Myndighetene bruker oss som labrotter

Myndighetene bruker oss som labrotter

kategori: helse

De tror de kan gjøre hva de vil

Vi blir kontinuerlig skremt av media, skole og helsepersonell til å ta vaksiner. Problemet er bare at vaksinene inneholder farlige stoffer, og mange har fått kroniske lidelser etter å ha tatt dem. Det er heller ikke sikkert at de hjelper, og mange av sykdommene de liksom skal beskytte oss mot hadde vi ikke fått uansett, eller de er ikke farlige fordi vi kan bekjempe dem naturlig.

I 1988-91 ble 200.000 ungdommer og militære rekrutter brukt som forsøkskaniner i et vaksineforsøk i Norgeshistoriens største medisinske eksperiment.

Staten eksperimenterer med oss, og ingen får skylda når det går galt.

Vi kan ikke lenger stole på at ting går riktig for seg. Medisinske forsøk er et klassisk eksempel der falsk informasjon lett kan produseres. Vi forledes til å tro at det vi er med på er er noe helt annet enn det det virkelig er.

Les mer: Uformelt nettverk med få personer bestemmer alt i samfunnet.

Myndighetenes metode er ovenfra og ned

Det er vanlig for representanter for myndigheter av alle slag å fremstille sin ofte arrogante mening som overordnet og sann. De vet alt og vi er idioter. Vi har klare eksempler på dette innen helse, skole og utenriksspolitikk, og flere begynner å se hvordan de arbeider.

Selskapene som utvikler vaksiner tjener grovt på at vi skal lures og tvinges til å ta vaksiner. Folkehelseinstituttet er ikke noe annet enn salgsmenn på deres vegne. Det er selvsagt ikke riktig at statlige organ skal overkjøre og tvinge. Internasjonale selskaper som drives for profitt leverer ensidige data bare til sin egen fordel, og ingenting av det de konkluderer med i forskning kan vi stole på.

Nytt Norge feil informasjon staten lyver Mer info - skaff det selv, sannheten er ikke i nærheten av det du blir fortalt. Det er faktisk interessant å ta rede på alt selv, og livet blir tryggere.

Norge bindes på hender og føtter i lukkede fora

Utenrikspolitikk er nærmest unndratt offentlig debatt, og vi dras lenger og lenger inn i NATOS verden, aksjoner av typen Afghanistan med militære bakkestyrker, Libya med bombefly, IRAK/IRAN, styring utenfra av norske lover og regler via FN, EU og mange typer økonomiske og tekniske avtaler.

Norge er et av de land som har innført flest direktiv fra EU til tross for at folket ikke ville være med. Folkeavstemning er tydeligvis bare til for å få oss til å tro at politikerne er på vår side. Blant folk flest kalles dette lureri, for de gjør hva de vil uansett.

Les mer: Demokratiet er styrt skuespill.

Myndighetene er våre tjenere og tilretteleggere for oss - trodde vi

Til tross for historier om syke barn med narkolepsi, hjerneskader og autisme etter å ha tatt vaksiner blir vi fortalt at det er verre med alle som blir syke dersom vi ikke er med på spillet. Mange forteller at barn som ikke har tatt vaksiner ikke blir syke og har bedre helse enn de andre barna. Dette bare avfeies og undersøkes ikke. Vaksiner bare skal vi ha, og de snikinnføres via frykt, press og nye regler.

Det vi ikke vil skal det heller ikke bli noe av. Det er klart at demokratiet ikke fungerer, og vi styres av et maktapparat som er etablert over mange år.

Ikke hør på media eller politikere, det er vi som har makten.

Begynnelsen er å stille spørsmål

Nå er alt som kommer fra myndighetene i utgangspunktet tvilsomt, så forlang fakta, premisser og grunner for det som gjøres og sies. Sjekk ut hvilken saksbehandling som ligger bak vedtak og bestemmelser, opplysningenes kilde, ikke minst dokumentasjon for at det er trygt.

Nå har alle tilgang til nye verktøy på internett som gjør at man på egen hånd kan finne ut hva som er riktig. Sjekk alt, ikke stol på noen andre enn deg selv, stå på og bli rikelig belønnet.

Det beste er å melde seg helt ut og gjøre som man selv vil. Ikke la noen presse deg til å gjøre noe du ikke liker.

Linker

Les også: