MOOC Nåværende universiteters høyskolers nedleggelse nærmer seg

MOOC Nåværende universiteters høyskolers nedleggelse nærmer seg

kategori: teknologi

Begynnelsen på selvvalgt uavhengig livslang læring er her

Livet kan være som et selvbestemt hop-on-hop-off kurs. Ved Høgskolen i Østfold tilbyr de nettstudier som er gratis og som kan gi studiepoeng. Følg med, ny positiv utvikling er satt på skinner.

Fenomenet heter MOOC og kommer fra USA.Teknologi er er mulighetenes verden, og her er en god ide til nytte for mange. Utdannelse kan nå gå fra det fysiske klasserommet og inn i den digitale verden, og alle muligheter er åpne. Alle kan nå skape sin egen utdannelse, bestemme alt selv, gå i samarbeid med andre uavhengig av tid, sted og alder. Man deler læreverktøy og utvikling med andre likesinnede. Tvunget pensum er borte, for du bestemmer alt selv.

Framtida for læring er digital.

Massiv åpen online læring

På engelsk kalles det MOOC Massive Online Open Course, eller massive online åpne kurs. Det er ikke bare nettlæring for det er noe mye mer - det er i teorien en grunnleggende ny metode for hvordan man selv skaffer seg det man trenger av kunnskap. Ordet massivt er kommet med fordi mange melder seg på slike kurs, i noen tilfelle helt opp i flere hundre tusen personer. I praksis kan man lage egne grupper for personer man vil samarbeide med.

Utdannelse når og der det passer.

Man kan få det som man selv ønsker

Ideen er at eleven selv tar ansvaret for egen læring i stedet for å sitte og halvsove foran en trøtt lærer eller professor som oftest er utgått på dato, og som lirer av seg noe som er pensum som man må ha for å få eksamen. Man kan bidra til kursets innhold gjennom deling og diskusjoner. Her bestemmer man selv, og gjør det slik man vil. Gjennom deling kan man henge seg på kurs som allerede er i gang, og dra nytte av det hvis det passer.

Les mer: Lev livet som lokasjonsuavhengig digital nomade.

Bakgrunnen er de teknologiske mulighetene som åpner seg, skolesystemets fossilisering og mangel på utvikling, og ikke minst ønsket om større volum i undervisning og mer deling av samme kunnskap. Tanken er at kunnskap skal gjøres bredt tilgjengelig.

En ny metode for læring tar form

Flere skoler og firmaer starter nå massive online åpne kurs, og de har etablert seg som en ny opplæringsform som truer alle de etablerte studiestedene fordi den er mye mer effektiv og fleksibel. De første tilløp så man i India og USA for snart ti år siden, og nå er modningen startet. Det er også nytt at egentlig kan hvem som helst starte slike kurs, og spesielt arbeidsgivere ser muligheten for spesialutdannelse av sin ansatte. I en ideell verden kunne man laget sitt eget frie opplegg og finansiert det via crowdfunding/folkefinansiering. Se link her CrowdfundHQ

Det er utfordrende å gjennomføre ekte massive åpne kurs online..

Det er imidlertid en reell fare for at utviklingen styres av de samme skoler og bedrifter i en viss smalsporet retning, og fører oss inn i mer teknologisk ensretting ut fra bedrifters smale nytte og behov.

Essensen i MOOC er deling og frivillighet

Idealet er at man deler alt og alt er frivillig og gratis. Prosjektrelaterte effekter betales, men lærematerialet er gratis. Man engasjerer seg sammen med andre som lærer, dokumenter, programmer, videoer som man lager deles med andre, alt er digitalt distribuert, det finnes blogger man kan delta i, mailer og meldinger er åpne og tilgjengelig for alle i kommunikasjon mellom alle som ønsker det. Det skapes en distribuert kunnskapsbase som er åpen for alle og som alle kan påvirke.

Slik er idealet for massiv åpen online læring, men åpenbare farer lurer der økonomiske interesser presser fram det de ønsker på tvers av dine ønsker. Pass på.

Konferanse i Østfold om supertrenden MOOC.

Stikkord for den nye læreformen

Tavle med kritt er historie, snart er forelesningssaler det også.

Fri undervisning: Det er ingen grunn til "å gå på skolen"

Nå er ånden ute av flaska som det heter: Vi kan starte et nytt felles, delt, distribuert system for kunnskapsdeling, og slike massive kurs kommer innen mange områder, og de kan kombineres med læring på mange måter. Det er klart at skolesystemet kan endres totalt med en slik omlegging, og ideen kan tas helt ned i barneskolen, og man kan få i gang læring til beste for de som styrer. I en ideell verden kunne det vært tale om fri undervisning, for den tekniske muligheten er tilstede.

Det finnes allerede flere læringsplattformer som man kan søke opp og henge seg på.

Følg med, alt er ikke klart, men ideen er god for både de som vil lære og de som vil tilby kursmiljøer. Vi kan lære når vi vil og det vi vil, og vi er skapt for å lære og dele med hverandre så lenge vi lever. Spørsmålet er om vi skal lære for å ha gode liv eller om vi skal lære for myndigheter og arbeidsgivere.

Velg folkeløsningen for alle, ikke hjernevasking av sterkeste sort

Nå gjelder det MOOC, og her er arbeidsgiverne allerede i ferd med å planlegge hvordan de skal tyne arbeidstakerne for godt. De store psykopatene og firmaene prøver å beslaglegge ideen og teknologien. De er med på å prøve å styre dette i sin retning, så følg med. La dem ikke ødelegge en god ide slik at det blir et verktøy for ytterligere ensretting i smale spesialiserte jobber. Uavhengige folkeløsninger er ennå fullt mulige. Bred generell kunnskap slik at vi kan forstå hva som foregår og bestemme egen utvikling er det beste. Man lever best når man bestemmer alt inklusive utdanning selv. MOCC er en supertrend som kan være til nytte.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Praksis må henge med, livet er ikke bare data.

Linker

En læringsplatform UDACITY

Skooler læringsplatform med basis i Norge

Fronter er lukkede klasserom på nett som alle emner og kurs ved UiO kan få tilgang til. Fronter kan brukes til: Beskjeder, fildeling, innleveringer, prøver, faglige diskusjoner, med mer.

PAT Learning Solutions: We integrate permanent education in primary job process. Our online learning platform, PulseWeb, supports e-learning, blended learning and short learning interventions. The results are shown in a real-time dashboard.

It's learning - Vi er mer enn bare en læringsplattform

2U We Power the World's Best Online Degree Programs.

Botangle: Lag din egen skole - ikke mye konkret her ennå.

Hva er MOOC

Les også: