er undersøkelser som kan gjøre mulige opplevelser av stor personlig verdi for mange personer.

Hallusinogenforskning kan endres fra at vi bare behandler syke til å inkludere å gjøre livet enda bedre for mennesker som har det bra, og bygge opp en vitenskap for pro-sosial utvikling.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Norsk Rusreform i kjømdi

Skaperen av LSD Albert Hofmann Foundation

Council on Spiritual Practices

Schaffer Library on Drug Policy

Les også: